webmaster

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, kumppanuuslähetistämme Markku Wilénistä.
Kiitos, että hän jaksaa työskennellä Tansaniassa pappina
vielä eläkkeelläkin,
ja kiitos uudesta työluvasta hiippakunnan työhön.
Rukoillaan vielä, että hän saisi myös maassaololuvan,
ja elämäntyö voisi jatkua tansanialaisten parissa.
Siunaa, Jeesus, Markun työtä,
ja auta häntä olemaan paikallisten tukena.
Siunaa, että kirkko kasvaisi Sinun tuntemisessasi.
Nimessäsi,
aamen.

© Outi Rajala

Päivän rukous

Monille näille ihmisille
minä olen ainoa kristitty,
jonka he tuntevat.

Herra Jeesus,
auta minua välittämään heille
Sinun rakkauttasi,
loistamaan kirkkauttasi,
jotta he voisivat vakuuttua Sinusta,
Sinun rakkaudestasi ja hyvyydestäsi.

Varjele, etten antaisi heille huonoa todistusta
kristityistä, tai Sinusta, Jeesus.
Anna myös tilaisuuksia kertoa suoraan
Sinusta, armosta, evankeliumista.

Ole meidän kohtaamisissamme mukana.

Nimessäsi,
aamen.

© Outi Rajala

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, tämän syksyn lähetyskurssista.
Siunaa kurssilaisia
ja heidän valmistautumistaan syksyn opiskeluihin.
 
Auta kaikkien käytännönasioiden järjestymisessä,
muutoissa, kodin tyhjennyksissä tai vuokraamisissa,
pakkaamisissa ja purkamisissa.
Pakkaa, Herra, Sinä heidän matkaansa sitä,
mitä he syksyn aikana tarvitsevat:
rohkeutta, luottamusta,
uteliaisuutta, oppimishalua, yhteistyökykyä
ja halua olla Sinun lähelläsi, Pyhä Jumala.
 
Auta heitä purkamaan ja jättämään taakseen
ylimääräiset ennakkoluulot, epävarmuudet ja pelot.
Kiitos, että Sinä olet kantanut kaiken senkin,
mikä tällä hetkellä tuntuu vielä vaikealta.
 
Jeesuksen nimessä,
aamen.
 
 
© Outi Rajala

Päivän rukous

Herra, Pyhä Jumala,
siunaa koulujen aloitus näinä päivinä.
Siunaa jokaista opettajaa ja oppilasta.
 
Anna opettajille voimia työhönsä.
Auta heitä kohtaamaan oppilaat
rakkaudella, sopivalla lempeydellä ja lujuudella.
Auta heitä näkemään oppilaissa
heidän mahdollisuutensa ja lahjansa.
Auta opettajia ohjaamaan oppilaiden kasvua
oikeaan suuntaan,
jotta he voisivat kasvaa sellaisiksi
kuin Sinä Herra olet tarkoittanut,
omiksi itsekseen.
 
Siunaa oppilaita oman paikan hakemisessa
luokkayhteisössä ja kaveripiirissä.
Auta, että jokaiselle oppilaalle
löytyisi oma, sopivalta tuntuva paikkansa
ja riittävästi ystäviä.
Auta oppimaan uutta
ja anna oppimisen ja osaamisen iloa.
 
Auta vanhempia lastensa tukemisessa,
jotta he voisivat tukea lapsiaan
juuri heille sopivalla tavalla,
rohkaisten ja kannustaen
tai tarpeen tullen hilliten ja pysäyttäen.
Siunaa vanhempien yhteyttä
toisten lasten vanhempiin
ja auta vaikeidenkin asioiden hoitamisessa.
 
Tule, Jeesus, mukaan alkavaan kouluvuoteen.
 
Nimessäsi,
aamen.
 
 
© Outi Rajala

Päivän rukous

Suo, Jeesus, paras opettaja,
itseni oikein tuntea,
sinulle, rakas Vapahtaja,
nyt sydämeni avata,
tilani että tuntisin,
sinulta avun löytäisin.

Sanasi kätke sydämeeni
ja tule sinne asumaan.
Oi Jeesus, paras paimeneni,
sinua auta seuraamaan
sanasi valkeudessa
ja elämässä uudessa.

Kun kristityn on nimi mulla,
tee siksi minut todella,
suo sanan tekijäksi tulla,
myös nuhteitasi totella,
seurassa ystäviesi
sinulle elää, Herrani.

Johann Samuel Diterich 1765. Ruots. 1852. Suom Antti Räty, pain. 1853. Uud. Wilhelmi Malmivaara 1891. Virsikirjaan 1938.

Päivän rukous

Yritän polkea
syntejäni ja heikkouksiani
omin voimin maahan.
Kengänpohjiin jää koirankakkaa,
johon kaikki muukin lika tarttuu.
Yäk, pahemmaksi vain menee.

Herra Jeesus,
Sinä annoit opetuslapsillesi vallan
polkea maahan kyykäärmeitä, skorpioneja
ja kaikkea vihollisen voimaa. (Luuk. 10:19)

Kun me poljemme maahan
vihollisen työtä elämässämme,
se ei ole koirankakkaa kengänpohjassa,
vaan iloista viininpolkemista,
jossa laulu raikaa
viinin tursuessa varpaiden välistä.
Viininpolkijan askeleet ovat keveät,
kuin tanssia,
vaikka välillä saisi tehdä tosissaankin työtä.
Ei omasta voimasta, vaan Sinun voimastasi,
Jeesus Kristus,
Sinun ristillä vuotaneen veresi voimasta.
Se puhdistaa meidät vihollisen vallasta.

Jeesus, Sinä sanoit ehtoollista asettaessasi,
että viini on veresi.
Kiitos viinistä, kiitos verestäsi,
jossa on syntien anteeksianto.

© Outi Rajala

Päivän rukous

Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki.

Oi kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna,
etten tuomitsisi lähimmäistäni, sillä sinä olet siunattu iankaikkisesti.
Amen.

 

Efraim Syyrialaisen paastorukous

Päivän rukous

Lähetä joku muu(kin)!

Herra, näet, miten kipeä tuo huuto voi olla!
Pieni kin-pääte kertoo niin paljon!
Tekisi mieli lähteä lähetystyöhön,
mutta yksin ei haluaisi, ei uskaltaisi.
Itsensä tuntien tietää, että se olisi vaikeaa,
siinä olisi paljon surua, kipua ja yksinäisiä tilanteita.
Vaikeita kysymyksiä, omia ja muiden,
ja vastauksia, joita ei ole,
ainakaan helppoja.

Herra, haluaisitko Sinä lähettää minut?
Vai lähetätkö jonkun muun?
Vai lähetätkö jonkun muunkin, minun kanssani?

© Outi Rajala

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, Immanuel-seurakunnan jäsenen,
monelle suomalaisellekin tutun Joel Ben-Davidin
vihkimisestä pastoriksi kesäkuussa.
Siunaa häntä Jews for Jesus -järjestön työssä
ja Immanuel-kirkossa Tel Aviv-Jaffassa.
Siunaa häntä kirkon hepreankielisen työn kehittämisessä,
saarnojen valmisteluissa ja liturgina toimimisessa
sekä evankelioimisessa.
Kutsu hänen kauttaan seurakuntaan paljon uusia juutalaisia.
Siunaa myös Joelin vaimoa Adelia ja neljää lasta.
Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala

Päivän rukous

Eskarit ja ekaluokkalaiset
jännittyneinä äidin tai isän käsipuolessa.
Oikeasti aikuisia jännittää enemmän.
Äideillä kyyneleet silmissä,
mutta nauru herkässä.
Isät hieman epävarmoina,
miten tilanteeseen pitäisi suhtautua.

Isommat oppilaat jo leikeissään,
pääsee taas tutulle koulun pihalle.
Paitsi ne kolme uutta,
jotka vetäytyvät seinänvierustalle.
Kaksi heistä löytää toisensa,
uskaltautuu sanomaan ensimmäisen sanan,
kolmas temmataan leikkiin mukaan,
hänet joku on nähnyt jo kesällä.

Opettajat saapuvat rehtorin vanavedessä.
Epävarmuus ja huoli tulevasta vuodesta
kätketään rutiineihin
ja selkeään suunnitelmaan päivän kulusta.
Puolet hymystä on aitoa iloa lasten näkemisestä,
puolet sitä, millä tietää ottavansa ryhmän haltuun,
samaan tunteeseen.

Onneksi rehtori aloittaa kouluvuoden
tutuilla ja turvallisilla sanoilla,
parhaassa tapauksessa siunauksen toivotuksella.
Tästä se lähtee koulujuna liikkeelle
pysähtyen sitten keväällä Suvivirteen.

Herra Jeesus Kristus,
tule siunaamaan alkava kouluvuosi.

 

© Outi Rajala