Viestintä

Kotiseutulähetti Päiviö Turtiaiselle yhteistyöpalkinto Viron kirkolta

Viron arkkipiispa Urmas Viilma myönsi yhteistyöpalkinnon Päiviö Turtiaiselle Tartossa 27.5. Kuva: Jari Sikanen

Kylväjän kotiseutulähetti Päiviö Turtiaiselle luovutettiin Viron evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöpalkinto 27. toukokuuta Tarton Paavalin kirkossa Viron evankelis-luterilaisen kirkon 100-vuotisjuhlakongressissa. Tunnustus myönnettiin yli 20 vuotta jatkuneesta lapsi- ja nuorisotyöstä Virossa.

– Tänä keväänä olemme toimittaneet Viroon jo noin 7 000 euroa ja määrä tulee vielä lisääntymään. Näillä varoilla Virossa voidaan ostaa oppimateriaalia pyhäkouluihin ja maksaa pyhäkoulu- opettajan palkkiot ja auttaa nuoria rippikouluissa ja leireillä. Näihin asioihin ei ole siellä varaa, koska siellä ei ole kirkollisveroja. Kutsumme vuosittain myös vieraita yhteistyöseurakunnista Suomeen, kertoo Turtiainen.

Vuosittaiset matkat jatkuvat edelleen. Matkoilla viedään myös humanitaarista apua Viroon joko seurakuntiin tai avustaville järjestöille.

En ota kunniaa palkinnosta itselleni, vaan omistan palkinnon kaikille yhteistyökumppaneille, seurakunnille ja rahoittajille. Kyllä tämä palkinto on tunnustus tälle työlle, eikä minulle. Olenkin yhteistyökumppaneille nyt sanonut, että tämä mitali on myös heille täällä Suomessa ja siellä Virossa, sanoo Turtiainen.

Työ alkoi Suolahdesta vuonna 1996 ja Sumiaisista vuonna 2003. Vuonna 1995 Suolahden silloiset nimikkolähetit Mika ja Anne Tuovinen (SEKL) menivät työhön Viron Põltsamaalle, ja seurakunnasta aloitettiin vuotuiset matkat sinne. Työ laajeni 2000-luvulla erityisesti Valgan rovastikuntaan Tarton eteläpuolelle. Tällä hetkellä toiminnalla tuetaan 12 seurakunnan lapsi-, pyhäkoulu- ja nuorisotyötä. Työstä on huolehtinut Suomessa vuodesta 2004 Kylväjän yhteydessä toimiva ViroTiimi, jonka kahdeksan vapaaehtoista koordinoivat ja päättävät vuosittain avustuksista. Äänekosken ja Rautalammin seurakunnat ovat mukana myös budjettivaroin. Vuotuiset avustukset seurakunnista ja erityisesti vapaaehtoisilta yltävät jopa 10 000 euroon.

 

Caspari-keskuksen sapattikouluseminaareja 20 vuotta Israelissa

Caspari-keskus vietti viime perjantaina sapattikoulunopettajien koulutusseminaarien 20-vuotisjuhlaa työn merkeissä. Reilut 80 opettajaa eri puolilta Israelia, osa hyvinkin kaukaa, oli kokoontunut juhlaseminaariin Netaniaan, jossa katsottiin paitsi 20 vuotta taaksepäin myös yhtä monta vuotta eteenpäin. Opettajat tekevät vapaaehtoisina lapsityötä koko sydämestään, mutta suurimmalla osalla heistä ei ole tehtävään muodollista koulutusta. Vuosien saatossa päivän mittaiset koulutusseminaarit ovat osoittautuneet erinomaiseksi tavaksi vastata seurakuntien lapsityön tarpeisiin ja antaa opettajille mahdollisuuksia verkostoitua. Osanottajamäärä on viime vuosina vaihdellut 80-150 välillä. Sapattikouluseminaareja järjestetään vuosittain 2-3 sekä hepreaksi että venäjäksi. Niihin osallistuu toisinaan myös arabikristittyjä.

Messiaaniset kohtaavat monia haasteita ympäröivän yhteiskunnan taholta. Heidän juutalaisuutensa saatetaan kyseenalaistaa, heitä syytetään oman kansansa pettämisestä ja heihin kohdistuu painostusta ja syrjintää. Toisaalta yhteiskunta on arvoiltaan hyvin maallistunut – liian moni nuori luopuu uskostaan viimeistään armeijassa. Näissä olosuhteissa kasvatustyön merkitys on mittaamaton. Lapsi- ja nuorisotyön tukeminen sapattikouluseminaarien muodossa on muodostunut Caspari-keskuksen toiminnan lippulaivaksi.

Seminaareissa annetaan luentojen ja ryhmätyöskentelyjen kautta vinkkejä raamatunopettamiseen, ryhmänohjaamiseen ja eri ikäisten lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä käsitellään israelilaisesta yhteiskunnasta nousevia erityiskysymyksiä kuten turvallisuustilannetta ja kuoleman kohtaamista. Juhlaseminaarissa kiitettiin pitkäaikaisia suunnittelukomitean jäseniä sekä lukuisia kouluttajia, jotka ovat kahden vuosikymmenen aikana olleet pitkäjänteisesti kehittämässä seminaarien opetussisältöjä laadukkaiksi, käytännönläheisiksi, monipuolisiksi ja ajankohtaisiksi.

Sapattikoulunopettajien tyytyväisyys välittyy seminaarien palautteista:

”Kiitos seminaarista! Materiaali oli erittäin hyödyllistä ja käyttökelpoista kaikille ikäryhmille. Seminaari rikastutti minua myös henkilökohtaisella tasolla.”

”Pidin seminaarista todella! Luennoitsija oli loistava. Voisin kuunnella häntä tunnista toiseen. Oli suuri siunaus oppia lisää lapsen psykologiasta ja metodeista, joita voi soveltaa myös raamattuopetukseen. Kiitos paljon!”

Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus, jonka tehtävänä on koota Jeesukseen uskovia juutalaisia ja kristittyjä työskentelemään yhdessä messiaanisen liikkeen tukemiseksi, kouluttamiseksi ja vahvistamiseksi osana maailmanlaajaa kirkkoa. Caspari välittää ajan tasalla olevaa tietoa messiaanisen liikkeen kasvusta ja tilanteesta Israelissa, tarjoaa koulutusta, opintokokonaisuuksia ja materiaalia Israelissa paikallisten seurakuntien vastuunkantajille sekä opettaa kristityille kristinuskon juutalaisia juuria ja muistuttaa juutalaisevankelioinnin tärkeydestä. Keskuksen on perustanut Norjan Israel-lähetys vuonna 1982 ja se sijaitsee Jerusalemin sydämessä Profeettojen kadulla. Kylväjä on ollut Caspari-keskuksen yhteistyökumppani vuodesta 2003. Caspari-keskuksen henkilökunta koostuu israelilaisista ja kansainvälisistä työntekijöistä.

Syvemmälle

”Konkurssi ei tule vielä huomenna” on taannoisen talousjohtajamme lentävä lause, jolla hän usein aloitti talousraportointinsa. Tieto oli varmaankin tarkoitettu rauhoittamaan. Oli sillä muitakin vaikutuksia.

Talouskäyrän sukeltaessa organisaatioilla on kiusaus kääntyä sisäänpäin ja pahimmassa tapauksessa alkaa nähdä itsensä toiminnan tavoitteena. Voittoa tavoittelemattoman järjestön olisi kyettävä erottamaan itsensä ja tehtävänsä toisistaan. Emme voi ajatella tekevämme jotain yhtä hullua kuin valtiovalta, joka katkaisee kehitysavun köyhistä köyhimmille kohentaakseen omaa tulostaan.

Suomessa on 125 000 aatteellista järjestöä. Viisaat sanovat, että kaikilla niillä on sama tavoite: muuttaa yksilöitä ja yhteiskuntaa. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tarjoavat eri perustein mahdollisuuksia osallistua ja saavuttaa tuloksia sellaisessa, jota palkan tuoma tyydytys ei korvaa. Parhaimmillaan on kyse perusteista, joita lama ja suhdanteet eivät murenna, pikemmin vahvistavat.

Monen muun lähetysjärjestön tavoin Kylväjä on olemassa, koska evankeliumi Jeesuksesta on sytyttänyt uskon ja valloittanut yksittäisten ihmisen mielen. Silmät ovat avautuneet sille, minkä varassa voi jopa kuolla – mutta mieluummin tietenkin elää. Olemme mukana maailman merkittävimmässä tehtävässä.

Uskonpuhdistuksen syntyvaiheet opettavat, mikä merkitys on yksittäisten ihmisten uskolla, joka kiinnittyy tarpeeksi syvälle. Martti Luther ei tietoisesti pyrkinyt kansan- tai kirkonjohtajaksi. Arkana ja jopa vastaanhangoittelevana hän joutui isoihin mittelöihin löytämänsä totuuden puolesta. Sen löydettyään hän neuvoi muitakin: ”Sinun tulee rakentaa elämäsi niin lujasti ja varmasti Jumalan Sanan varaan, että vaikka minä itse tulisin mielettömäksi – mistä Jumala minua varjelkoon – ja peruisin tai kieltäisin oppini, niin sinä et silti luopuisi siitä, vaan sanoisit: Vaikka Luther itse tai taivaan enkeli opettaisi toisin, olkoon hän kirottu.”

Yksilönvastuu ja yhteiseksi pappeudeksi kutsuttu mullistava asenne Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa teki ihmisistä itsenäisempiä ja kanavoitui kamppailujen jälkeen yhteisöä rakentavaksi voimaksi. Uskon uudistuminen syveni aste asteelta niin, että se lopulta kosketti koko yhteiskuntaa. Hengellistä taistelua käytiin rippituolin sijasta arkielämässä. Luther ohjasi ihmisiä arkuudella ja rohkeasti uurastamaan Luojansa edessä: ”Rukoile niin kuin työntekosi ei auttaisi lainkaan, ja tee työsi niin kuin rukouksesi ei siihen mitään lisäisi”.

Nyt olisi taas harjoituksia tarjolla. Kutsu lähetyselämään on kantanut hyvää satoa. Kymmenkunta uutta koulutettavaa aloittaa syksyn lähetyskurssilla. Talouskäyrän sukellus kutsuu syvemmälle yhteiseen lähetys- ja rukouselämään. Pyydämme syvenevää synnin ja armon tuntoa ja uskoa tulevaisuuteen. Konkurssi ei tule vielä huomenna.

pekka.makipaa@kylvaja.fi

”Huollamme ja uudistamme toimintatapoja, rakenteita ja menetelmiä, jotta voimme paremmin palvella lähimmäisiämme. Hoidamme vastuullisesti henkilö- ja talousresursseja.” (Toiminnan suunta 2016-20, Juurillaan kasvava Kylväjä)

Hajalleen kylvetyt

Tilastojen mukaan muslimien määrä maailmassa kasvaa kristittyjä nopeammin. Pew Research Center arvioi, että nykyisellä vauhdilla islam saattaa olla suurin uskontokunta vuoteen 2070 mennessä. Syyksi esitetään korkeaa syntyvyysastetta ja nuorta väestönrakennetta. Tiedän vielä paremman syyn: uskonnollinen kasvatus. Sama pätee juutalaisuuteen, joka on säilyttänyt hajaannuksessakin identiteettinsä toisten kansojen joukossa.

Toisin kuin kristinuskossa, Jumalan kansaan kuuluminen ei muslimille tai juutalaiselle pohjimmiltaan ole uskonasia. On kyse tavasta olla olemassa. Lasten kirja islamista sanoo sen selkeästi: muslimi on yksilö, joka hyväksyy islamin elämäntavakseen.

Tekee mieli leikitellä ajatuksella. Mitä tapahtuisi, jos kristinusko olisi sen piiriin kuuluville elämäntapa, riippumatta siitä uskooko sen sanomaan tai ei? Näyttäisikö Kirkko ja kaupunki -lehti vähemmän vapaa-ajattelijoiden julkaisulta? Pilkkaisiko kristillinen valtamedia vähemmän herätyskristillisyyttä? Suoristuisiko kansakuntamme moraalinen selkäranka kun nuorille kerrottaisiin, mikä on sallittua ja mikä ei, heistä huolehtimista pidettäisiin yhtenä tärkeimmistä elämäntehtävistä ja Raamatun elämänohjeiden ja kymmenen käskyn noudattamiseen ohjattaisiin kaikkia kansalaisia vauvasta vaariin?

Sillä, että ihmisille kerrotaan ja esimerkillä näytetään, miten pitää elää, on yhteiskunnan kannalta valtava merkitys. Islamiin ja juutalaisuuteen verrattuna kristinuskon haavoittuva dynamiikka on toisenlainen: taivaan valtakunnan rajat piirtää usko eikä yhteisö. Kaikissa valtakunnissa toteutuu tämä: ”maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään”. Ratkaiseva on, mitä maahan kylvetään.

Apostoli Pietari kirjoitti ensimmäisen kirjeensä ”valituille, jotka asuvat hajallaan muukalaisina” (1. Piet.1:1). On mielenkiintoista, miten hän opasti ”sikin sokin kylvettyjä” yhteiskunnan pahnanpohjimmaisia, jotka menettivät asemansa yhteiskunnassa tullessaan kristityiksi. Orja oli asemansa vuoksi sopiva roolimalli kristitylle. Vain isäntä vaihtui. Roolimalliksi tuli Herran kärsivä palvelija (Jes.53). Tämän vuoksi jo ensimmäisten seurakuntien johtajiksi saattoi nousta orjia. Yhteiskuntajärjestystä alettiin nakertaa sisältäpäin: Jumalan Poika on antanut arvon kaikkien alhaisimmille tulemalla yhdeksi heistä.

Islamia ja juutalaisuutta tutkimalla voimme nähdä, miten suuresti elämäntapa muokkaa yhteisöä. Kristinuskon mahdollisuudet ovat siinä, ymmärrämmekö katoamattoman siemenen arvon (1. Piet. 1:23). Ainutlaatuinen lajike on jalostettu kasvamaan silloin, kun se on jyrkimmin epäajanmukainen.
Matka siemenestä leiväksi on pitkä. Se on kutsu kaikille Kylväjän apulaisille työhön ja vaivannäköön.

 

pekka.makipaa@kylvaja.fi

Kylväjälle kallisarvoisinta on siemen… On kyse kokonaisvaltaisesta, ihmiselämän kaikki ulottuvuudet läpäisevästä liittymisestä Raamatun todistukseen Jeesuksesta. (Opas lähetyselämään, s.161)

Ilon tähden

”Kun on vaikeaa, pitää tukea eikä lähteä karkuun”. Pohjoismaisen polttoaineketjun suomalainen omistaja kuvasi päätöstään tukea Suomen hiihtoa vuoden 2001 Lahden MM-kisojen doping-skandaalin jälkeen. Muut sponsorit olivat lähteneet kohun seurauksena. Nyt, 16 vuotta myöhemmin, mies iloitsi ja istui katsomassa suomalaisten voitonjuhlia MM-kisoissa. Kysyttäessä hän kertoi, että hänen edelleen jatkuva tukensa hiihtoliitolle ei ole perustunut menestykseen ja mitaliodotuksiin vaan liiton antidopingtyön ja nuorisotyön turvaamiseen.

Vastustus, yleinen mielipide ja häpeä mittaavat tehokkaasti motiiveja ja vakaumusta. Mitä olen valmis tekemään oikeaksi uskomani asian vuoksi yleisestä mielipiteestä huolimatta tai sitä vastaan? Miten osoitan tukeni? Kohtalaisen vähän me kristityt olemme Suomessa joutuneet tällaisia asioita miettimään. Mutta ajat muuttuvat.

Tässä lehdessä lähetystyöntekijä miettii, mikä pakko on istua autojonossa ja katsoa, kun nuoret sylkevät sivuikkunoihin. Jaksanko luovia työpaikalla, jossa ulkomaalaista vastaan juonitaan ja juorutaan? Helpommallakin elämässä pääsee. Onko tämä sen arvoista?

Juurilla kasvamisen juhlavuonna tutkailemme motiivejamme lähetystyössä mukana olemiseen. Miksi tämä olisi ”sen arvoista”? Asiaa on parasta kysyä häneltä, joka ”edessään olleen ilon tähden häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella” (Hepr.12:2). Ilolla täytyy siis olla paljonkin tekemistä motiivien kanssa.

Ilon alkulähde ja kohde on Jumala, siksi se ei riipu siitä, mitä meissä ja meidän ympärillämme tapahtuu. Keskellä vastoinkäymisiä ja kärsimystä voi kohdata syvän ja väkevän ilon, joka syntyy siitä tietoisuudesta, että armahdettuna syntisenä saa olla työssä mukana ja siitä, mikä odottaa.

On sanottu, että syvintä tuskaa ikuisessa kadotuksessa tuottaa se, että ihminen ei elämänsä aikana tarttunut tarjottuun pelastukseen. Millaista lienee ikuinen ilo? Siihen voisi liittyä väkevää kiitollisuutta siitä, että sai olla mukana ulottamassa pelastusta heille, jotka eivät muutoin olisi saaneet mahdollisuutta kuulla ja ymmärtää hyvää uutista.

”Edessä olevaan iloon” kuuluu sekin, että kerran lopullisesti käsitämme, miten asiat liittyivät toisiinsa. Olemme kuin salapoliisikertomuksessa, jossa Mestari­etsivä lopulta kokoaa väen isoon saliin ja ratkaisee ja selittää mysteerin, joka on näyttänyt sekavina vyöryvinä tapahtumina ja outoina juonenkäänteinä.

Yksi on selvää jo nyt: kun on vaikeaa, pitää tukea eikä lähteä karkuun. Ilon tähden.

 

pekka.makipaa@kylvaja.fi

Luotamme siihen, että Jumala pystyy kääntämään myös olosuhteet ja tapahtumat omien suunnitelmiensa toteuttamiseen (1. Moos.50:20), Opas lähetyselämään, s. 39.

Kylväjä toteuttaa Bangladeshin-hankkeet supistetuilla budjeteilla

Kylväjä ja bangladeshilainen yhteistyökumppani BLM-F ovat päättäneet toteuttaa molemmat tälle vuodelle Bangladeshiin suunnitellut kehitysyhteistyöhankkeet Suomen ulkoministeriön kielteisestä hanketukipäätöksestä huolimatta. Hankkeet toteutetaan merkittävästi supistetuilla budjeteilla, Kylväjä tukee BLM-F:ää 85 000 eurolla tänä vuonna. Hankkeiden alkuperäinen yhteisbudjetti vuodelle 2017 olisi ollut 558 354 euroa.

Toinen hankkeista on ruokaturvahanke, jolla pyritään mm. monipuolistamaan paikallisten ruokavalioita ja vähentämään aliravitsemusta. Toinen hanke on terveys- ja turvallisuushanke, jolla pyritään vähentämään onnettomuuksia ja lisäämään kylien ensiapuvalmiutta.

– Hankkeet ovat suurin piirtein samanlaisia kuin mitä suunniteltiin, mutta toteutamme ne nyt pienemmällä alueella ja harvemmissa kylissä kuin mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Pienten budjettien takia BLM-F on joutunut säästämään rahaa tekemällä henkilöstövähennyksiä ja se on päättänyt myydä toisen projektiauton myöhemmin tänä keväänä, Kylväjän kehitysyhteistyökoordinaattori Rowan Clusker kertoo.

BLM-F ja Kylväjä miettivät parhaillaan myös kehitysyhteistyön tulevaisuutta ja tutkivat uusia rahoitusmahdollisuuksia nyt kun on tullut vaikeammaksi saada tukea Suomen ulkoministeriöltä.

Perendit siunattiin matkaan

Johanna ja Jüri Perendi siunattiin matkaan poikansa Toukon kanssa sunnuntaina 26.2. Jyväskylässä. He ovat lähdössä 15.3. Japaniin, Johanna toiselle työkaudelle, Jüri ensimmäiselle.

”Matkaansiunaaminen on juhlallinen hetki ja tärkeä myös lähettävälle seurakunnalle. Se muistuttaa siitä, että lähetystehtävä on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Jokainen saa omalla paikallaan omissa tehtävissään elää ja palvella kristittynä ja viedä ilosanomaa Vapahtajasta Jeesuksesta”, toteavat Johanna ja Jüri. ”Aloittaessamme työn Japanissa alkaa myös lähettävän seurakunnan työ lähetyskentällä.”

Perendien matkaansiunaaminen heidän muissa nimikkoseurakunnissaan Vihdissä ja Joensuussa oli jo aiemmin tänä vuonna.

Japanissa Perendit asettuvat Johannalle tuttuun Okayamaan, jossa Jürikin on vieraillut aikaisemmin. Jüri aloittaa kielikoulun ja Johanna jatkaa tuttuja töitään Toukon ehdoilla. Luvassa on ainakin englannin opettamista, kanttorin tehtäviä ja opiskelijatyötä. Tavoitteena on tutustua alueen äiteihin ja lapsiin, ja katsoa, mitä heidän kauttaan avautuu. Kylväjän läheteistä heitä on odottamassa Japanissa Lea Lukka, joka työskentelee Midorigaokan ja Seishinin seurakunnissa.

Rukoillaan Perendien lähtövalmistelujen, matkustamisen ja Japaniin asettumisen puolesta. Perendien elämää Japanissa voi seurata Facebookissa ”Perendit Japanissa”.

Kirves puun juurella

”Jos ette usko Kirjoituksia, miksi alun perin toitte ne meille?”. Afrikkalaisen anglikaanipiispan tuskastunut kysymys amerikkalaiselle kollegalleen päätti pitkän keskustelun seksuaalietiikasta Raamatun äärellä. Toinen oli painottanut Raamatun ”selvää sanaa”, toinen tarvetta tulkita sitä ”nykyisen tiedon” valossa.

Runsaassa 20 vuodessa suhtautuminen sukupuoleen, seksuaali­etiikkaan ja homoseksuaalisuuteen on tuonut protestanttisen kristillisyyden sisälle näkyvän repeymän, joka on vihdoin ja lopullisesti saavuttanut myös Suomen. Ne, jotka kuvittelevat, että kyse on kristinuskoksi kutsutun maailmanlaajan ilmiön kahdesta haarasta, yhden ja saman viinipuun erilaisista oksista, erehtyvät pahan kerran. Ero on radikaali, koska haarat eivät kasva samasta juuresta.

Millainen kasvi uhkaa parissa vuosikymmenessä tukahduttaa ja vallata vuosituhantisen kasvuston? Siemenen kylvi 1990 yhdysvaltalainen feministiprofessori Judith Butler teoksellaan Hankala sukupuoli (Gender Trouble). Teorian perusväittämä oli, että ihmisen sukupuoli ei määrity kehon biologiasta käsin (sex) vaan rakentuu sosiaalisesti (gender) yksilön valintana. Butlerin kuuluisin teesi on, että sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä.

Butlerin sukupuoliteoria on käynnistänyt massiivisen ja käsittämättömän vaikutusvaltaisen poliittisen liikehdinnän. Se on pyyhkäissyt länsimaisen yliopistomaailman läpi ja synnyttänyt lukemattomia oppituoleja ja tutkimuskeskuksia. Sen vaikutus näkyy erityisesti koulumaailmassa nuorten ja murrosikäisten keskuudessa, minkä satoa tullaan korjaamaan pitkään. Sukupuoliteoria ohjaa suvereenisti länsimaisia lainlaatijoita. Viimeisen 15 vuoden aikana 20 maassa avioliittoinstituutio on avattu samaa sukupuolta oleville.

Kristillisille kirkoille sukupuoliteoria on kuolemanvakava asia, koska se panee kirveen raamatullisen ihmiskäsityksen juurelle. Katkaisemalla juuret Raamattuun se käytännössä estää kutsun, valtuutuksen ja lähettämisen. Ei ole mahdollista uskoa ja luottaa rakastavaan Jumalaan uskomatta Raamattuun, jonka välityksellä hän ilmoittaa itsensä. Vain Raamatun valossa selviää sekin, että luodun ja lunastetun ihmisen, miehen tai naisen, arvoa ja ikuisuutta määrittää oleminen eikä tekeminen.

Uskonpuhdistus oli aikanaan mahdollinen, koska sen juuret johtivat Raamatun ”selvään sanaan”. Nähtiin, että Jumalan sanassa on oma sisäinen voima, joka vakuuttaa ja liikuttaa: ”Raamattu on elävä, sillä on kädet ja se tarttuu minuun, sillä on jalat ja se ajaa minua takaa”. Lutherin lausumaa voisi ehkä nimittää hänen määritelmäkseen lähetyskutsusta. Kutsu on edelleen voimassa. Sanan viljelyn ohella kutsu varjella on myös voimassa. Sen kutsun Jumala on antanut erityisesti piispoille ja esipaimenille.

pekka.makipaa@kylvaja.fi

Olemme osa liikkeelle lähetettyä Jumalan kansaa, jonka motivaatio nousee Raamatun sanasta ja rukouksesta. Juurillaan kasvava Kylväjä korostaa juhlavuonna raamattutyötä ja se merkitystä lähetystyössä ja työalueiden arjessa.” (Kylväjän toimintasuunnitelma 2017).

Lähetyselämää parhaimmillaan: PK Inter suuntaa kohti Ateenaa

kuvat: Aki Korhonen

PK International 2017, SRO:n ja Kylväjän nuorten raamattulinjan viisi innokasta nuorta aloittaa opiskeluun liittyvän kahden kuukauden opintomatkansa Kreikkaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Viime torstaina 16.2. Raamattuopistolla paikalla ollut seurakunta siunasi ja lähetti ryhmän pakolaistyöhön Ateenaan: ”Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.”

Nuoret työskentelevät Ateenassa Heria Voithias -pakolaisten palvelukeskuksessa. Työ on hyvin monipuolista ruoan valmistuksesta pyhäkouluun ja jopa vaipanvaihtoon. Vaikka käytännön työtä on paljon ja palvelu on antoisaa, on aito kohtaaminen se, mikä on aiempina vuosina jättänyt jäljen opiskelijoiden sydämiin. Pakolaiset ovat jääneet monien opiskelijoiden pysyväksi rukousaiheeksi opintomatkan jälkeen.

 
Haluatko seurata mukana? 👉 http://pkinternational.omablogi.fi/

Kirkkokansan Raamattupäivä kutsuu uskonpuhdistuksen juurille

Danielle Miettinen (oik.), Heidi Kuvaja ja Tuomo Heikkilä toivottavat kaikki tervetulleeksi Kallion kirkkoon. Kuva: Janne Sironen

Kirkkokansan Raamattupäivä pidetään Finlandia-talossa Helsingissä 18.3. teemalla ”Uskonpuhdistus – mielen uudistus!”. Seitsemättä kertaa järjestettävä tapahtuma tarjoaa monipuolista ohjelmaa ja erilaisia näkökulmia uskoon ja uskonpuhdistukseen.

Kirkkokansan raamattupäivän paneelissa ovat mukana Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo, Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra Keijo Rainerma ja Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri, pastori Jukka Jämsén. He keskustelevat uskonpuhdistuksesta tässä ajassa.

– Paneelissa on erilainen, mielenkiintoinen kattaus. Keskustelijoina ovat aika erilaiset herrat, joten keskustelusta voi tulla todella kiinnostava, toimittaja ja evankelista Mari Turunen sanoo. Hän itse puhuu tapahtumassa aiheesta Uskoa ja elämää.

Paneelin jälkeen vuorossa on ehkä päivän yllättävin nimi, Jippu. Pop-musiikillaan tunnetuksi tullut Jippu julkaisi ensimmäisen hengellisen levynsä marraskuussa ja työskentelee Turun Mikaelin seurakunnan musiikkievankelistana.

– On hienoa saada Jippu Kirkkokansan Raamattupäivään! Siinä on artisti, taiteilija ja evankelista samassa paketissa. Jippu pystyy vetämään vakuuttavan keikan sekä Tavastialla että kirkossa, Turunen kehuu.

Päivän muita puhujavieraita ovat Raimo Mäkelä, Marko Sagulin sekä Päivi ja Niilo Räsänen.

Ohjelma alkaa klo 10 ja päättyy aikuisten osalta klo 16 ehtoolliseen. Nuorille ja nuorille aikuisille on vielä iltaohjelmaa, jossa esiintyvät muun muassa Juhani ja MGtH.

Aamupäivän ohjelma lähetetään suorana lähetyksenä Radio Deissä klo 10-11.45.

Tapahtuman järjestävät Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto sekä Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys.

 

Artikkeli päivitetty 15.3.

Kesäpäivillä mennään syvemmälle

”Niinhän se käy, kun meillä kotona ei ikinä rukkoilla”. Tästä 5-vuotiaan pojan lausahduksesta sai yli 100 vuotta sitten alkunsa Raahen seurakunnan lähetysompeluseuratoiminta.

Seurakunnan keskeltä lähetystyöhön lähtemistä ja lähettämistä pohditaan Lähetyksen kesäpäivillä 16.-18.6.2017 Raahessa. Tarinat lähetyselämän ihmeistä jatkuvat nukketeatterin näyttämöllä Matin matkassa maailmalle. Lähetysmaailmassa on Kylväjän työalueiden lisäksi esillä tämä tuore työmuoto ja muuta lähetyskasvastusmateriaalia.

Päivillä syvennytään myös reformaation ja itsenäisyyden juhlavuoden teemoihin. Raamattuopetusten, urheilutapahtumien ja kanavien päätteeksi illan kirkkohetket vievät syvemmälle rukoukseen. Kylväjän perustajan Per Wallendorffin kirja Taivasten valtakunnan salaisuus tarjoillaan Jukka Leppilammen musiikin ympäröimänä. Tuttuun tapaan ohjelmassa on lapsille ja nuorille maistuvaa menoa.

Seurakunnan edustajien tapaaminen on lauantaina 17.6. klo 14.15-15.00 Raahen kirkossa. Mukana Oulun hiippakunnan kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila ja kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg.

Kesäpäivien koko ohjelmaan pääset tutustumaan tästä.