Päivän rukous

Päivän rukous

”Lähetä siis luokseni mies,
joka on taitava käsittelemään
kultaa, hopeaa, pronssia ja rautaa
sekä valmistamaan punaista ja sinipunaista purppuraa ja karmosiinia
ja joka myös hallitsee kaiverrustyöt.” (2. Aik. 2:6)

Salomo tarvitsi temppelin rakentamiseen avuksi
monitaitoisen miehen,
ja pyysi Tyroksen kuningasta Hiramia lähettämään sellaisen.

Lähetystyössä – Jumalan valtakunnan rakennustyössä –
on usein samanlainen tilanne:
tarvitaan monitaitoisia miehiä.
Helposti tulee ajatus, löytyykökään kaiken tuon osaajaa.

Herra, Sinulla on kuitenkin reservissä
joukko monitaitoisia miehiä ja naisia.
Lähetä heidät palvelemaan tärkeissä rakennustöissä
vieraiden kansojen keskuudessa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

”Hän on sinun aikojesi vakuus,
avun runsaus, viisaus ja ymmärrys.”
(Jes. 33:6)
Kiitos Herra lupauksestasi ja hyvyydestäsi.

Tuomme eteesi kehitysyhteistyöhankkeidemme
paikalliset ja suomalaiset työntekijät.
Pyydämme taivaallista läsnäoloasi ja apuasi heille,
että kaiken kiireen keskellä he kokisivat rauhan ja levon hetkiä,
ja että he saisivat yhdessä iloita onnistumisista.

Kiitos Herra, että sinä osoitat heille ihmeellistä hyvyyttäsi ja rakkauttasi.
”Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,
ylistäkööt ihmeellisiä tekoja,
jotka hän on ihmisille tehnyt!” (Ps. 107:8)

 

@ Eeva

 

Päivän rukous

Salomon tehtävänä oli rakentaa temppeli Jumalalle.
Hän epäili mahdollisuuksiaan:
”Kuinka kukaan kykenisi rakentamaan hänelle asuntoa?
Eiväthän taivasten taivaatkaan ole hänelle kyllin avarat!
Mikä minä olen rakentamaan hänelle temppeliä?
Voin tehdä sen vain polttaakseni siellä hänelle suitsutusuhreja.” (2. Aik. 2:5)

Herra, siunaa meitä, kun me epäilemme mahdollisuuksiamme
työmme täyttämiseen.
Rohkaise meitä, ja anna meille viisautta pyytää apua,
niin kuin Daavidkin teki pyytämällä Tyroksen kuningasta Hiramia
lähettämään Daavidin luo monitaitoisen työmiehen
sekä tarvittavia rakennusmateriaaleja:

”Lähetä siis luokseni mies,
joka on taitava käsittelemään
kultaa, hopeaa, pronssia ja rautaa
sekä valmistamaan punaista ja sinipunaista purppuraa ja karmosiinia
ja joka myös hallitsee kaiverrustyöt.
Lähetä minulle myös setriä, sypressiä ja santelipuuta Libanonista.” (2. Aik. 2:6, 7)

Kuningas Hiram lähetti, mitä Salomo pyysi.
Auta, Herra, meitä määrittelemään tarpeemme
Jumalan valtakunnan rakentamisessa yhtä tarkasti kuin Salomo,
ja vastaa Sinä pyyntöihimme yhtä varmasti kuin Hiram,
suoraan ja ihmisten kautta.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Isä,
on niin monta syytä,
miksi me pakenemme Sinun kutsuasi.
Emme uskalla päästää irti
omista ajatuksista ja suunnitelmista.

Kiitos, että käsittelet meistä jokaista
tarvittavalla tavalla;
pysäytät toiset meistä arvaamattomasti,
ja muokkaat vähitellen niitä meistä,
jotka tarvitsevat aikaa.

Tee kutsusi niin selväksi,
että emme voi sitä sivuuttaa.
Ja kuitenkin niin hellävaraisesti,
että et kävele ylitsemme.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Elisa G.

Päivän rukous

Salomo kertoi rakentavansa Jumalalle temppeliä
pyhittääkseen sen hänelle.
Salomo kuvaili tarkoin,
mitä temppelissä tullaan tekemään. (2. Aik. 2:3)

Siunaa, Herra, ne tilanteet,
joissa kerrotaan lähetystyön suunnitelmista ja tavoitteista,
Sinulle pyhitetyistä.
Anna lähetystyöntekijöille,
kotimaantyöntekijöille ja vapaaehtoisille
viisautta kuvailla Jumalan valtakunnan suuria rakennussuunnitelmia
”sillä meidän Jumalamme on suurin kaikista jumalista.” (2. Aik. 2:4)

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Saari

Päivän rukous

Sanaasi itse suojele
ja kunniaasi, Herramme.
Myös sitä, Jeesus, vahvista,
ken sotii sanas puolesta.

On surussa ja murheessa
sanasi turva ainoa.
Sun kirkkos siihen kiinnitä
ja ahdingoista selvitä.

Sanasi valkeudessa
suo aina meidän kulkea,
ja viimein surun laaksosta
taivaaseen, kotiin, johdata.

Virsi 189: 6-8
1. säk. latinaksi Philipp Melanchthon 1551, saks. ja säk. 2–8 Nicolaus Selnecker 1572. Ruots. Jesper Swedberg 1694. Suom. virsikirjaan 1701. Uud. komitea 1984.

Päivän rukous

Rakas Jeesus,
sinä sallit niin suuren kuin pienen tulla luoksesi.
Kiitos, että kaikkein pienimmätkin lapset
saavat tulla syliisi ja että sinä siunaat heitä.
Pyydämme, että siunaat
Ulaanbaatarin Säin medee -seurakunnan
lauantaisin järjestämiä lastenpäiviä.
Siunaa ja kutsu luoksesi
näitä jurtta-alueelta kotoisin olevia lapsia,
jotka saavat lastenpäivissä käydä suihkussa ja parturissa,
syödä ruokaa ja leikkiä yhdessä
sekä kuulla sinusta ja teoistasi.
Herra, anna sinun rakkautesi loistaa näille lapsille.
Kutsu heitä mukaan seurakunnan toimintaan
ja pyhäkouluun sunnuntaisin.
Anna kaikille lastenpäiviä järjestäville vapaaehtoisille
ilon hetkiä heidän palvelutehtävissään.
Herra, opeta meitä kaikkia olemaan
enemmän lasten kaltaisia,
jotta osaisimme ottaa valtakuntasi vastaan
niin kuin pienimmät meistä.

Aamen.

 

© Ella Henriksson

Päivän rukous

Isä, Sinun valtakuntasi työssä on niin paljon tehtävää.
Niin monta ihmistä, jotka eivät vielä tunne sinua.
Jotkut tietävät sinut nimeltä, Jeesus,
mutta eivät ainakaan vielä ole halunneet
tutustua Sinuun paremmin.
Kuka todella olet?
Anna minun tänään kulkea kanssasi niin,
että muutkin voisivat liittyä seuraasi.
Etten karkottaisi ketään Sinua etsivää.

Aamen

© Elisa G.

Päivän rukous

Kun Salomo tarvitsi rakennustarvikkeita ja työmiehiä
Herran temppelin rakentamiseen,
hän vetosi Tyroksen kuninkaaseen Hiramiin:

”Sinä autoit isääni Daavidia
ja lähetit hänelle setripuuta,
kun hän rakensi palatsia asunnokseen.” (2. Aik. 2:2)

Herra, näet ne tilanteet,
joissa lähetystyössä vedotaan niihin,
jotka ovat ennenkin auttaneet.
Siunaa vetoajia ja siunaa auttajia,
jokaista omalla paikallaan yhteisessä työssä.

Tällä hetkellä Kylväjällä ja Inkerin kirkkoon kuuluvalla
Ulan-Uden seurakunnalla on meneillään
mittava kirkonrakennushanke.
Näet ne, jotka ovat jo joskus aikaisemminkin lahjoittaneet
kirkon rakentamiseen, tämän tai jonkun muun.
Kutsu, Herra, heitä uudelleen rakentamaan kirkkoa
lahjoitustensa kautta
Sinun nimesi kunniaksi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Saari

Päivän rukous

Rakas Taivaan Isä, kolmiyhteinen Jumala,

Kiitämme sinua pienestä porukasta matkalaisia,
jotka ovat lentäneet Bangladeshiin
tutustumaan sen maahan ja kansaan
sekä Kylväjän työhön siellä.
Varjele lennoilla ja automatkoilla
niin maalla kuin kaupungissa.
Pidä kaikki terveinä.

Kiitämme läheteistä,
jotka ovat yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa
laatineet vieraille kattavan matkaohjelman.
Jokaiselle päivälle on paljon nähtävää ja koettavaa.
Anna vieraiden nähdä maan kauneus
ja avata sydämensä paikallisille.
Kiitos paikallisten rakkaudesta ja vieraanvaraisuudesta.
Auta meitä oppimaan heiltä.

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.

 

© Anne Gröhn

Päivän rukous

Järvi on hiljentynyt.
Joutsenet ovat lähteneet.
Järvi kutoo jääverkkoa päälleen
aivan kuin se ei muuten
kestäisi talven kylmyyttä.

Kuka lähtee nyt?
On tuuli kääntynyt.
Herra valitse minut, minut.
Herra olenko se minä?

“Kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon,
tuo suuren ilosanoman,
hän tuo pelastuksen sanoman
ja sanoo Siionille:
– Sinun Jumalasi on nyt kuningas!”
(Jes. 52:7)

Sinä valitsit minut
– minut.
Tätä olen odottanut.

”Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät
Galileaan ja nousivat vuorelle,
minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä,
joskin muutamat epäilivät.
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui
heille näin: ’Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.’”
(Matt. 28:16–20)

Jeesus ole kanssamme silloin
kun aamu kohoaa usvasta maan
silloin kun meitä yöhön kuljetetaan.
Jeesus sinä valitsit meidät
– me lähdetään nyt.

© Riitta Korppi

Päivän rukous

Kiitos Herra,
että olet kutsunut ja johdattanut
lähettejä työalueille,
Kylväjän työyhteyteen.
Sinä olet työmme perusta,
lähetit arvokkaita,
jokainen Sinun kutsumasi.

Pyydämme tänään siunausta
erityisesti uusille läheteille
ja heille, jotka ovat aloittamassa
uudessa ympäristössä
tienraivauksen.

Varjele ja rohkaise,
auta löytämään yhteydet
paikallisiin ja uskoviin.
Ohjaa tehtäviin, joissa
Sinun suunnitelmasi toteutuu.
Sinä annat työn ilon.

Anna myös kodin tunne
niin Euroopassa kuin kauempana,
missä kulttuurin ja ihmisten
vieraus korostuu.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Anne Laine