webmaster

Päivän rukous

“Mutta Jumala ei unohtanut Nooaa
eikä villieläimiä ja karjaeläimiä,
jotka olivat arkissa hänen mukanaan,
vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli,
ja vedet lakkasivat nousemasta.
Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat,
ja sade taukosi.” (1. Moos. 8:1–2)

Herra, kiitos siitä,
että niin kuin et unohtanut Nooa,
et unohda meitäkäään.

Sillä hetkellä, kun sanotaan,
ettet unohtanut,
panit tuulen puhaltamaan
ja vedet lakkasivat nousemasta.
Vesilähteetkin sulkeutuivat.
Kuitenkin se tarkoitti vasta sitä,
että vesi lakkasi nousemasta,
vedenpinnan laskuun oli vielä aikaa.

Herra, kun omissa vaikeissa asioissamme
muistat meitä
ja vedenpinta lakkaa nousemasta,
auta meitä, että huomaisimme sen.
Odotamme niin helposti,
että maan pitäisi kuivua saman tien,
mutta Sinun työsi onkin usein pitkä prosessi.
Ensin vedenpinta lakkaa nousemasta,
sitten vasta kääntyy laskuun.
Anna meille luottamusta ja kärsivällisyyttä odottaa,
niin kuin Nooa arkissaan.

Kiitos, että Sinulla on kaikki valta,
valtamerienkin vesimassojen yli.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Kuule huokaukseni
“Herra, kuule minua,
huomaa huokaukseni!”
(Ps. 5:2)

Kiitos Herra, että kuulet huokauksemme.
Tuomme eteesi Bangladeshin koko väestön.
Pyydämme, että autat maan viranomaisia
koronan ja syklonin seurausten kourissa,
että tuet heikossa asemassa olevia,
niitä, joiden elinkeino on kärsinyt.
Kiitos, että sinä suojelet meitä.

“Sinä suojelet niitä,
jotka rakastavat sinua.” (Ps. 5:12)

© Eeva

Päivän rukous

Israelissa on eletty korona-aikana
tiukkojen rajoitusten keskellä.
Nyt ollaan menossa kohti avoimempaa aikaa,
mutta yhteiskunta on kärsinyt pahoin:
miljoona työtöntä,
monet pienet yritykset konkurssin partaalla,
maan vahvasti turismiin nojaava talouselämä ilman turisteja.
Herra, auta juutalaisen kansan kotimaata
nousemaan näistä vaikeuksista.

Siunaa myös Caspari-keskusta,
jonka taloutta koettelevat
yhteistyökumppaneiden taloudelliset vaikeudet
ja niiden myötä dramaattisesti pienentyneet tuet.
Auta sekä yhteistyökumppaneita että Caspari-keskusta
tässä tilanteessa.

Kiitos, että Casparin henkilökunta on pysynyt terveenä
ja on pystynyt tekemään etätöitä.
Kiitos kaikista edistysaskelista,
joita on koronankin keskellä otettu:
tutkimus Israelin messiaanisista seurakunnista edistyy,
teologinen aikakausjulkaisu Mishkan on saatu valmiiksi
ja lähetetty vastaanottajilleen.
Siunaa ja ravitse sen lukijoita.
Kiitos myös lapsityöntekijöiden ja kasvattajien
verkkokurssin jatkumisesta.
Se sopikin mainiosti koronaeristyksen aikaan.
Siunaa, Herra, kaikki tämä tehty työ
ja anna sen kantaa hyvää hedelmää.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Salattu Herra, valtakunnassasi
ei kuolevainen kestä valoasi,
niin syvä meidät peittää pimeys.
Me kasvojasi, Herra, tunne emme,
se valo, jolla kohtaat sydämemme,
on salattu.

Salattu armopäätös meitä ohjaa.
Sen avaruutta, laupeuden pohjaa
me emme koskaan pysty mittaamaan.
Se, kuinka Isä antoi ainoansa,
Poikansa meille armohelmastansa,
on salaisuus.

Salattu turvakätkö syntiselle
ja pelon painamalle sydämelle,
salattu, horjumaton kallio:
myös minut Jeesus Isän syliin kantaa,
anteeksi synnin juurinensa antaa.
Oi salaisuus.

Virsi 386: 1 – 3

Johann Eusebius Schmidt 1714. Suom. Halullisten sieluin hengelliset laulut 1790. Uud. Wilhelmi Malmivaara 1893, Anna-Maija Raittila 1979. Virsikirjaan 1986.

Rakas Isä,
huomenna siunataan
viisi uutta lähetystyöntekijää.
Kiitos, että edelleen kutsut ihmisiä työhösi
ja että yhä kutsusi kuullaan.

Herra, ole uusien lähettien kanssa
ja valmista heidät sinun taivaallisella varustuksellasi.
Johdata jokaisella askeleella.
Siunaa huominen juhlahetki läsnäolollasi.

Jeesuksen nimessä,
amen.

© Mari Turunen

Tule mukaan suureen juhlaan
kuuntelemalla jumalanpalvelus 7.6. klo 11 Radio Deiltä.

Päivän rukous

Rakas Isä,
Ensi viikolla järjestetään Lähetyksen kesäpäivät.
Pitkälle viedyt suunnitelmat jouduttiin
muuttamaan lyhyellä varoitusajalla,
kun emme voi kokoontua normaalisti.

Nyt valmistelut ovat kiihkeimmillään.
Isä, siunaa webinaarin valmistelut ja kaikki
ne ihmiset, jotka antavat panoksensa tapahtumaan.

Isä käytä webinaaria suunnitelmissasi niin,
että se saisi vaikuttaa meissä
tahtomaasi muutosta.
Paina meitä lähemmäs sinua,
kutsu rukoilemaan ja rakastamaan
lähimmäisiämme.

Jeesuksen nimessä,
amen.

© Mari Turunen

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, Kylväjän tärkeästä
yhteistyökumppanista, Suomen Raamattuopistosta,
ja sen työstä Raamatun Sanan esillä pitämiseksi.

Tänään rukoilemme Raamattuopistolla
meneillään olevien rakennushankkeiden puolesta.
Siunaa Oulun kupeessa sijaitsevan Kellonkartanon
remonttia, jotta tämä Sinulle pyhitetty paikka
saisi palvella ympärivuotisesti
jumalanpalvelus-, kurssi-, leiri- ja
tapahtumakäytössä useita eri
herätysliikkeitä ja lähetysjärjestöjä.

Siunaa myös Raamattuopiston kirkkosalissa
Kauniaisissa meneillään olevaa remonttia.
Anna kunnostuksen sujua mutkattomasti
ja siunaa talkoissa ahertavia.

Kiitos mahdollisuudesta hyödyntää
korona-ajan tuoma katkos muussa toiminnassa
kirkkosalin kunnostus- ja uudistustyöhön.
Kiitos kirkkosaliremontin hyväksi tulleista lahjoituksista
ja kokoa Sinä, Herra, myös loput tarvittavat varat.

Anna paljon ilolla antavia käsiä,
jotka näkevät, miten heidän panoksensa
rakentaa Sinun valtakuntaasi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, kahdesta uudesta kristitystä,
jotka on liitetty Jumalan perheväkeen
veden kautta.
Kiitos Katekismus-kurssista,
jonka he kävivät ennen tuota tärkeää tapahtumaa.
Vahvista heidän uskoaan
ja juurruta heidät yhä vahvemmin Sinuun.

Tänään rukoilemme kolmannen kurssilaisen puolesta.
Perheensä kielteisen suhtautumisen vuoksi
hän on joutunut jäämään pois
yhteisistä kokoontumisista
eikä pysty olemaan edes yhteydessä
työntekijöihimme ja paikallisiin vastuunkantajiin.

Pyydämme, Herra,
vahvista tätä kurssilaista vaikeuksien keskellä
ja auta häntä säilyttämään sydämessään
usko Sinuun, armahtavaan Jumalaan.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Siunaa Israelissa Haifassa toimivaa Ebenezer-kotia
näinä korona-aikoina,
jolloin henkilökuntaa on tavallista vähemmän,
kun monet vapaaehtoiset ovat joutuneet lähtemään
ja vakituista henkilökuntaakin
on pienien flunssaoireiden vuoksi karanteenissa.
Anna töihin pääsevälle henkilökunnalle voimia
kasvaneen työtaakan alla.

Siunaa vanhainkodin asukkaita,
joista kaikki ovat riskiryhmäläisiä.
Varjele heitä virukselta
ja anna heille turvallinen olo
Sinun käsissäsi.

Auta Ebenezer-kotia myös taloudellisesti,
jotta se selviäisi
koronan pitkäaikaistenkin vaikutusten yli.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Japanissa on viritelty käännösprojektia
C.O. Roseniuksen tekstien kääntämiseksi.
Olisiko, Jeesus, tällainen käännöstyö Sinun tahtosi
ja siunaukseksi Länsi-Japanin
evankelis-luterilaiselle kirkolle?

Jos olisi, kutsu kääntäjäksi sopiva henkilö, 
jonka lahjat pääsisivät käyttöön käännöstyössä 
ja jolle työ olisi ilo ja siunaus. 
Valmista häntä tulevaan tehtävään 
ja johdata oikean kääntäjän 
sekä tarvittavien avustajien löytymisessä. 
Kiitos taivaallisesta näkökulmastasi, 
jonka avulla teet yllättäviä yhdistelmiä. 
Yhdistä tälläkin kertaa työ ja sen tekijä 
siunaukseksi valtakuntasi työlle. 

Kiitos taivaallisesta näkökulmastasi,
jonka avulla teet yllättäviä yhdistelmiä.
Yhdistä tälläkin kertaa työ ja sen tekijä
siunaukseksi valtakuntasi työlle.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Oi Pyhä Henki, Herramme,
elämän lähde, Luojamme,
nyt täytä meidät armolla
ja voimallasi vahvista.

Opeta Isää tuntemaan,
Kristukseen, Poikaan, turvaamaan.
Suo meille uskon palavuus
ja voimastasi voima uus.

Nyt kiitos olkoon Isälle
ja ainoalle Pojalle.
Hän Pyhän Hengen meille suo
ja armon runsaat lahjat tuo.

Virsi 111:  1, 6, 7

Hrabanus Maurus 800-luvulla. Suom. Mikael Agricola 1544. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Kaarle Martti Kiljander 1867, komitea 1937.

 

Päivän rukous

Jumala, anna Henkesi,
on hänet oma Poikasi
luvannut uskoville.
Me rukoilemme sinua:
Lähetä Henki taivaasta
kaikille kaipaaville.

Henkesi lahjaa päällä maan
ei ansiosta ainutkaan
voi saada palkaksensa.
Sen kuollessansa ristillään
ansaitsi Kristus verellään
ja antaa omillensa.

Jumalan Hengen turvissa
saan taivaan tietä kulkea,
hän neuvoo, ohjaa meitä.
Ja hänen viittaamansa tie
autuuteen, suureen iloon vie,
jos viekin vaivain teitä.

Nyt kuule meitä, Isämme,
kun Hengessä me huokaamme,
valaise tiemme kaita.
Varjele meitä uskossa
ja Hengelläsi virvoita
kuin aamukaste maita.

Virsi 113: 1 – 3, 8

Paul Gerhardt 1653. Ruots. Lars Stenbäck 1866. Suom. Julius Krohn 1880. Virsikirjaan 1886.