Lausunto Kirkon keskushallinto 2015 -työryhmän mietinnöstä 9.8.2012

Kirkkohallitukselle

Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän lausunto Kirkon keskushallinto 2015 -työryhmän mietinnöstä 9.8.2012.

Pyydettynä lausuntona Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä toteaa kunnioittavasti seuraavaa:

Mietinnössä esitetyt linjaukset ja toimenpiteet ovat oikean suuntaiset. Ne keventävät kirkon keskushallintoa ja selkeyttävät vastuualueita.

Mielestämme piispainkokouksen aseman ja roolin vahvistaminen kirkon ulkosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä on hyvin perusteltua. Tämän kanssa linjassa on myös mietinnön linjaus, jonka mukaan piispainkokouksen tehtävänä on esityksen tekeminen kirkon virallisesta lähetysjärjestöstä ja sen aseman lakkaamisesta.

Pidämme myös hyvänä työryhmän esitystä lisätä kirkolliskokouksen tehtäviin kirkon lähetysjärjestön asemasta päättämisen sekä sitä, että piispainkokous nimittää kirkon lähetystyön toimikunnan.

Vantaalla 4.12.2012

Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä

Raimo Mäkelä                                                                Pekka Mäkipää

puheenjohtaja                                                                lähetysjohtaja