webmaster

Päivän rukous

Totisesti, tämä on kapinallinen kansa!
He ovat vilpillisiä lapsia,
he eivät tahdo kuulla Herran lakia.
He sanovat näkijöille: Älkää nähkö,
ja ennustajille: Älkää tosia ennustako.
Puhukaa sellaista, mikä on meille mieleen,
nähkää meille kauniita unia.
Älkää kulkeko suoraa tietä, kääntykää pois polulta,
toimittakaa pois näkyvistämme Israelin Pyhä.” 
(Jes. 30:911) 

Voi Herra, sinun oma kansasi oli vilpillistä porukkaa. 

Entä sitten me?
Sitä samaa lajia,
sinusta poispäin kääntyneitä kaikki!

Se on meidän pysyvä vammamme.
Emme ole tulleet paremmiksi, viisastuneet,
tai ottaneet isiltä opiksemme.
Oikein sanot, kun sanot,
että sinun sanasi hylkääminen on yhtä kuin
kasvava halkeama korkeassa muurissa:
yhtäkkiä, arvaamatta muuri sortuu ja luhistuu. 

Herra, armahda meitä – kaikkia! 
Aamen.

© Leena Honkakari 

Työ Bangladeshissa aiempaa enemmän paikallisten käsiin

Työaluevastaava Mikko Puhalainen vieraili Bangladeshissa vuoden 2019 lopulla yhdessä Hanna Lindbergin ja Päivi Eshelmanin kanssa. Työ ruokaturvahankkeen kohteissa puhutteli, ja sen vaikutukset maan tulevaisuuden rakentamisessa ovat ilmeiset. Kylväjä tekee työtä ruokaturvan parantamiseksi maaseudun maattomien päivätyöläisten parissa.

– Monet ovat tottuneet elämään päivätulon varassa, suoraan kädestä suuhun, tulevaisuutta ei juuri suunnitella.

Puhalainen havaitsi eriarvoistumisen kasvaneen eri väestöryhmien välillä ja työalueella jopa kolmannes alle viisivuotiaista on aliravittuja. Siitä huolimatta, että maa on edelleen hyvin köyhä, kehitystä on tapahtunut. Vuonna 2015 Maailmanpankki määritteli Bangladeshin alemman keskitulotason maaksi. Pari vuotta sitten YK ilmoitti poistavansa Bangladeshin vähiten kehittyneiden maiden listalta vuonna 2024.

Kylväjän työalue on maan luoteisosassa. Bangladesh Lutheran Mission – Finnish (BLM-F) tekee työtä lähinnä Naogaonin alueella. Työntekijämme ovat Lutheran Aid to Medicine in Bangladeshin (LAMB) työyhteydessä  Parbatipurissa.

Mikko Puhalainen näkee, että ruokaturvahankkeen myötä tapahtuva paikallisten kouluttaminen moninkertaistaa työn merkittävyyden. Hän iloitsee kohtaamistaan työn välittömistä ja tulevaisuuden hyödynsaajista:

– Oli huikeaa kuulla kyläläisten tarinoita, nähdä maaseudulla yksinkertaisissa oloissa elävien ihmisten rakentavan ja kehittävän omaa yhteisöään. He ovat kiitollisia mahdollisuuksista, sekä koulutuksesta että välineistä, joita he olivat suomalaisten rahoittamien hankkeiden kautta saaneet. Heidän tarkoituksensa on jatkaa itsenäisesti hanketuen päättymisen jälkeen.

Maan 160 miljoonaisen väestön valtauskonto on islam ja kristittyjä on vain noin 0,5 prosenttia väestöstä. Joidenkin ryhmien tiukat uskonnolliset asenteet ovat kristittyjä kohtaan negatiivisia, erityisesti osassa maata.

– Työalueellamme asenteet ovat pääosin suvaitsevia ja kohteliaita. Haasteita maassa aiheuttavat muun muassa se, että Bangladesh on yksi maailman tiheimmin asutuista maista. Terveys- ja koulutuspalvelut ovat puutteellisia. Bangladeshin työllisyystilanne on verrattain huono, Puhalainen kertoo.

Pakolaistilanne koskettaa myös Bangladeshia ja maahan on saapunut noin miljoona pakolaista naapurimaasta viimeisten vuosien aikana. Bangladeshilaiset ymmärtävät heidän avuntarpeensa, mutta ovat huolissaan myös omasta toimeentulostaan. Maahan on saapunut useita ulkomaalaisia järjestöjä, jotka haluavat auttaa pakolaisia.

– Kylväjän tavoitteena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä eri kansojen keskuudessa ja Jeesuksen lähetyskäskyn perusteella erityisesti siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja. Bangladesh on juuri tällainen alue.

BLM-F jatkaa itsenäistymisprosessia kehittymällä paikallisvetoisemmaksi ja itsenäiseksi järjestöksi. Lähetit toimivat edelleen BLM-F:n neuvonantajina, mutta vähitellen laskevalla panoksella. Työntekijöitä maassa tarvitaan työalueemme tehtävissä edelleen.

 

Päivän rukous

Herra, katselin masentunutta
työtoveriani, 
kulki kumarassa, väisti katsetta,
istui erillään muista.

Hätäännyin. Eikö hän enää muista,
kuinka suuren lahjan on saanut, 
kuinka ihmeellisessä seurassa saa elää –
enkä nyt tarkoita työyhteisömme auvoa.

Hän on Sinun silmäteräsi, rakastamasi.
Mikä sai hänet unohtamaan sen?
Vai eikö se riitäkään voimaksi, jos mikään 
arjessa, mielessä, tässä ja nyt ei sitä tue?

Onko evankeliumi aina elettävä todeksi
ihmisen sylinä, lohtuna läheltä, 
yksittäispakattuna elämänvoimana,
elossa pitäjänä hetki hetkeltä, loppuun asti?

Vie minut lähemmäksi sitä surua, ikävää,
osattomuutta tai pimeää, joka siirtää
Sinut hänen ulottuviltaan, Herra.
Käytä minua, jos Sinulla ei muita tähän hätään ole.
Aamen.

© Marjaana Kotilainen 
 

Päivän rukous

Herra, maailmalla riehuva virus
on tullut meidänkin nurkillemme
tuoden pelkoa ja epävarmuutta.
Mikään ei ole enää kuten ennen.
Turvallisuuden tunteemme on saanut
pahan kolauksen. 

Voisiko, Herra, tämä olla sinun yritystäsi vielä 
puhua meille, sanoa meille jotakin?
Meille, jotka olemme omasta mielestämme 
kovin viisaita, itseriittoisia ja varmoja siitä,
et omin avuin kyllä tästäkin selviämme. 

Mitä sinä haluaisit sanoa meille
jos pysähtyisimme ja suostuisimme kuuntelemaan? 

Rukoilen, Herra, anna meidän oikeasti pysähtyä,
anna korvat kuulla ja sydän ymmärtää,
sinun nimesi tähden.
Aamen. 

© Leena Honkakari 

Kylväjä myllää organisaationsa uusiksi – ”Haluamme olla relevantti toimija myös tulevaisuudessa”

– Uuden strategian ja rakenteen kehittäminen on välttämättömyys, Taneli Skyttä toetaa. KUVA: Pixabay.

Lähetysyhdistys Kylväjän tavoitteena on kotimaan toimintojen uudelleenjärjestäminen, minkä vuoksi käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut. Ensimmäinen neuvottelu käytiin 10. maaliskuuta, siis ennen Suomen hallituksen antamia kokoontumisrajoituksia koronaviruksen vuoksi.

– Neuvottelujen tarve nousi organisaatiorakenteesta, eli neuvottelujen syyt eivät ole taloudelliset. Tavoitteemme on työskentelyn tehostaminen, tiedonkulun parantaminen ja hallinnon keventäminen. Haluamme, että ihmiset voivat yhä paremmin hyödyntää vahvuuksiaan omassa työssään, lähetysjohtaja Taneli Skyttä.

– Taloustilanteemme on tällä hetkellä vakaa ja meillä on riittävä maksuvalmius. Nähtäväksi jää, miten koronavirus tulee vaikuttamaan siihen. Samaan aikaan jatkamme ponnisteluja, jotta työmme voi edelleen säilyä dynaamisenaja toimintaedellytykset säilyvät myös tulevaisuudessa. Siihen nämä neuvottelutkin tähtäävät.

– Prosessi etenee kaksiportaisesti: maalis-huhtikuussa käsitellään uutta rakennemallia terävöittäen ydinprosesseja ja toimenkuvia. Toukokuussa vuorossa ovat työntekijöiden roolit. Kylväjän hallitus käsittelee lopullista neuvottelutulosta 25. toukokuuta pidettävässä kokouksessaan.

– Haluamme pitää prosessin lyhyenä, jotta epävarmuuden aika olisi rajallinen.

Kun Taneli Skyttä valittiin Kylväjän määräaikaiseksi lähetysjohtajaksi, hänet kutsuttiin nimenomaan muutosjohtajaksi. Järjestössä onkin vahva tahtotila uudistumiselle niin hallituksen kuin työntekijöiden puolelta.

– Uuden strategian ja rakenteen kehittäminen on välttämättömyys, jotta olisimme relevantti toimija myös tulevaisuudessa ja jotta uudet ihmiset voisivat Kylväjän kautta elää lähetyskutsuaan todeksi erilaisissa rooleissa.

– Haluamme uudistaa Kylväjää niin, että järjestö pystyisi dynaamisesti vastaamaan toimintaympäristöstä nouseviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Muutosprosessissa strategisina painopisteitä ovat ainakin pakolaistyö sekä pioneerityö. Haluamme yhä selkeämmin keskittyä tavoittamattomien tavoittamiseen.

Päivän rukous

Minä rakastan Herraa. 
Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni” 
(Ps. 116:1-2)

Kiitos Herra, että sinä kuulet meitä.

Tuomme eteesi uusien
kehitysyhteistyöhankkeidesuunnittelun.
Pyydämme, että hankkeet vastaisivat 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin, 
että hankkeisiin löytyisi hyvät yhteistyökumppanit ja toimintatavat,
että kirjoittaisimme oikeat sanat hankehakemuksiin.

Kiitos, että sinä olet avuttomien suojelija. 
Suo myös meidän olla avuttomien suojelijoita
uupuneiden auttajia ja kantajia.
Herra on avuttomien suojelija. 
Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. 
(Ps. 116:6)

@ Eeva 

Päivän rukous

Otatko vastuun, Jeesus kallis, 
päätöksistä joita teemme,
kun Sinun nimessäsi kutsumme ystäviä koolle
jakamaan vastuuta maailmanlähetyksestä siellä,
missä ei vielä
tai enää tunneta
Sinua ja Isäsi valtakuntaa?

Oletko Sinä mukana aikeissamme, 
annat sille siunauksesi?
Päivittäin tarvitsemme enemmän Sinua, 
kuin mitään näistä pikku puuhistamme 
ja ryhtymisistä, toimista ja tuumista,
jotka kyllä aika ajoin väsyttävätkin kovasti.

Ole armollinen ja katso työmme puoleen, 
Sinä joka olit, olet ja tulet aina olemaan 
ensimmäinen ja viimeinen, ylistyksemme arvoinen,
ainoa elävä ja tosi Jumala maailman jumalien joukossa ylin.
Aamen.
 

© Marjaana Kotilainen

Päivän rukous

Tule, Herramme, meitä nyt vahvistamaan,
tule, virvoita voimalla taivaan.
Sinun tietäsi taivuta vaeltamaan,
täällä suostumaan ristiin ja vaivaan.
Tue uskoamme,
tue toivoamme,
pidä sielumme tallella aina.
Kuule huutoamme,
sinä auttajamme,
kuvas kirkkaana sieluumme paina.

 

Virsi 310:8

Halullisten sieluin hengelliset laulut 1790. Uud. Wilhelmi Malmivaara 1893. Virsikirjaan 1938. | Sävelmä: Toisinto Lapualta.

Päivän rukous

 

Sitten hän kysyi toistamiseen:
”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko minua?”
”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, 
”sinä tiedät, että olet minulle rakas.”
Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.”
(Joh. 21:16)

Taivaallinen Isä,
me tuomme Sinun eteesi ne ihmiset,
joita kukaan ei halua.
Heidät, joita työnnetään pois 
yhden valtion alueelta,
ja joita toinen valtio on vastassa 
kyynelkaasulla aseistautuneena.

Herra, inhimillisesti katsoen tilanne on mahdoton.
Mistä heille löytyy se, 
mitä ihminen tarvitsee elääkseen?
Heillä ei ole enää muuta kuin yllään olevat vaatteet.
Ja kuitenkin, enemmän kuin mitään muuta, 
he tarvitsevat rakkautta.

Sinä tiedät ihmisen luonnon,
ja sen vuoksi pyydämme Sinulta suurta ihmettä:
Herra, anna Pyhän Henkesi vaikuttaa heissä,
jotka kohtaavat turvaa etsivät ihmiset rajoilla.
Anna heille, ja vaikuttaville päättäjille
rakkautta kodeistaan paenneita kohtaan.
Anna heille Sinun näkökulmasi,
rakkauden ja myötätunnon näkökulma. 

Me pyydämme, että rakkaus voittaisi 
itsekkyyden, pelon ja ennakkoluulot, 
ja vapauttaisi etsimään
Sinun mielesi mukaisia ratkaisuja kriisiin.

Auta meitä pysymään 
uskollisina ja kestävinä rukouksessa.
Kiitos, että meidän ei tarvitse 
voimattomina lukea lehdistä
lähimmäistemme kärsimyksistä, 
vaan että saamme siunata
heitä Sinun nimessäsi.
Kiitos Jeesus, 
että mikään ei ole Sinulle mahdotonta. 
Nimessäsi Jeesus, aamen.

© Outi Pakkanen 

Päivän rukous

Minä annan teille enemmän hyvää   *
kuin vanhoina aikoina saitte. 
Silloin te tiedätte, että minä olen Herra” 
(Hes. 36:11.)

Kiitos Herra
että sinä annat meille kaikkea hyvää.
Tuomme eteesi 
Bangladeshin ja Mongolian koko väestön. 
 

Pyydämme siunaustasi maiden 
päätöksentekijöille ja viranomaisille,
perheille ja lapsille, nuorille ja vanhuksille. 
Pyydämme erityistä varjelustasi 
ettei korona-virus leviäisi näissä maissa. 

 Kiitos, että sinulla on 
tulevaisuus ja toivo
Bangladeshin ja Mongolian väestölle. 
Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon
(Jer. 29:11.)

@ Eeva 

Kylväjä reagoi koronapandemiaan

Kuva: Pixabay

Kylväjä on perustanut torstaina 12.3. varautumis- ja valmiusryhmän koronapandemian varalle.

– Seuraamme tilannetta aktiivisesti sekä työalueilla että kotimaassa. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, lähetysjohtaja Taneli Skyttä

Koronavirus on vaikuttanut työntekijöihimme eri puolilla maailmaa.

– Osa työntekijöistämme on tullut Suomeen tartuntariskin vuoksi. Osa ei ole pystynyt palaamaan työalueille maiden suljettua rajansa, mutta he ovat pystyneet jatkamaan työtään osittain etänä Suomesta käsin.

Kylväjä seuraa kotimaassa Suomen hallituksen ohjeita ja työalueilla paikallisten viranomaisten ja Suomen Ulkoministeriön määräyksiä.

Kirkkohallituksen 12.3. antaman suosituksen mukaisesti seurakuntien kanssa järjestettävät tilaisuudet pyritään perumaan. Jyväskylään 17.–18.4. suunnitellun Areopagos-tapahtuman järjestelyjen osalta selvitetään muita mahdollisuuksia.

– Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia olla yhteydessä työmme ystäviin ja järjestää verkkotapaamisia. Ennen kaikkea tämä tilanne haastaa meitä rukoilemaan. Voimme luottaa Jumalan läsnäoloon kaikissa olosuhteissa, Skyttä rohkaisee.