Päivän rukous

Päivän rukous

Sinä olet hänen ilonsa” 
(Sef. 3:17) 

Kiitos Herra, että sinä iloitset meistä.
Tuomme eteesi vammaiset ihmiset
Bangladeshissa ja Mongoliassa
 

Sinä näet ne esteet, 
jotka sinulle rakkaat naiset ja miehet, 
tytöt ja pojat kohtaavat yhteiskunnassa. 
Kiitos, että saamme hankkeissamme 
osaltamme raivata pois näitä esteitä. 

Pyydämme, että muutat yhteiskuntaa, 
jotta vammaiset ihmiset
voisivat palvella lahjoillaan,
jotta he voisivat elää yhteiskunnassa, 
jossa heitä arvostetaan ja kunnioitetaan,
jossa heistä iloitaan.  

“Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” 
(Sef. 3:17) 

 

@ Eeva 

Päivän rukous

Taas armon kyllyydestä
tuon, Herra, kiitoksen,
sen jokahetkisestä
voimasta riemuitsen.
Se on niin avara,
ei voi se loppua.
Herralle ikuisesti
soi kiitos, kunnia.

Oi Jeesus, kunniani,
kruununi verraton,
kun olet aarteenani,
muu tyhjää, turhaa on.
Ja vaikka henkeni
alttiiksi joutuisi,
sinua tunnustaisin,
ainoa Herrani.

 

Virsi 399: 1,2

Ruotsalainen 1601. Suom. Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605. Uud. komitea 1880, 1937, 1984. | Sävelmä: Saksassa 1704.

Päivän rukous

Paras ystäväni,
kiitos että sain käydä pyhäkoulua pienenä.
Oli joku, joka vei minut sinne,
ja oli joku, joka opetti minua.
Kasvoin tuntemaan Sinut,
josta tuli paras ystäväni.

Vuodet näyttivät, että päivä päivältä
tarvitsen Sinua enemmän, kuin ymmärsinkään
silloin, kun olit kaunis kiharapää valkeassa mekossasi.

Vuodet näyttivät, että ihminen ihmiseltä
kohtaamiset muuttivat kuvaani Sinusta,
kasvoit silmissäni yhdeksi heistä,
joissa näin Sinut.

Toisinaan istuit yksin, sivussa, vailla seuraa.
Näin Sinut väkijoukossakin,
vaikutit jotenkin eksyneeltä.
Taisit kaivata rauhaa,
yksinäistä hetkeä, Isääsi, Sinäkin?

Kaipauksen jaamme yhä,
se yhdistää meitä ja noita muita,
heitäkin, joilta pyhäkoulussa saadut pohjat tuntemiseesi puuttuvat.
Ehkä elämä vielä ehtii tutustuttaa Sinua heihin?

Vai onko se minun tehtäväni, sittenkin minun?
Siltä tuntui vuosia sitten, kun kutsuit seuraasi.
”Antakaa te heille syödä,” Sinä valtuutit.

Uudista kutsu, Vapahtaja, tee työsi minussa tänään.
Aamen.

© Marjaana Kotilainen

Päivän rukous

”Jokainen, joka minun nimeni tähden
on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan,
isästään, äidistään tai lapsistaan
tai pelloistaan,
saa satakertaisesti takaisin
ja perii iankaikkisen elämän.”
(Matt. 19:29)

Moni epäröi lähetystyöhön lähtemistä,
koska joutuisi luopumaan niin paljosta.
Moni, varmaan lähes jokainen lähetti,
on kokenut sen todeksi,
mutta silti lähtenyt.

Ja on saanut satakertaisesti takaisin.

Herra, siunaa niitä lähettejä,
jotka tällä hetkellä kamppailevat
luopumiseen liittyvien kipujen kanssa:
suvun yhteydestä, ystävien seurasta,
suomalaisesta työpaikasta,
kulttuurista, juhlista, ruuista, herkuista,
ilmastosta ja vuodenajoista luopuminen
tekee ajoittain kipeää.
Tosi kipeää.
Rohkaise ja lohduta, Herra, heitä.

Pyydämme, Herra, anna läheteille Sanasi mukaan
satakertaisesti takaisin,
ja kiitos, että niin teetkin.
Kiitos uusista ystävistä, naapureista, sukulaisistakin,
joita lähettimme ovat lähtönsä myötä saaneet.
Kiitos mielekkäistä ja haastavista työtehtävistä,
kiitos uudenlaiseen kulttuuriin sopeutumisesta,
uudesta identiteetistä, jonka Sinä, Herra, olet muovannut.
Kiitos siitä, miten yllätät ystävyydellä ja ystävällisyydellä,
ja ennen kaikkea Sinun suuruudellasi.

Kiitos, että olet vierellä yhtä lailla
luopumisen kivun hetkinä
kuin jakamassa ilon siitä,
mitä saa satakertaisesti takaisin.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

* Lue lisää luopumisesta Kristuksen tähden helmikuun Kylväjä-lehdestä.

Päivän rukous

”Paavali, Silvanus ja Timoteus
tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa,
joka elää Isän Jumalan
ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.”
(1. Tess. 1:1)

”Joka elää Isän Jumalan
ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.”

Voi Herra, kunpa meidänkin seurakunnistamme
voitaisiin sanoa näin!

Anna näiden sanojen olla totta
lähetyskenttien seurakunnissa
ja lähettävissä seurakunnissa täällä Suomessa.
Auta meitä elämään
Sinun ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä,
ja opeta meitä kädestä pitäen,
mitä se tarkoittaa,
mitä on yhteys Sinuun
ja miten se näkyy seurakunnan elämässä.

Tulkoon Sinun valtakuntasi,
tapahtukoon Sinun tahtosi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Saari

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus pääkaupunki Ulaanbaatarissa Mongoliassa
toimivasta Säin Medee -seurakunnasta.
Kiitos, että sieltä on nimensä mukaisesti kerrottavana
Hyviä uutisia.

Kiitos seurakunnan innosta kertoa evankeliumia eteenpäin
sekä kaupungissa että maaseudulla,
niin kuin Sinäkin, Jeesus, kuljit
kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin.
Kiitos siitä arvostetuksi tulemisen kokemuksesta,
jonka maalla asuvat saavat kaupunkilaisten vierailujen kautta.

Siunaa, Herra Säin Medeen seurakuntalaisten evankeliointimatkat
kauas maaseudulle, kahden päivämatkan päähänkin.
Herra, kulje Sinä heidän kanssaan.
Varjele heitä matkallaan arojen halki.
Auta lumisilla ja jäisillä teillä ja varjele onnettomuuksilta.

Siunaa, Herra, kohtaamiset paimentolaisten kanssa.
Anna Sanasi vaikuttaa
ja kutsu uusia ihmisiä Sinun luoksesi,
Sinun seuraajiksesi.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Saari

Päivän rukous

Jumala tahtoi koetella Abrahamia
ja sanoi hänelle:
“Abraham!”
(1. Moos. 22:1)

Herra, tahdotko Sinä välillä koetella meitäkin
niin kuin koettelit Abrahamia?

Jos niin teet, auta meitä vastaamaan kutsuusi,
niin kuin Abraham: “Tässä olen”,
ja noudattamaan tahtoasi.

Herra, kaiken koettelun kautta
täytä hyvä tahtosi meissä ja meidän kauttamme.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, Sinuun uskovasta paimentolaisperheestä
Arhangain aroilla Mongoliassa.
Kiitos, että evankeliumi on tavoittanut heidät
he ovat uskoneet Sinuun.
Kiitos siitä, että vanhat kotijumalat on viety
jurtasta ulos
ja tilalla on halu seurata Sinua, Herra.

Kiitos jurtan isännästä ja hänen vaimostaan,
joka opiskelee paimentolaisten seurakuntakoulussa.
Siunaa häntä opinnoissaan.
Kiitos perheen halusta kertoa evankeliumia eteenpäin.
Anna ilosanoman levitä jurtasta jurttaan.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Saari

Päivän rukous

Tänään jälleen Herran kansan
kiitosvirsi viritköön,
Maria kun Jeesus-lapsen
kantoi Herran pyhäkköön,
jotta lapsen puolesta
uhraisi hän uhrinsa.

Lapsen syliinsä nyt ottaa
vanha, hurskas Simeon.
Herran suurten lupausten
täyttyvän hän nähnyt on.
Hengessään hän riemuiten
lausuu lasta katsellen:

”Palvelijasi nyt lasket,
Herra, rauhaan menemään,
silmäni kun ovat päässeet
autuutesi näkemään,
jonka kansallesi toit,
myöskin pakanoille soit.”

Jeesus, lailla Simeonin
sinuun tahdon katsoa,
nähdä, että autuuteni
minulla on sinussa,
että autuus kaikkien
myös on minun, syntisen.

Ja kun lähtöhetken tullen
silmäin valo himmenee,
auta, että uskon silmä
sinua vain katselee.
Simeonin kanssa saan
käydä Herraa katsomaan.

Virsi 48: 1, 4–7

Johannes Hymander 1876. Uud. Kauko Veikko Tamminen 1923. Virsikirjaan 1938. | Sävelmä: Toisinto Kokemäeltä.

 

Päivän rukous

”Hän sanoi heille:
Satoa on paljon,
mutta sadonkorjaajia vähän.
Pyytäkää siis Herraa, jolle sato
kuuluu, lähettämään väkeä
elonkorjuuseen.”
(Luuk. 10:2)

Herra, anna meille uskallusta
silloin, kun Sinä kutsut
meitä lähtemään.
Rohkaise meitä, kun lähteminen
tarkoittaa tutun ja turvallisen
jättämistä taakse,
astumista sellaiseen, mikä
näyttää etäiseltä ja tuntemattomalta.
Kiitos, että kutsuessasi
Sinä myös varustat meidät.
Lähettäessäsi Sinä näet
matkamme jokaisen yksityiskohdan,
aina määränpäähämme saakka.

Joskus lähdemme iloiten
ja innostuneina,
väsyneinä vanhaan, toiveikkaina
tarttumaan uuteen
Herra, olkoon lähtömme
arka ja pelokas,
tai riemuitseva ja toiveikas,
pidä meidät lähelläsi.

Salli meidän töillämme ja toimillamme
kirkastaa Sinun nimeäsi,
tuoda Sinun valtakuntaasi
lähelle uupuneita, lyötyjä,
toivonsa menettäneitä,
sekä niitä, jotka eivät ymmärrä
elämänsä olevan tyhjää ilman Sinua.

Jeesus, nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Pakkanen

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Näet ne läheisemme,
jotka ovat tunteneet Sinut jo kauan,
moni lapsesta asti,
mutta ovat sittemmin kääntäneet Sinulle selkänsä
tai kieltäneet Sinut.

Herra, näet, mitkä syyt ovat johtaneet kieltämiseen:
pelot, epävarmuudet,
karvaat kokemukset, pettymykset,
houkutukset, kaipaus johonkin
suurempaan, parempaan, erilaiseen.

Herra, pyydämme:
käännä Sinut kieltäneiden sydämet
takaisin puoleesi.
Johdata heidät pietarilaiseen kääntymiseen,
jotta he voisivat todeta Pietarin tavoin:
”Herra, kenen luo me menisimme.
Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.”

Herra, avaa heille luoksesi tulemisen kautta
iankaikkisen elämän Sanaa.
Anna heille uusi mahdollisuus rakastaa Sinua
ja elää Sanaasi todeksi.
Hoida kieltämiseesi johtaneita haavoja,
paranna ja uudista.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Saari

Päivän rukous

”Valmistaudu, varustaudu,
sinä ja kaikki sinun joukkosi,
jotka ovat luoksesi kokoontuneet.
Varaudu olemaan minun käytettävissäni,
sillä aikojen kuluttua
sinä saat kutsun ja tehtävän.” (Hes. 38:7–8)

Herra Jeesus,
kun on aika valmistautua ja varustautua,
haluaisin tehdä sen Sinun ohjauksessasi.
Valmista ja varusta minua ja muitakin
niin kuin Sinä tahdot.

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Saari