webmaster

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitämme Okayaman seurakunnan yhteydessä
tänään kokoontuvasta Mamabebiikaista,
äiti-lapsikerhosta.

Siunaa kaikkia kerhoon tulijoita.
Anna hyväntuulinen ilmapiiri,
jossa kaikkien on helppoa olla.
Siunaa lähettiämme Johanna Perendiä
kerhon vetäjänä,
ja anna hänelle viisautta ja rakkautta
hengellisiin opetuksiin.
Kosketa Sanallasi yhtä lailla lapsia kuin aikuisia.

Siunaa myös Johannan ja Jürin
Touko-poikaa leikeissä muiden lasten kanssa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala

Päivän rukous

Hän, joka näitä todistaa, sanoo: “Totisesti, minä tulen pian”.
Amen, tule, Herra Jeesus! (Ilm. 22:20)

Persoona, joka tässä puhuu itsestään,
on Jumalan Poika,
kuningasten Kuningas,
maailman Valkeus, elämän Leipä.

Se olet sinä, Jeesus Kristus.

Me olemme vasta aivan alussa sen rikkauden tutkimisessa,
joka sisältyy sinun persoonaasi.

Sinun sydämessäsi on keihään kärjen arpi.
Tullessasi takaisin ihmiset ovat tietoisia arvestasi.
Meidänkin syntimme ovat lävistäneet sinut, Kristus.

Palatessasi tulet persoonana,
joka on voittanut itsessään kaiken väkivallan.
Persoonasi ilmoittaa meille,
että väkivallalla ei ole viimeistä sanaa tässä maailmassa.
Rakkauden, sijaiskärsijän ja Jumalan valta
ovat väkivaltaa suurempia.

Sydämessäsi oleva arpi ilmoittaa meille:
Ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan
muuta kuin Jumalan armosta.

Pyhä Henki sytyttäköön sydämeni
ylistämään sinua Jeesus,
joka kannat ylimmäisen papin tavoin merkkiä siitä,
että minun syntini on pantu toisen päälle ja sovitettu,
niin että voin tietää kaikkien syntieni olevan anteeksiannetut.

Ei ole toista sellaista persoonaa kuin sinä, Jeesus.

Kun saan nähdä edes häivähdyksen sinun ihmeellisyydestäsi,
opin sydämestäni vastaamaan sinulle:
“Amen, tule Herra Jeesus!”

Aamen.

© Hanna Räsänen

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Herra Jeesus,

Luen palvelijasi Perin kirjasta ajatuksen,
että taivasten valtakunta on ilo Pyhässä Hengessä,
sisäinen kiitollisuus siitä,
että sinä Jeesus olet tullut Isän helmasta Marian helmaan
tosi ihmiseksi,
meidän veljeksemme.

Jeesus,
sinun persoonasi ja nimeisi tuovat
tähän maailmaamme mukanaan
Jumalan vallan, viisauden ja pyhyyden.
Jeesus, sinä itse olet taivasten valtakunta.

Taivasten valtakunta on siis olotila,
jossa Jumala on kuningas ja hallitsija
ja ihminen nöyrtyy Jumalan tahtoon
ja rukoilee, Jeesus, opettamallasi tavalla:
“Tulkoon sinun valtakuntasi,
tapahtukoon sinun tahtosi
myös minun elämässäni.”

Herra,
ole sinä hallitsijani ja valtiaani tänään.
Ohjaa minut kulkemaan
sinun valtakuntasi tietä.

Aamen.

© Hanna Räsänen

 

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Jeesus,
opetuksistasi luen,
että Jumalan valtakunta tulee luoksemme pienessä siemenessä,
sinussa Jeesus, Jumalan sanassa (Matt. 13:31–32).
Sinut, Jeesus,
Jumala kylvää peltoonsa, maailmaan.

Tämän siemenen Pyhä Hen­ki on kylvänyt
myös meidän sydämeemme.
Siemen on niin pieni,
ettei maail­ma pidä sitä minkään arvoisena.

Ja kuitenkin Jeesus, sinä opetat,
että sinusta kasvaa Valtakunta,
joka on kerran peittävä alleen koko maailman.

Voimme nähdä, että tämä sanasi toteutuu
jatkuvasti meidän aikanamme.
Sinusta, Betlehemissä syntyneestä pienestä lap­sesta,
on kasvanut valtava puu,
jonka oksille taivaan linnut voivat tehdä pesänsä.

Herra Jeesus,
anna jokaiselle kristitylle tahto ojentaa oikea kätensä
jollekin sinua tuntemattomalle ja sanoa hänelle:
“Rakas ystävä, tule sinäkin Jeesuksen luo”.
Ja anna hänen ojentaa myös vasen kätensä
jollekin toiselle sinusta tietämättömälle
ja viedä hänetkin luoksesi.

Anna meidän jokaisen lumoutua yhä uudestaan
näkemään lintujen tulevan
ja pesiytyvän sinuun, Jeesus.

Aamen.

© Hanna Räsänen

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Herra Jeesus,

Isällä on aarre,
jota hän pitää taivasten valtakunnan varsinaisena sisältönä.
Tämä aarre on olet sinä,
Jeesus Kristus.

Isä valmisteli vuosituhansia sinun panemista ihmiskunnan peltoon.
Sinut Isä antoi lopulta
nuoren juutalaisen naisen kohdun kautta
miehitysvallan alaisena elävän juutalaisvaltion
vaikeisiin ja epävarmoihin olosuhteisiin.

Isä siis kätki sinut pimeyteen, heikkouteen ja vaillinaisuuteen.
Isä joutui näkemään,
miten juutalaisten ja ihmiskunnan enemmistö
hylkäsi sinut, Jeesus
ja tuomitsi sinut häpeälliseen kuolemaan ristille.

Näin sinut kätkettiin aluksi vain
muutamien opetuslasten sydämeen,
jotka olivat täynnä heikkouksia.

Sitten sinä olet ollut kätkettynä seurakuntaan,
jonka synnit ovat olleet ilmeisiä koko maailmalle.

Nyt Isä on kätkenyt sinut myös meidän sydämeemme,
ja tiedämme, ettei meissä itsessämme ole mitään hyvää.

Herra Jeesus,
tee minustakin kertomasi miehen kaltainen,
joka meni ja myi kaiken ostaakseen pellon,
jossa aarre oli (Matt. 13:44).

Anna minunkin kätkeä sinut aarteena sydämeeni,
kotiini, elämääni
ja säilyttää sinut sydämessäni Pyhän Hengen avulla,
tapahtuipa ympärilläni sitten mitä tahansa.

Aamen.

 

© Hanna Räsänen

 

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Herra Jeesus,

palvelijaltasi Paavali kehottaa meitä:
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rau­ha,
johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa (Kol 3:15).

Opin,
että sana vallitkoon tarkoittaa sanatarkasti
‘toimikoon erotuomarina’.
Siis: ‘toimikoon erotuomarina’ teidän sydämissänne Kristuksen rau­ha.

Sinä rauhan ruhtinas,
kuoleman vallan voittanut Herrani Jeesus,
istut nyt siis rauhana korkealla erotuomari­na arvioiden kaiken.

Kun tämä sama rauha vallitsee minussa, ajattelen:
“Paukkukoon vain”,
sillä Jumalan rauha, jonka sinä Jeesus annat,
hallitsee kaikkea, muok­kaa kaikki,
arvioi kaiken ja tietää kaiken.

Silloin en erehdy liikaa ottamaan osaa
kaikkeen ympärilläni ta­pahtuvaan hyörinään
– jota on aina paljon,
vaan annan Herrani, sinun taistella puolestani.
Haluan alistua sinun rauhasi valtaan
ja antaa sen hallita sydämessäni ja mieles­säni.

Jeesus, kutsut meidät yhtenä ruumiina
jakamaan rauhaasi eteenpäin.
Tahdot lahjoittaa rauhasi ihmisille,
tahdot tulla heidän luokseen rauhana
ja tahdot tulla heidän rauhakseen.

Herra armahda meitä, seurakuntaasi,
että me olisimme sinun rauhasi välikappaleina
tässä maailmassa, jossa vain sinä
voit tuoda todellisen rauhan.

Aamen.

© Hanna Räsänen

 

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Herra Jeesus,

luin Perin kirjasta,
että jos pieni hiekanjyvä joutuu simpukan sisälle,
sim­pukka erittää sen ympärille helmiäisainetta,
niin että siitä kehittyy helmi.

Helmi on hedelmää ärsytykses­tä ja kärsimyksestä,
jonka hiekanjyvä simpukalle ai­heuttaa.

Myös Isän sydämessä oli kerran tällainen hiekanjy­vänen.
Kun Jumala oli tehnyt päätöksensä luoda maailmankaikkeuden,
hänen autuaallisuut­taan häiritsi kysymys:
“Entä jos he kääntyvät sinua vastaan?
Voitko tämän kapinan edessä säilyä
sekä vanhurs­kauden että rakkauden Jumalana?”

Tämä kiusaava kysymys Jumalan sydämessä
synnytti kallisarvoisen hel­men,
sinut, hänen rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen.

Sinä, Jeesus, olit voittava ihmiskunnan lankeemuksen,
turmeluksen tuoman ongelman
ja kaikki hyökkäykset Jumalan vanhurskautta vastaan,
niin että loppujen lopuksi
Jumalan kunnia loistaisi kirkkaana
yli koko luomakunnan ikuisesti.

Mistään ei ole löydettävissä mitään sinun kaltaistasi, Jeesus.

Herra Jeesus,
auta minua yhä uudestaan
sen kertomasi kauppiaan tavoin
tekemään sisäinen ratkaisu jättää kaikki se,
mikä on takanapäin
ja mikä tällä hetkellä estää ja häiritsee
totuuden seuraamista.
Auta minua lähtemään liikkeelle sitä kohti,
minkä olet näyttänyt minulle oikeaksi Jumalan helmeksi
(Matt. 13:45–46).

Aamen.

 

© Hanna Räsänen

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Herra Jeesus,
Idän tietäjät lähtivät liikkeelle etsimään sinua
sanan perusteella
mutta varmasti myös kuin aavistuksen varassa,
tietämättä varmasti,
avoimena johdatukselle.

Saan lukea valmiin kertomuksen siitä,
miten heidän kävi
ja mitä heidän liikkeelle lähdöstään seurasi.
Kiitän sinua heistä.

Mutta Herra,
silloin kun kaikki tapahtuu ensimmäisen kerran,
kulkija ei vielä näe isompaa kuvaa,
johon hänen kulkunsa olet kytkenyt.

Kiitos, että saan rohkaistua tästä evankeliumistasi,
sillä en useinkaan tiedä,
mihin olet minua ja meitä viemässä.
Pienten ja haparoivien askeltemme avulla sinä
haluat kulkea tuntemattomille teille,
kenties kokonaisia kansakuntia ja ihmisryhmiä tavoittamaan.

Jeesus,
anna meidän lähteä liikkeelle
aavistuksen varassa,
sinuun luottaen,
tapahtuipa ympärillämme sitten mitä tahansa.

Loista sinä, ikuinen valo,
meidänkin asuinsijamme yllä
niin yksilöinä, yhteisöinä kuin Kristuksen seurakuntana.

Herra Jeesus,
johdata alkaneena vuonna meitä
peremmälle persoonasi tuntemiseen
ja viipymään sinun kasvojesi kirkkaudesta avautuvan taivaan alla.

Ehkä joskus saamme sitten tulla
tietäjien tavoin ilon valtaamiksi
jo ennen kuin pääsemme näkemään sinut, Herramme.

Aamen.

© Hanna Räsänen

Päivän rukous

Avatkaa minulle vanhurskauden portit!
Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.
Tämä on Herran portti,
josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua
ja pelastit minut.
Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,
on nyt kulmakivi.
Herra tämän teki,
Herra teki ihmeen silmiemme edessä.
Tämän päivän on Herra tehnyt,
iloitkaa ja riemuitkaa siitä!

Ps. 118:19-24

Päivän rukous

Tänään vietetään Kallion kirkossa
Kirkkokansan raamattupäivää.
Siunaa, Herra, tämä päivä.
Siunaa jokaista tulijaa
ja kutsu mukaan sellaisiakin,
joille Sinä et vielä ole vielä tuttu.

Vahvista puheiden, rukousten,
musiikin ja yhteyden kautta
uskoamme Sinuun.
Tuo tapahtumaan myös raikas tuulahdus
lähetyselämää.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala,
kun Sinä annoit kansallesi
kymmenen käskyä,
lepo oli kolmantena,
heti Sinua koskevien käskyjen jälkeen.
Kiitos, että jo käskyjen järjestyksellä
muistutat levon tärkeydestä.

Herra, auta meitä pyhittämään lepopäivä.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin
Paavali katsoi elämäänsä taaksepäin.
Hän näki vaiheet, jolloin oli vainonnut Jeesusta,
sen, kun Jeesus oli pysäyttänyt hänet
kesken matkan
ja sen jälkeiset monenkirjavat vaiheet
Jeesuksen seuraajana.

Mitähän hän mahtoi miettiä?
Katsoiko hän taaksepäin
harmitelle ja syytellen,
vai lempeydellä ja armollisuudella itseään kohtaan?

Herra Jeesus,
kun me katsomme elämäämme taaksepäin,
siellä olisi paljonkin sellaista,
mitä voisi katua ja harmitella.
Auta meitä kuitenkin uskomaan anteeksiantoosi,
antamaan itsellemmekin anteeksi,
ja kääntämään katseemme
itsestämme Sinuun.
Näkemään sen, mitä Sinä olet meissä
näiden vuosien aikana tehnyt,
ja mitä olet tehnyt meidän kauttamme.

Kiitos, Jeesus,
hyvyydestäsi ja rakkaudestasi meitä kohtaan.
Kiitos kaikista vaiheista ja suuresta suunnitelmastasi,
joka monessa kohtaa ylittää ymmärryksemme.

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Rajala

 

Lähetysvartissa Radio Deissä tänään klo 20 Jukka Norvanto jatkaa opetussarjaa Paavalin ensimmäisestä lähetysmatkasta, jolla saavutaan tänään Kyprokselle. Lisäksi tapaamme Ateenassa lähetyslääkäri Leena Kaartisen.