Päivän rukous

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä,
Rukoilemme tänään työntekijöillemme Hongkongissa
sekä sielunhoidollista herkkyyttä
että käytännön viisautta
lomakeskuksen isännöintiin.

Auta heitä näkemään jokaisessa uupuneessa
ja loman tarpeessa olevassa lähimmäisessä Kristus,
uupuneena ja itsensä antaneena
Jumalan valtakunnan hyväksi.

Rohkaise heitä erityisesti sinun
pyhällä Sanallasi neuvomaan
aviokriiseissä olevia sisaria ja veljiä.

Jeesuksen nimessä, aamen.

© Janne Sironen

Päivän rukous

Taivaallinen Isä, kiitos,
että jo monen vuoden ajan
on voitu kokoontua
lähetysretriitteihin Eurajoen seurakunnassa.

Kiitos heistä, jotka ovat saaneet
tämän tapahtuman sydämelleen
vuosi toisensa jälkeen.
Pyydämme siunaustasi seurakunnalle,
sen työntekijöille
sekä sen tekemälle ja tukemalle lähetystyölle.

Muistamme erityisesti Eurajoen nimikkolähettejä,
Liedenpohjan perhettä Ukrainassa.
Varjele heitä kaikilta vaaroilta.
Anna heille iloista mieltä ja voimia tehdä
joka päivä sille päivälle kuuluvat tehtävät.

Tänä vuonna kuulemme lähetysretriitissä
erityisesti Bangladeshin työstä.
Rukoilemme, että evankeliumin työ
voisi tuossa maassa jatkua.

Ole omiesi kanssa siellä.
Siunaa Bengtssonien elämää ja palvelua.
Lähetä lisää evankeliumin julistajia sinne.

Lähetä myös väkeä lähetysretriittiin.
Siunaa retriitin käytännön järjestelyt
ja puhuttele meitä Sanasi kautta.

Aamen.

 

© Jarmo Mäki-Mikola

Päivän rukous

Herra Jeesus, tunnen kyllä,
etten pyhyyteesi yllä.
Siksi turvaan armoosi.
Asu, Jeesus, luonani.

Kiusausten heltehessä,
valheen hengen vietellessä
anna kuulla ääntäsi.
Asu, Jeesus, luonani.

Rikokseni ovat suuret,
synnilläni syvät juuret,
vaan en lähde luotasi.
Asu, Jeesus, luonani.

Virsi 305: 2,3,5, Johann Flittner 1661. Ruots. Jakob Arrhenius 1691. Suom. virsikirjaan 1701. Uud. Anna-Maija Raittila 1984.

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä,
Rukoilemme tänään Nepalissa tehtävän työn puolesta.
Jumala, anna työntekijöillemme siellä
uskon ja toivon näköaloja vaikeiden
ihmiskohtaloiden edessä.

Herra, muistuta itse heitä sinun
kaikkivaltiudestasi ja jatkuvasta huolenpidostasi.
Anna heille joka päivä ylhäältä tulevaa
viisautta työtehtäviin.

Jeesuksen nimessä, aamen.

© Janne Sironen

Päivän rukous

Hän, joka näitä todistaa, sanoo: “Totisesti, minä tulen pian”.
Amen, tule, Herra Jeesus! (Ilm. 22:20)

Persoona, joka tässä puhuu itsestään,
on Jumalan Poika,
kuningasten Kuningas,
maailman Valkeus, elämän Leipä.

Se olet sinä, Jeesus Kristus.

Me olemme vasta aivan alussa sen rikkauden tutkimisessa,
joka sisältyy sinun persoonaasi.

Sinun sydämessäsi on keihään kärjen arpi.
Tullessasi takaisin ihmiset ovat tietoisia arvestasi.
Meidänkin syntimme ovat lävistäneet sinut, Kristus.

Palatessasi tulet persoonana,
joka on voittanut itsessään kaiken väkivallan.
Persoonasi ilmoittaa meille,
että väkivallalla ei ole viimeistä sanaa tässä maailmassa.
Rakkauden, sijaiskärsijän ja Jumalan valta
ovat väkivaltaa suurempia.

Sydämessäsi oleva arpi ilmoittaa meille:
Ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan
muuta kuin Jumalan armosta.

Pyhä Henki sytyttäköön sydämeni
ylistämään sinua Jeesus,
joka kannat ylimmäisen papin tavoin merkkiä siitä,
että minun syntini on pantu toisen päälle ja sovitettu,
niin että voin tietää kaikkien syntieni olevan anteeksiannetut.

Ei ole toista sellaista persoonaa kuin sinä, Jeesus.

Kun saan nähdä edes häivähdyksen sinun ihmeellisyydestäsi,
opin sydämestäni vastaamaan sinulle:
“Amen, tule Herra Jeesus!”

Aamen.

© Hanna Räsänen

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Aina kun olin vähällä kaatua,
sinun armosi, Herra, oli minun tukenani.
Kun huolet painavat mieltäni,
saan sinulta lohdun ja ilon.
Herra on minun linnani,
Jumala on turvakallioni.

Psalmi 94:18-19, 22

Päivän rukous

Herra Jeesus,

Luen palvelijasi Perin kirjasta ajatuksen,
että taivasten valtakunta on ilo Pyhässä Hengessä,
sisäinen kiitollisuus siitä,
että sinä Jeesus olet tullut Isän helmasta Marian helmaan
tosi ihmiseksi,
meidän veljeksemme.

Jeesus,
sinun persoonasi ja nimeisi tuovat
tähän maailmaamme mukanaan
Jumalan vallan, viisauden ja pyhyyden.
Jeesus, sinä itse olet taivasten valtakunta.

Taivasten valtakunta on siis olotila,
jossa Jumala on kuningas ja hallitsija
ja ihminen nöyrtyy Jumalan tahtoon
ja rukoilee, Jeesus, opettamallasi tavalla:
“Tulkoon sinun valtakuntasi,
tapahtukoon sinun tahtosi
myös minun elämässäni.”

Herra,
ole sinä hallitsijani ja valtiaani tänään.
Ohjaa minut kulkemaan
sinun valtakuntasi tietä.

Aamen.

© Hanna Räsänen

 

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitos armostasi.
Kiitos, että meidän ei tarvitse anoa sitä pelonsekaisin tuntein
eikä ansaita teoillamme.
Kiitos, että lähetit Jeesuksen,
ja hän kuoli meidän puolestamme täyttäen lain.
Kiitos, että annoit meille armon ilmaiseksi,
vaikka Sinulle se tulikin kalliiksi,
maksoi oman poikasi hengen.
Kiitos, että saamme uskoa armon omallekin kohdallemme
Jeesuksen tähden.
Aamen.

© Outi Rajala

*Kristinuskon ja islamin armokäsitysten eroista puhutaan tänään lähetysjohtaja Pekka Mäkipään kanssa Lähetysvartissa Radio Deissä klo 20.

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, Israeliin kotimaanjaksojen jälkeen
palanneista työntekijöistämme.
Siunaa heidän paluunsa työpaikkoihinsa.
Auta, että työt lähtisivät sujuvasti käyntiin.

Siunaa heidän paluunsa maahan myös kokonaisvaltaisesti.
Siunaa heidän asuinympäristöään, kotiaan ja arkisia puuhiaan.
Auta ystävyyssuhteiden lämmittämisessä uudelleen
ja ihan uusien ystävyyssuhteiden solmimisessa.

Siunaa työntekijöidemme seurakuntayhteys,
jotta se voisi olla heille itselleen
voimaksi, levoksi, virkistykseksi ja kasvuksi,
ja jotta he voisivat omilla paikoillaan rakentaa, Jeesus,
Sinun valtakuntaasi.

Pyydämme, Jeesus, anna uusien työkausien alkujen
olla uusia alkuja monella tapaa.
Kiitos, Jeesus, unelmista, joita työntekijöillämme on,
pienistä ja suurista.
Vie heitä askel kerrallaan, välillä harppauksinkin,
kohti unelmiaan.
Anna heidän elää niitä todeksi.
Kiitos, Jeesus, että Sinä yllätät ja luot uutta.

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Käykäämme nyt Jerusalemiin
ja yhdessä paastotkaamme
ja Jeesusta kärsimystiellänsä
nyt nöyrästi seuratkaamme.

Käykäämme nyt Jerusalemiin.
Vaan yössä ken kestää voisi
ja Jumalan tahtoa kuunnellen
sen katkeran kalkin joisi?

Käykäämme nyt Jerusalemiin,
kun henkensä Kristus antaa.
Hän, Karitsa, kaikkien puolesta
saa tuomion yksin kantaa.

Virsi 54: 1-3, Paul Nilsson 1898. Suom. Per Boreman 1945, Pauli Vaalas 1951. Uud. Anna-Maija Raittila 1979. Virsikirjaan 1986.

Päivän rukous

Jeesus,
opetuksistasi luen,
että Jumalan valtakunta tulee luoksemme pienessä siemenessä,
sinussa Jeesus, Jumalan sanassa (Matt. 13:31–32).
Sinut, Jeesus,
Jumala kylvää peltoonsa, maailmaan.

Tämän siemenen Pyhä Hen­ki on kylvänyt
myös meidän sydämeemme.
Siemen on niin pieni,
ettei maail­ma pidä sitä minkään arvoisena.

Ja kuitenkin Jeesus, sinä opetat,
että sinusta kasvaa Valtakunta,
joka on kerran peittävä alleen koko maailman.

Voimme nähdä, että tämä sanasi toteutuu
jatkuvasti meidän aikanamme.
Sinusta, Betlehemissä syntyneestä pienestä lap­sesta,
on kasvanut valtava puu,
jonka oksille taivaan linnut voivat tehdä pesänsä.

Herra Jeesus,
anna jokaiselle kristitylle tahto ojentaa oikea kätensä
jollekin sinua tuntemattomalle ja sanoa hänelle:
“Rakas ystävä, tule sinäkin Jeesuksen luo”.
Ja anna hänen ojentaa myös vasen kätensä
jollekin toiselle sinusta tietämättömälle
ja viedä hänetkin luoksesi.

Anna meidän jokaisen lumoutua yhä uudestaan
näkemään lintujen tulevan
ja pesiytyvän sinuun, Jeesus.

Aamen.

© Hanna Räsänen

* Rukous nousee Per Wallendorfin kirjasta Taivasten valtakunnan salaisuus, joka elää tulkittuna tekstinä ja rukouksena Juuri nyt! – kokonaisuudessa Jukka Leppilammen ja Hanna Räsäsen yhteistyönä.

Päivän rukous

Kiitos, Rakas Taivaan Isä,
että olet auttanut lähettilasta
uuteen kouluun sopeutumisessa
ja antanut hänelle rohkeutta puhua
vieraalla kielellä.
Kiitos naapurissa asuvasta ystävästä,
jonka kanssa voi turvallisesti harjoitella
vieraalla kielellä kommunikoimista.
Siunaa häntä ja siunaa lapsia yhteisissä leikeissään.

Auta, Jeesus, että hyvä alku saisi yhtä hyvän jatkon,
että lapsi uskaltaisi puhua opettajien ja oppilaiden kanssa
ja koulunkäynti sujuisi muutenkin hyvin.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala