Kylväjä

Silmälääkäreitä Keski-Aasiaan

Yhteistyöjärjestömme hakee neljän vuoden työkaudelle silmälääkäreitä

Edellytykset

 • erittäin motivoitunut, itsenäinen työntekijä ja ajattelija, joka on kykenevä tiimityöhön
 • aloitteellinen, kykenevä opettamaan teoriaa ja demonstroimaan kliinisiä/kirurgisia periaatteita/toimenpiteitä.
 • hyvät ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot
 • innostava ja rohkaiseva
 • kykenee työskentelemään yhdessä paikallisen henkilökunnan kanssa ja oppimaan heiltä monikulttuurisessa ja -ammatillisessa ympäristössä
 • kyettävä sopeutumaan infrastruktuurin puuttumiseen kohdemaassa ja naapuri¬maissa, kykenee löytämään innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin
 • esimiestaitoja, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaidot, hyvät vuorovaikutustaidot, jonkin verran hallinnollisia taitoja sekä seikkailuntajua.
 • hyvä jälkiseurannassa, nauttii haasteista, hyvä organisaattori
 • kyky toimia itsenäisesti ilman suoraa ohjausta yhteistyössä muiden paikallisten tai ulkomaalaisten kollegojen kanssa
 • halu työskennellä, asua ja matkustaa maan vähän kehittyneille alueille ja oppia paikallista kieltä
 • palvelijan asenne työssä

Tehtävä

 • Avustaa hanketta saavuttamaan tavoitteensa: vähentää hoidettavaa sokeutta ja toteuttaa sokeutta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maassa.

Esimies

 • Lääketieteellinen johtaja, tai hänen poissa ollessaan hankkeen johtaja

Vastuualue

 • Vastaa paikallisista lääkäreistä, jotka on nimetty sairaalaan, ja laitoksen koulutusohjelman optikko-opiskelijoista

Päävastuut

 • avustaa silmälääkärien koulutusohjelman kehittämistä ja toteuttamista kouluttavissa silmäsairaaloissa
 • ylläpitää silmäsairauksien hoidon korkeaa tasoa sekä kliinisiä, kirurgisia käytänteitä ja toimenpiteitä poliklinikoilla, osastoilla että leikkaussalissa

Päätehtävät

 • vastuu lääkärien koulutuksesta/pätevöitymisohjelmasta, lääketieteellisen henkilökunnan ohjaaminen, arviointi, johtaminen ja valvonta
 • ohjelman aktiivinen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan
 • kirurgisen, diagnostisen, kliinisen ja optisen välineistön oikean käytön varmistaminen, tarvittaessa konsultointi hankinnoissa
 • tarpeen mukaan neuvonta henkilöstö-, toimenpide- tai hallintoasioissa
 • säännöllinen osallistuminen hankekokouksiin
 • joustaa antamaan apuaan tarvittaessa

Pätevyys

 • laillistettu silmälääkäri
 • etuna kokemusta kehittyvistä maista

Perustaidot

 • ammattitaito, kyky opettaa ja kouluttaa paikallista henkilökuntaa saavuttamaan kansainvälinen ammatillinen taso

Tiedustelut: rekry@kylvaja.fi

Social Work Consultant in Mental Health Project, Central Asia

FLOM’s partner organization aims to develop, facilitate and take part in developing social work activity in the Mental Health Program

Project

Mental Health Training Centre

Length of Service

Long term, at least two years

Location

Western or Northern part of the country, may involve travel to other regions at times

Personality Profile

 • Resident in Finland
 • Able to work collaboratively within a multicultural team setting
 • Act as a role model
 • Team building skills
 • Concern for the wellbeing of the project staff
 • Good communication skills
 • Flexible and adaptable to change
 • Willingness to learn from others
 • High motivation to develop social work in relation to clients of mental health care

Job Purpose

Developing social work activity in the Mental Health Program of partner organization

Responsible to

In MHTC matters for MHTC Project Manager and in Mental Health Program matters to the partner organization’s Program Support Director for Health.

Responsible for

MHTC social worker/s.

Key Responsibilities

 • Developing  the social work aspect of mental health in MCTH
 • Networking with possible stakeholders in the area of social work in the country
 • Co-operating with Ministry of Public Health (MOPH) in developing social work
 • Surveying areas of need for social work
 • Creating  activities where social work specialty can be applied into mental health work

Qualifications

 • Qualified social worker with work experience
 • Experience/interest in training and coaching others
 • Fluent in English
 • Ability to speak Dari and eagerness to learn more
 • Computer skills

Enquiries: rekry@flom.fi

Vastuunkantajien kouluttaja Mongoliaan

Mongolian-työhömme haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä seurakuntien vastuunkantajien kouluttajaksi.

Kylväjä on toiminut Mongoliasta vuodesta 1997, missä toimii kuusi yhteistyöseurakuntaamme. Niiden ja uusien syntyvien seurakuntien vastuunkantajien kouluttajaksi haetaan uutta työntekijää/perhettä, jonka asemapaikkana on joko pääkaupunki, Ulaanbaatar, tai joku Mongolian maaseudun keskuksista.
Seurakuntien vastuunkantajien kouluttajan tehtäviin kuuluu:
• Seurakuntien vastuunkantajakoulutuksen organisointi ja opettaminen koulutuksissa
• Yhteydenpito luterilaisiin yhteistyöseurakuntiin
• Opettaminen Mongolian luterilaisessa raamattukoulussa
• Vierailu ja opetustapahtumien järjestäminen paikallisseurakunnissa ympäri Mongoliaa (Ulaanbaatarissa ja maaseudulla)

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, perehtyneisyyttä teologiaan ja seurakuntaa synnyttävään työhön, englannin kielen taitoa sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu teologille, nuorisotyönohjaajalle tai henkilölle, joka on kantanut vastuuta kristillisessä työssä. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät mongolin kielen opinnot Mongoliassa.

Lisätietoja tehtävästä: rekry@kylvaja.fi

Viestintäpäällikkö Keski-Aasiaan

Keski-Aasiassa toimiva yhteistyöjärjestömme hakee keskustoimistoonsa viestintäpäällikköä neljän vuoden työkaudelle.

Viestintäpäällikkö vastaa järjestön kotisivujen kehittämisestä ja ylläpidosta, vuosikertomuksista sekä julkisuusstrategian toimeenpanosta. Hänen työpaikkansa sijaitsee järjestön keskustoimistossa, mutta tehtävään kuuluu matkoja syrjäseuduille.

Edellytykset

Tehtävään valittava henkilö on luova ja lahjakas. Hän on innostunut kehittämään ja tuottamaan korkealaatuisia julkaisuja ja mediatuotteita järjestön ja hankkeiden tarpeisiin. Hänellä on palvelijan asenne työssään, hän pyrkii aktiivisesti selvittämään, miten voisi parhaiten tukea johdon ja hankkeiden työtä tuottamalla materiaalia varainkeruuta ja mainostusta varten. Hän on osaa työskennellä ryhmän jäsenenä ja haluaa pyrkiä aktiivisesti yhteistyöhön järjestön varainhankinnasta vastaavien henkilöiden kanssa.

Esimies

Yhteistyöjärjestön toiminnanjohtaja

Päätehtävät

 • Laatii järjestön vuosikertomuksen yhteistyössä johtajien, aluejohtajien ja hankevastaavien kanssa.
 • Vastaa ja ylläpitää järjestön kotisivuja.
 • Tuottaa järjestölle rekrytointi-DVD:n.
 • Tuottaa järjestön toimintaa esittelevän videon.
 • Tuottaa järjestölle esitteitä ja muuta mainosmateriaalia (kortteja, uusitun painoksen keittokirjasta, jne.).
 • Laatii lehdistötiedotteita yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.
 • Tuottaa neljästi vuodessa toiminnanjohtajan kanssa DVD-esityksen, joka on tärkeä viestintäväline maanlaajuisen työyhteisön välillä
 • Laatii ja vastaa sovitusta viestinnän talousarviosta.

Edellytykset

 • Korkeakoulututkinto
 • Koulutus ja/tai työssä hankittu laaja kokemus julkaisujen/mediatuotteiden tuottamisessa
 • Hyvä englannin taito
 • Hyvät viestintätaidot
 • Kokemusta ja kiinnostusta tiedotukseen, mediaan ja julkaisuihin
 • Erittäin hyvät taidot julkaisuohjelmien käytössä

 

 

Lisätietoja: rekry@kylvaja.fi

 

Terveysalan ammattilainen ja organisaation kehittäjä Bangladeshiin

Teemme Bangladeshin maaseudulla vuosittain yli 30 000 henkeä tavoittavaa kehitysyhteistyötä. Tärkeimmät toimialat ovat kyläterveys, yhteisöjen kehittäminen, naisten voimaannuttaminen ja ala-asteen koulut.

Etsimme näihin tehtäviin kasvamaan tai jo kokemusta omaavia henkilöitä:

 • Ennaltaehkäisevästä kyläterveystyöstä, kansanterveydestä, neuvolatoiminnasta kiinnostuneita terveysalan ammattilaisia.

Kylien osuustoimintaan, tulonhankintaan ja käsityötuotteiden viennin kehittämiseen osaajia.

 •  Henkilöstön ja organisaation kehittämiseen alan ammattilaista.

Otamme myös vuosittain 1–2 korkeakouluharjoittelijaa näiltä aloilta. Huom! Bangladeshin viisumitilanteen vaihteluiden takia kannattaa varautua siihen,

että osa harjoittelusta  suoritetaan Suomessa.

Tehtävät sisältyvät Suomen ulkoasianministeriön rahoittamiin hankkeisiin, joita Kylväjä toteuttaa. Kaikki tehtävät edellyttävät ainakin kehitysyhteistyökysymysten perusteiden tuntemista.

Saatat olla etsimämme henkilö, jos sinulla on jonkin mainitsemamme alan ammattitaitoa, osaamistasi voit täydentää esim. KEPAn kehitysyhteistyön kursseilla. Kaikki tehtävät edellyttävät hyvää yhteistyökykyä kansallisen henkilöstön kanssa. Työkielenä on bengalin kieli, joka vastaa vaikeusasteeltaan eurooppalaisia kieliä. Työalueellamme Naogaonissa ei ole kansainvälistä koulua. Vahva lisäansio on toimiminen omassa seurakunnassa Suomessa. Muilta osin hakijoiden edellytetään täyttävän yleiset Kylväjän lähetyskurssille haun kriteerit.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Tiedustelut ja lähetyskurssille haku: rekry@kylvaja.fi

Seurakuntatyön osaaja Sahan tasavaltaan

Itä-Siperian-työhömme haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä.

Kylväjä on toiminut Itä-Siperiassa vuodesta 2000. Teemme työtä Inkerin ev.lut. kirkon yhteydessä. Syksyllä 2015 on tarkoitus aloittaa Inkerin kirkon pyynnöstä ja sen yhteydessä seurakuntatyötä uudella paikkakunnalla Sahan tasavallan (Jakutia) Jakutskissa.

Haemme tähän pioneerivaiheessa olevaan seurakunta-, evankelioimis- ja koulutustyöhön uutta työntekijää/perhettä.

Työtehtäviin kuuluu:

• Toimiminen seurakunta- ja evankelioimistyössä omien taitojen ja armolahjojen mukaan

• Seurakunnan vastuunkantajien kouluttaminen

• Mahdollisen avustus- ja sosiaalisen koulutustyön koordinointi

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, perehtyneisyyttä teologiaan ja seurakuntaa synnyttävään työhön sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu teologille, nuorisotyönohjaajalle tai henkilölle, joka on kantanut vastuuta kristillisessä työssä. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät venäjän opinnot Itä-Siperiassa.

 

Vapaamuotoinen hakemus (elämäkerta) ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen rekry(at)kylvaja.fi

Executive Assistant (Toiminnanjohtajan assistentti)

Length of service:
1 year minimum, 4 years preferred
Location:
Our Partner organisation’s International Headquarters in Central Asia

Personality profile:
This person has the desire and ability to see the overall picture of the organisation and assist the Executive Director (ED) in fulfilling her responsibilities. She/he has good people skills, is a team player and enjoys administrative tasks and office organisation. She/he also has a lot of self initiative and enjoys communication. Flexibility and adaptability are personal strengths, yet the person is also able to focus on specific tasks. A good level of computer literacy, a confident and assertive approach in dealing with people at all levels, a proven ability to achieve results and a keen eye for detail should underpin outstanding organisational and communication skills. Discretion with confidential information is vital.
Job Purpose:
To provide administrative and secretarial support to the ED, the Leadership Team (LT), the General Assembly and the Board. This position is essential in the preparation and recording of organisational level meetings and in safeguarding that proper documentation (policies, minutes), files and archives are maintained and updated. To project an appropriate image of the organization through in-person and phone interaction.
Responsible to:
Executive Director
Responsible for:
Office Manager and Liaison Officer
Key responsibilities:
• Provide comprehensive administrative support to ensure the smooth running and accurate recording of the LT, Leadership Task Force (LTF), General Assembly and Board meetings
• Assure that Board and General Assembly meetings are prepared properly in regards to logistics, including catering
• Maintain a current index of all policies, guidelines and procedures, and minutes
• Support the ED by recording meetings held outside the HQ as necessary
• Deal with delegated correspondence, primarily with the Member Agencies and country wide Team general information
• Produce for the organization an calendar of meetings, events and deadlines
• Manage a circulation file to all Directors containing significant letters and documents
• Oversee the updating of archives held in the UK
• Assist the ED with national and international travel.
• Arrange in-country travel, work and entertainment schedules for official visitors.
• Solve various day-to-day problems without upward referral
• Maintain Team Member contact list
• Act as a focal point for Regional Team Leaders
• Other tasks assigned to the Assistant to the ED

Main Tasks and Activities:
• Record the LT meetings
• Together with the ED Prepare agendas for IAM LT, Board, Finance Committee, and General Assembly meetings and circulate those according to agreed time frames
• Assist the Board members with visa issues and travel arrangements when coming to meetings
• Assist the ED in correspondence and emails
• Support the ED through meeting scheduling and identifying issues that those who want to meet with the ED would like to raise
• Assist the ED in organisation-wide communications (forwarding necessary documents, Member Agency communications etc.)

Qualifications:
• Training, experience and interest in administration and organizational level office management
• Proven ability to organise, plan and prioritise work
• Cultural sensitivity in the work environment.
• Must be resident in Finland

Basic Skills:
• High level of competence in spoken and written English
• Good computer skills including word processing, spreadsheets and databases, use of the internet and a willingness to develop new skills.

Enquiries: rekry (at) kylvaja.fi

Organisaation kehittäjä Mongoliaan

13Mongolian-työhömme haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä kansallisen organisaatiomme kehittäjäksi.

Kylväjä on toiminut Mongoliassa vuodesta 1997. Itsenäisenä järjestönä (FLOM in Mongolia) Kylväjä rekisteröitiin vuonna 2001. Toimimme koulutus-, terveydenhuolto-, sosiaali- ja humanitaarisessa työssä. Kylväjän työyhteydessä on kuusi itsenäistä luterilaista seurakuntaa.
Toteutamme kolmea Suomen valtion rahoittamaa kehitysyhteisyöhanketta, teemme lisäksi kehitysyhteistyötä ja humanitaarista työtä omalla rahoituksellamme. Päätoimisto on Ulaanbaatarissa ja sivutoimistot Arhangain ja Zavhanin maakunnissa.

Organisaation kehittäjän tehtäviin kuuluu:
• Kylväjän kansallisen organisaation (FLOM in Mongolia) kehittäminen
• Kansallisten työntekijöiden ohjaaminen ja kouluttaminen
• KYT-hankkeiden ja muun Kylväjän humanitaarisen työn koordinointi ja ohjaaminen
• Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin (viranomaiset, järjestöt, seurakunnat)
• Koulutus- ja ohjausvierailut työalueilla ja toimipisteissä ympäri Mongoliaa

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, englannin kielen taitoa, vähintään kahden vuoden työelämäkokemusta sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu henkilölle, joka haluaa kehittää kristillisen kansalaisjärjestön toimintaa. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät mongolin kielen opinnot Mongoliassa.

Lisätietoja: rekry@kylvaja.fi

Seurakuntatyön osaajaa pioneerilähetystyöhön

Pioneerilähetystyöhön haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä seurakuntaa synnyttävään työhön.

Pioneerilähetystyö on Kylväjän ydintoiminta-aluetta.

Seurakuntaa synnyttävään työhön haetaan uutta työntekijää
Työtehtäviin kuuluu:
• Toimiminen seurakuntaa synnyttävässä työssä omien taitojen ja armolahjojen mukaan
• Seurakunnan vastuunkantajien kouluttaminen
• Opetus- ja koulutusmatkat työalueella
• Muut erikseen sovittavat tehtävät

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, perehtyneisyyttä teologiaan ja seurakuntaa synnyttävään työhön, englannin kielen taitoa sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu teologille, nuorisotyönohjaajalle tai henkilölle, joka on kantanut vastuuta kristillisessä työssä. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät kieliopinnot työalueella.

Lisätietoja: rekry@kylvaja.fi

Seurakuntatyön osaaja Mongoliaan

Itä-Siperian-työhömme haetaan pitkäaikaista työntekijää, pariskuntaa tai perhettä seurakuntatyöhön ja seurakuntien vastunkantajien opettajaksi.

Kylväjä on toiminut Itä-Siperiassa vuodesta 2000, missä teemme työtä Inkerin ev.lut. kirkon yhteydessä. Työn tuloksena on syntynyt evankelisluterilainen seurakunta Ulan-Udeen.

Haemme seurakunta-, evankelioimis- ja koulutustyöhön uutta työntekijää/perhettä. Asemapaikkana on Ulan-Uden kaupunki Baikaljärven lähistöllä.

Työtehtäviin kuuluu:
• Toimiminen seurakunta- ja evankelioimistyössä omien taitojen ja armolahjojen mukaan
• Seurakunnan vastuunkantajien kouluttaminen
• Matkat maaseudulle (avustustyö, srk- ja evankeliontityö)
• Avustus- ja sosiaalisen koulutustyön koordinointi

Hakijalta edellytetään luterilaista uskonnäkemystä, perehtyneisyyttä teologiaan ja seurakuntaa synnyttävään työhön, englannin (tai venäjän) kielen taitoa sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu teologille, nuorisotyönohjaajalle tai henkilölle, joka on kantanut vastuuta kristillisessä työssä. Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja noin vuoden kestävät venäjän opinnot Itä-Siperiassa.

Lisätietoja tehtävästä: rekry@kylvaja.fi

Kielten opettaja tavoittavaan lähetystyöhön uudella alueella

Haemme englannin (tai saksan) opettajaa tai opettajapariskuntaa uusia ihmisiä tavoittavaan pioneerilähetystyöhön. Lähetystyö alueilla, joissa on hyvin vähän kristittyjä, on Kylväjän ydintoiminta-aluetta.

Työtehtäviin kuuluu:

 • Toimiminen englannin opettajana korkeakoulussa alueella, jossa on vähän seurakuntia ja kristittyjä.
 • Evankeliumin välittäminen henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja muiden paikallisten ihmisten kanssa.
 • Opiskelijoiden kohtaaminen opetuksen ulkopuolisissa tilanteissa, pienpiirien (raamattu- yms.) johtaminen opiskelijoille.
 • Uusien kristittyjen varustaminen seurakuntien syntymiseen alueella, joissa niitä ei vielä ole.
 • Muut erikseen sovittavat tehtävät

Edellytämme hakijalta luterilaista uskonnäkemystä, hyvää englannin kielen taitoa ja vähintään alempaa korkeakoulututkintoa sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tehtävä soveltuu opettajille tai henkilölle, joka on kiinnostunut opettamisesta ja evankeliumin välittämisestä opetustyön ja kautta.

Edellytetään hyvää paineensietokykyä, jotta voi elää maassa, jossa oikeuksia rajoitetaan.

Ennen tehtävien aloittamista hakijan tulee suorittaa Kylväjän lähetyskurssi ja tarvittavat kieliopinnot työalueella.

 

Lisätietoja: rekry@kylvaja.fi

Urheilulähetystyöntekijä

Etsimme urheilulähetystyöntekijöitä Mongoliaan tai mahdollisesti muille avautuville työalueillemme. Urheilu yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa ja  antaa siten luontevan tavan kohdata kaiken ikäisiä ihmisiä ja viedä evankeliumia eteenpäin. Urheilun kautta voimme kasvattaa ja tukea ihmisiä hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti – kokonaisvaltaisesti.

Urheilulähetystyön tavoitteet:

Tehdä kokonaisvaltaista lähetystyötä, johon kuuluu seuraavat osa-alueet:

Hengellinen kasvatus: Urheilutapahtumissa evankeliumia pidetään esillä sanoin ja teoin. Hartauksien ja rukouksien lisäksi välitämme Jeesuksen rakkautta omalla valmentamis- ja pelaamisesimerkillämme. Mahdollisuuksien mukaan toimitaan paikallisen seurakunnan kautta ja linkitetään urheilutapahtumat muuhunkin seurakunnan toimintaan, esimerkiksi jumalanpalveluksiin ja nuortenpiireihin.

Henkinen kasvatus: Urheilu toimii pienoismallina elämästä. Ainutlaatuisella tavalla lähes kaikki tunteet voivat nousta esille urheillessa: ilon, surun, onnistumisen, epäonnistumisen, kiitollisuuden ja katkeruuden tunteet. Se tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa ihmisiä elämään, kohtaamaan ja hyväksymään tunteitaan, jotka nousevat esille myös jokapäiväisessä elämässä.

Fyysinen kasvatus: Liikunnan ja urheilun kautta on mahdollisuus parantaa ihmisten fyysistä kuntoa ja hyvinvointia.

Sosiaalinen kasvatus: Urheilu auttaa ehkäisemään syrjäytymistä. Samalla opimme tärkeitä elämän taitoja, esimerkiksi yhteistyö sekä toisten kannustaminen ja kunnioittaminen.

Urheilulähetystyöntekijän tehtäviin kuuluu:

 • Erilaisten urheilutapahtumien suunnitteleminen ja toteuttaminen: esimerkiksi liikuntakerhot, leirit, joukkueet ja turnaukset.
 • Tiivis yhteistyö paikallisen seurakunnan kanssa, esimerkiksi nuortenpiirien toteuttaminen.
 • Jatkuvaa halua ja pyrkimystä kehittämään itseään, muita johtajia/valmentajia sekä osallistujia kokonaisvaltaisesti.

Hakeminen urheilulähetystyöntekijäksi:

 • Kaikille suositellaan Suomen Raamattuopiston (Kauniaisissa). urheilulinjaa. Se ei kuitenkaan ole edellytys. Eripituista perehdyttämistä on myös tarjolla urheilulähetystyöhön.
 • Pitkäaikaiseen työsuhteeseen vaaditaan Kylväjän lähetyskurssin käymistä. Kysy myös mahdollisuuksista lähteä lyhytaikaiseen työhön maksimissaan kahdeksi vuodeksi.
 • Liikunta-alan koulutus ja/tai työkokemus katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on, että sydämelläsi on usko ja urheilu.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

niko.ijas@sro.fi