Päivän rukous

Päivän rukous

”Mutta ennen tätä päivää
Herra ei ole antanut teidän ymmärtää sitä,
mitä silmänne ovat nähneet ja korvanne kuulleet.”
5. Moos. 29:3

Välillä on juuri tällaisia tilanteita!
Hämmästelemme,
miten emme ole ymmärtäneet ympärillämme olevia asioita,
aivan selvästi nähtäviä ja kuultavia,
ja sitten harmittaa.
”Olisihan se pitänyt huomata, nähdä, hoksata, tajuta!”

Mutta Herra,
olisiko se niin kuin israelilaisilla,
että välillä Sinä et anna meidän
ymmärtää näkemäämme ja kuulemaamme,
ennen kuin sinä päivänä,
kun Sinä näet sen hyväksi?

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Näet Japanin kirkon,
jonka työntekijät ja seurakuntalaiset vanhenevat
eikä nuori sukupolvi löydä tietään luoksesi.
Pyhäkoululaisten ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrät
ovat romahtaneet
ja seurakuntalaisten keski-ikä yli 50 vuotta.

Pyhä Jumala, Sinä, joka luot uutta,
tuo Japanin kirkkoon uusi sukupolvi
lapsia, nuoria ja perheitä.
Tule heille tutuksi Herrana ja Vapahtajana,
juurruta heidät Sanaasi
ja anna seurakunnasta tulla heille koti ja turvallinen yhteisö.

Siunaa vanhempia seurakuntalaisia
ja heidän yhteyksiään nuorempaan sukupolveen.
Synnytä uusien tulijoiden
ja vanhemman sukupolven välille
opetuslapseuttamisen kulttuuri,
jotta vanhemmat voisivat jakaa
vuosien aikana Sinusta oppimaansa
ja olla esikuvina nuoremmille.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala

Päivän rukous

Siunaa, Jeesus, valokuvaaja Jussi Valkeajokea,
joka on tänään lähdössä Itä-Siperiaan
kuvaamaan työalueitamme siellä.
Siunaa hänen matkansa
ja varjele kovissa pakkasissa.

Siunaa Jussin kohtaamiset paikallisten kanssa.
Herra, välitä niiden kautta armoasi, rakkauttasi
ja hyväksyntääsi paikallisille.
Ole Sinä mukana kaikissa kohtaamisissa.

Auta Jussia ikuistamaan puhuttelevia hetkiä
ja lähetystyön arkea ja juhlaa,
niin että saisimme hänen kuviensa
välityksellä elää mukana lähetyselämässä.
Anna kuvien kantaa Suomessa monenlaista hedelmää
sytyttäen lähetysrakkautta.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala

 

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, Kylväjän Tikkurilan toimistosta
ja sen henkilökunnasta.
Kiitos kauniista ja toimivista tiloista
sekä Pala maailmalta -kaupasta.
Kiitos kaikista, jotka asioivat ja vierailevat toimistolla.
Anna vierailujen jättää heidän sydämiinsä
hyvän jäljen lähetystyöstä.

Siunaa, Jeesus, toimiston siipiosan vuokraamissuunnitelmia.
Johdata siipeen sopiva vuokralainen
ja auta kaikissa käytännön järjestelyissä.

Siunaa toimiston henkilökuntaa
kaikessa arkisessa työssään
lähetystyön kotirintamalla.
Kuule myös toimiston henkilökunnan
joka-aamuiset rukoukset
lähetystyöntekijöiden puolesta ympäri maailmaa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala,
Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitos Kylväjä-lehdestä.
Kiitos, että saamme sen kautta
tietoa ja rukousaiheita lähetystyöstä.

Kiitos kaikista lehden tekemiseen osallistuvista.
Siunaa heitä jokaista omalla paikallaan.

Siunaa lehden saajia.
Puhuttele, rohkaise, kosketa, lohduta ja innosta heitä
elämään lähetyselämää omalla paikallaan,
lähettämään ja jopa lähtemään itse.
Tuo lehden kautta lukijoiden tietoon
monia rukousaiheita,
jotta voimme olla rukouksin mukana lähetystyössä.

Auta myös lehden kustannusten kattamisessa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala

Päivän rukous

Anna, Kristus, rohkeutta
mennä maastoon tiettömään,
jossa merkkejä en tunne,
vaille vastausta jään.
Juuri siellä sinuun juurrun,
vastuuseen viet laajempaan,
taikka suostun vähimmässä
uskollinen olemaan.

Suurempi kuin sydämemme,
suurempi kuin ihmistyö
hiljaisuus on rukouksen,
siinä Luojan sydän lyö.
Siinä itse, armon Henki,
uupunutta uudistat.
Annat kasvullemme aikaa,
uuteen työhön valmistat.

Markku Kilpiö ja Anna-Maija Raittila, Virsi 525 4. ja 6. säkeistö

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Kiitos Katekismuksen kääntämisen edistymisestä Kaukasiassa.
Siunaa kirjan julkaisuprosessia.
Auta tarvittavien viranomaislupien saamisessa,
sopivan kirjapainon löytymisessä
ja muissa kirjan julkaisemiseen liittyvissä
käytännön asioissa.

Anna Katekismuksen opetusten ravita
Kaukasian kristittyjä.
Opeta sitä kautta kristinuskon perusteita niille,
jotka vielä etsivät ja epäilevät,
voisitko Sinä Herra, olla elävä Jumala,
heidän Pelastajansa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Rukoilemme tänään lähetyslasten puolesta.
Siunaa heitä eri puolilla maailmaa.
Auta heitä kotiutumaan ja sopeutumaan
toiseen kotimaahansa.
Anna jokaiselle kavereita koulussa ja kotona.

Auta vanhempia heidän monisävyisessä kasvatustehtävässään.
Kasvata lapsille vahvat juuret
myös Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin.
Ennen kaikkea juurruta lähetyslapset Sinun Sanaasi,
vahvaan uskoon ja luottamukseen Sinuun.
Anna lasten nähdä, miten Sinä kuljetat ja johdatat
heidän perheitään, ja siunaat monin tavoin.
Ole heille tuki ja turva, josta he eivät halua luopua
missään elämänsä vaiheessa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Näet ne asiat, jotka jännittävät minua,
ja ne, jotka pelottavat.

On se kummallista, miten lähellä
pelko ja jännitys ovat toisiaan
ja kuitenkin aivan eri asioita!

Pelkoon liittyy uhkaa,
pettymystä, odotettavissa olevaa surua,
luopumista, epäonnistumista, lannistumista.
Pelko lamauttaa
ja estää luottamasta Sinuun, Pyhä Jumala.
Jännitys puolestaan on yhden lähettimme sanoin
”kutkuttava olotila,
jossa odotetaan ilon ja varmuuden vallitessa,
että kaikki kääntyy hyväksi
Taivaan Isän suunnitelmien mukaan.”

Herra, haluaisin luopua peloistani,
niistä, jotka ahdistavat ja tuovat epävarmuutta,
painavat mielen alas,
ja vaihtaa ne myönteiseen ja luottavaiseen jännitykseen,
Sinun hyvyytesi näkemisen odotukseen,
luottamukseen, että Sinä käännät kaiken parhain päin.

Herra, auta Sinä minua
luopumaan peloistani,
luottamaan Sinuun
ja jännittämään ilolla.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Kannamme eteesi kotimaahan palanneet lähetit,
työalueilla pitemmän tai lyhyemmän rupeaman tehneet,
jotka ovat väsyneitä kokemastaan,
monenlaisissa taisteluissa haavoittuneita.
Vahvista heitä, paranna ja kosketa,
uudista ja puhdista,
vapauta menneistä kahleista
ja auta antamaan anteeksi.

Näet myös kentältä mukaan tarttuneen elämän rikkauden,
monenlaiset kokemukset, pienet ja suuret hetket.
Kiitos ystävistä ja työtovereista,
joiden kanssa he ovat saaneet jakaa elämää.
Kiitos ainutlaatuisesta mahdollisuudesta
elää rukouksin ja ajatuksin mukana
työalueen todellisuudessa.

Kiitos kaipauksesta työalueen kulttuuriin,
tutuksi ja rakkaaksi tulleeseen, toiseen kotiin.

Herra, ota kotimaahan palanneet lähetit
Sinun erityiseen hoitoosi ja huolenpitoosi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala

Päivän rukous

”Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee.” *

Kiitos, Jeesus, että tänä ystävänpäivänä
Sinä olet minunkin ystäväni.

Aamen.

*Virsi 492 (Ruotsalainen 1780. Suom. Arvi Jännes 1889.)

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, lähetysrakkauteni juurista.
Kiitos isovanhempien ja kummien rukouksista,
jotka ovat olleet sytyttämässä lähetyskipinää.
Kiitos vaikuttavista kohtaamisista lähetystyöntekijöiden kanssa lapsuudessa,
kiitos siitä, miten ne toivat tietoisuuteen ihan toisenlaisen maailman.
Kiitos seurakuntien ja järjestöjen tapahtumista,
joissa lähetystyö on ollut esillä.
Kiitos jumalanpalvelusten esirukouksista lähettien puolesta
ja nimikkolähettien kuvista seurakuntatalon seinällä.
Kiitos lähetysnäyttelyistä mitä kummallisempine esineineen.
Kiitos lähetystyöntekijöiden kirjeistä ja kirjoista,
kertomuksista intorealistisesta lähetyselämästä
ja Sinun suuruudestasi, Pyhä Jumala,
ja siitä, miten rakkautesi kantaa kaikenlaisissa oloissa.
Kiitos kaikista muistakin tavoista,
joilla lähetystyö on tullut vuosien varrella tutuksi.

Kiitos niistä koettelemuksistakin,
jotka ovat yrittäneet horjuttaa lähetysrakkautta,
mutta jotka ovat kuitenkin lopulta vain vahvistaneet sitä,
kasvattaneet juuria vahvemmiksi ja syvemmälle,
syvemmälle Sinun rakkauteesi ja kutsuusi,
Pyhä Jumala,
niin ettei lähetysrakkaus ole ihmisten varassa,
ei tarinoiden, ei vieraiden kulttuurien,
vaan Sinun varassasi, Pyhä Jumala.
Lähetysrakkauden juuret Sinussa,
kutsussasi, rakkaudessasi, armossasi, hyvyydessäsi,
kaikkivaltiudessasi.
Kiitos siitä.

 

© Outi Rajala