webmaster

Päivän rukous

Kirkas aamun koi
päivän uuden loi,
meitä ohjaa taivaan tietä kulkemaan.
Riennä, syntinen,
luokse Jeesuksen,
ota vastaan armo hänen armostaan.
Hän kärsi ristinkuoleman,
pois otti synnit maailman.
Siihen luottaa saa,
siihen turvatkaa.
Ristin tiellä Kristuksessa riemuitkaa!

Virsi 265:2

Johan August Gottlieb Hymander Abraham Achreniuksen virren (1769) pohjalta 1881. Virsikirjaan 1938.

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitämme siitä, että annoit
lähetyskäskyssäsi meille tehtävän.
Auta meitä jokaista omalla paikallamme
täyttämään se lähettäjänä tai lähtijänä.

Siunaa lähetystyöntekijöitä,
jotka ovat lähteneet kertomaan evankeliumia
sinne, missä Jeesusta ei vielä tunneta.
Siunaa heitä töissään ja toimissaan.
Anna rohkeutta ja kestävyyttä vaikeuksienkin keskellä.

Siunaa parhaillaan menossa olevaa
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetyskurssia.
Valmista ja varusta kurssilaisia niihin tehtäviin,
jotka olet heille varannut.
Auta, että heille löytyisi lähettäjiä
taloudellisiksi tukijoiksi
ja uskollisiksi esirukoilijoiksi.

Rukoillaan myös niiden puolesta,
jotka miettivät seuraavalle lähetyskurssille hakemista.
Vahvista heidän kutsumustaan
ja rohkaise ottamaan antamasi tehtävä vastaan.

Kiitos, että Sinulla on kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Kiitos, että siihen luottaen
saamme ottaa tehtävän vastaan
jokainen omalla paikallamme.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala

 

* Kylväjän virallinen kolehtipyhä vuonna 2019 on sunnuntaina 17.2. Kolehti kerätään lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen teemalla ”Annoit minulle tehtävän”. Tule kirkkoon kuulemaan lisää tai tutustu kolehtipyhän sivuihin!

Päivän rukous

Israelilaiset ottivat maan haltuunsa
ja asettuivat sinne asumaan.”
(Joos. 21:43)

Kiitos, Pyhä Jumala,
että Sinun kansallasi on kokemusta
uuden maan haltuun ottamisesta
ja sinne asettumisesta.

Siunaa, Herra, tänään lapsiasi,
lähettejä, jotka ottavat uutta maata haltuunsa
ja asettuvat sinne asumaan.

Ohjaa heitä kädestä pitäen,
miten maan haltuun ottaminen tapahtuu,
ja taistele Sinä heidän puolestaan.
Auta heitä asettumaan sinne asumaan,
jotta he oppisivat kielen ja kulttuurin
ja sopeutuisivat niihin asioihin,
joihin pitää sopeutua.
Auta heitä myös näkemään,
mikä maassa on sellaista,
johon ei pidäkään sopeutua,
vaan jota vastaan pitää taistella,
jotta maa olisi, Jeesus, Sinun maasi.

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

”Näin Herra oli antanut israelilaisille
koko sen maan,
jonka hän oli heidän esi-isilleen
vannomalla valalla luvannut antaa.
Israelilaiset ottivat maan haltuunsa
ja asettuivat sinne asumaan.” (Joos. 21:43)

Miten isoja asioita mahtuukaan Raamatussa
yhteen jakeeseen!
Lupausten täyttyminen,
luvatun maan jakaminen
ja sinne asettuminen.
Muutama rivi ja sana,
mutta ajallisesti, työmäärällisesti
ja merkityksellisesti
valtavia asioita.

Herra, omaan elämään peilaten
nämä sanat rohkaisevat.
Meille valtavilta tuntuvat asiat
ovat Sinun hallussasi niin vahvasti,
että ne mahtuvat muutamaan riviin ja sanaan.
Helpottavaa.

© Outi Rajala

Päivän rukous

”Jumala auttoi heitä,
niin että he saattoivat kukistaa
hagarilaiset ja heidän liittolaisensa.
Sodassa he anoivat apua Jumalalta,
ja koska he luottivat häneen,
hän kuuli heidän rukouksensa.”
(1. Aik. 5:20)

Kiitos, Pyhä Jumala, että saamme
oman elämämme taisteluissa
anoa apua Sinulta.
Nämä sanat rohkaisevat ja vaativatkin
luottamaan Sinuun
omien pelkojemme ja epäilyjemme yli.
Auta meitä luottamaan Sinuun,
ja kuule meidän rukouksemme.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Vapahtaja,
kysyin, mitä haluaisit
minun tekevän.
Pyysin saada olla juoksutyttönä,
laupiaana samarialaisena
ja olin valmis mihin vain kutsut.

Nyt mietin,
näenkö heidät,
joiden sydän on rikki,
köyhyys täyttää komerot
ja terveitä päiviä on harvoin.

Kun halusin olla hyödyksi,
en odottanut heitä.

Kun pyysin tehtävää,
en uneksinut noista lähimmäisistäni.

Herra armahda,
sulata sydämeni ja
avaa kotini,
Sinun antamiesi
tehtävien
tulla ja mennä,
avoimista ovista.

Aamen

 

© Anne Laine

* Kylväjän virallinen kolehtipyhä vuonna 2019 on sunnuntaina 17.2. Kolehti kerätään lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen teemalla ”Annoit minulle tehtävän”. Viedä tänään ennen klo 15 ehdit ottaa tehtävä vastaan, sopia kolehtikohteen esittelystä seurakuntasi kanssa, ilmoittaa siitä Kylväjään ja tilata lehtinippu osoitteesta kylvaja@kylvaja.fi, p. 09 2532 5400 tai www.kylvaja.fi/ota-yhteytta.

Päivän rukous

Kun Herramme tietänsä kulki,
niin tultansa tartutti hän.
Hän tuo vielä toivonsa julki:
“Sen tahtoisin taas syttyvän.”
Hän Henkensä meillekin lahjoittaen
myös tehtävän antoi niin vastuullisen:
“Nyt menkää ja kaikille julistakaa
jo sanaani pelastavaa.”

Nyt uskossa autuuden rantaa
jo täältä me katselemme.
Jo virtemme kiitosta kantaa,
me toivossa riemuitsemme.
Vaan kerran kun pääsemme Karitsan luo,
soi laulumme uusi kuin pauhaava vuo.
Se iäistä kiitosta Herralle soi,
hän armahti, taivaaseen toi.

Virsi 178:2 ja 5

Göran Widmark 1945. Suom. Niilo Rauhala 1984. Virsikirjaan 1986.

Päivän rukous

Herra, olet antanut meille
niin monenlaisia tehtäviä
yhteisen lähetystehtävän täyttämiseksi,
aivan niin kuin pyhäkköteltan rakentajille
Israelin kansan vaeltaessa erämaassa.

Joillekin olet antanut taidon ja viisauden
opettaa, toisille kyvyn johtaa,
kolmansille lahjan tutustua uusiin ihmisiin,
neljänsille, viidensille ja kuudensille
aivan omanlaisensa taidot, lahjat ja palon.
Yhteinen tehtävämme on palvella
Sinua ja toisia ihmisiä,
mitä sitten teemmekään.
Kiitos siitä, että erilaisilla lahjoilla varustettuina
voimme täyttää antamasi tehtävän.

Kiitos, että lähetystehtävää voi toteuttaa
monissa eri ammateissa.
Monenlaisista koulutuksista, kokemuksista
ja tekemällä opitusta on hyötyä ja apua.
Kiitos mahdollisuudesta
ottaa antamasi tehtävä vastaan
antamalla käyttöön oma ammattitaito.

Herra, näet, että tekevät kädet
ikääntyvät ja harvenevat
sekä lähettäjissä että lähtijöissä.
Kutsu yhä uusia ihmisiä
toteuttamaan lähetystehtävää.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala

 

* Kylväjän virallinen kolehtipyhä vuonna 2019 on sunnuntaina 17.2. Kolehti kerätään lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen teemalla ”Annoit minulle tehtävän”. Vielä ehdit ottaa tehtävän vastaan, sopia kolehtikohteen esittelystä seurakuntasi kanssa, ilmoittaa siitä Kylväjään ja tilata lehtinipun osoitteesta kylvaja@kylvaja.fi, p. 09 2532 5400 tai www.kylvaja.fi/ota-yhteytta.

Päivän rukous

”Ei hän väsy, ei hän nuku,
hän on Israelin turva.”
(Ps. 121:4)

Kiitos, Herra, ettet sinä väsy etkä nuku.
Minä saan väsyä ja nukkua rauhassa,
levätä väsymystä pois,
ja Sinä olet minun turvani,
niin kuin Israelinkin.

Aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Kiitos Isä, että loit meihin tunteet.
Nämä kipeät, suloiset, kauniit,
vaikeat, mutta ihanat elämän mausteet.

Auta meitä harkitsemaan vihassa,
anna ajallaan lohdutus surussa,
tyynnytä levottomina hetkinä
ja anna toivoa, jos kadotamme sen.

Kasvata meissä tahto
kuunnella Sinun ääntäsi,
ohi omien tunnemyrskyjen.
Opeta kuulemaan
hiljainen tahtosi,
joka ohjaa oikeaan.

Aamen.

© Anne Laine