Kylväjän tavoite

Mikä on lähetyksemme tavoite? Jokaisella Jumalan valtakunnassa toimivalla työryhmällä tulee olla selvä tavoite. Mihin me siis yhdessä pyrimme? Koska lähetyksemme on yhdistysmuotoinen, sen tavoite on virallisesti määritelty perustamisasiakirjassa:

“EDISTÄÄ JUMALAN VALTAKUNNAN LEVIÄMISTÄ ERI KANSOJEN KESKUUDESSA JEESUKSEN LÄHETYSKÄSKYN PERUSTEELLA”

Tavoitteemme on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä. Mitä se taas tarkoittaa, sen selvittää meille Jeesuksen lähetyskäsky. Se on säilynyt kahdessakin eri muodossa: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 28:19). “Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15, KR 92). Olemme siis olemassa julistaaksemme evankeliumia ja tehdäksemme kohtaamistamme ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia. Eri asia on, kuinka olemme jaksaneet pitää kiinni tästä ja onnistuneet siinä.

Lähetyskäsky asettaa julistamisen tavoitteen huikean laajaksi: ei vain omassa lähiympäristössä, ei vain kotimaassa, vaan maamme rajojen ulkopuolella – kaikkialla maailmassa. Kiinnostuksemme ja toimintamme ensisijaisesti kohdistuu maamme rajojen ulkopuolelle. Nimenomaan pyrimme tavoittamaan sellaisten kansojen jäseniä, joille evankeliumia ei ole julistettu tai sitä julistetaan vähän. Tämän lähetystehtävän koemme saaneemme henkilökohtaisesti Jeesukselta Kristukselta hänen lähetyskäskyynsä sisältyvän sanan perusteella. Hän on antanut meille määräyskirjan tähän tehtävään. Tärkeintä on, että Jeesus on kaikki kaikessa.

Emme kuitenkaan halua olla vain alati liikkeellä oleva ja toimiva lähetysjärjestö. Alusta alkaen olemme halunneet määritellä työryhmämme luonteen ottamalla esiin eräitä keskeisiä totuuksia Jumalan valtakunnasta. Siksi yhdistyksen säännöissä sanotaankin, että Jumalan valtakunnan leviämisen edistämisen tulee tapahtua oppiperustan mukaisesti. Vetoaminen määriteltyyn oppiperustaan tarkoittaa sitä, ettemme ymmärrä uskoa vain joksikin elämykseksi tai kokemukseksi ja lähetystyötä vain toiminnaksi. Uskollamme tulee olla selvin sanoin ilmaistu asiasisältö, johon toimintamme on sidottu; siksi meille ei myöskään tulisi olla niin tärkeää se, kuinka palava tai elävä uskomme on tunne- tai kokemusmaailmassamme. Tärkeintä on se, että heikoltakin tuntuva uskomme ojentuu kohti oikeaa kohdetta. Ainoa oikea uskon kohde on ehdottomasti Jeesus Kristus. Sen vuoksi lähetystyössämme on tärkeintä se, että Jeesus olisi kaikki kaikessa! Hänen persoonansa tulee olla kaikessa läsnä ja aivan kuin läpäistä uskomme ja toimintamme. Siksi myös annoimme lähetyksellemme varsin erikoisen nimen Kylväjä. Se viittaa Jeesukseen, joka on varsinainen hyvän siemen Kylväjä (Matt. 13:37 KR 38). Toivomme, että hän olisi lähetystyömme tekijä ja että hän toimisi kauttamme.

Kuka on se Jeesus, johon uskomme? Oppiperustamme haluaa lyhyesti ottaa esille keskeisiä Raamatun opetuksia Jeesuksesta ja uskosta häneen. Näin se omalla tavallaan vastaa kysymykseen, kuka on se Jeesus, johon sanomme uskovamme? Mitä se tarkoittaa, että uskomme Jeesukseen? Tällainen kysely on meille todella tarpeen. Juhani Lindgren kirjoittaa lähetyksemme vuoden 1995 toimintasuunnitelman johdannossa: “Taistelu näyttää kiihtyvän. Vanhojen ei-kristillisten uskontojen tehostunut toiminta ja uus-uskonnollisen liikehdinnän kasvu muodostavat merkittävän vastatahdon. Aikaamme leimaava välinpitämättömyys totuuskysymyksen suhteen edistää uskontojen sekoitusta. Raja kristinuskon ja muiden uskontojen välillä halutaan häivyttää tai kokonaan poistaa. Myös oman kirkkomme piirissä on alettu esittää pelastumisen mahdollisuutta kristinuskon ulkopuolella. Mystiikanomainen ja kokemuksiin perustuva tapa hankkia uskonnollista tietoa ja varmuutta on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu puhuu ilmoittamansa pelastustotuuden luonteesta ja sen vastaanottamisesta uskolla.” “Keskeiseksi tämän päivän lähetyskeskustelussa nousee siis kysymys: Kuka on kristinuskon Jumala? Millainen hän on? Miten hän eroaa eri kansojen ja uskontojen jumalista? Voidakseen säilyttää oikean perustuksen ja sanoman lähetystyön tulee ilmaista Raamatun mukainen vastaus juuri tähän kysymykseen mahdollisimman selvästi ja määrätietoisesti, mutta samalla nöyrästi.”

Oppiperustan tarkoitus

Oppiperustamme seitsemässä kohdassa pyrimme antamaan Raamatun mukaisena vastauksen siihen, mistä kristillisessä uskossa oikein on kysymys. Olemmeko juurtuneet sillä tavoin uskomme keskeiseen totuuteen, että siitä on tullut meille jatkuvan kiitoksen ja ilon aihe? Koemmeko, miten suurenmoista onkaan saada uskoa juuri tämän sisältöiseen evankeliumiin! Oi, miten kirkas ja turvallinen onkaan Jumalan totuus tässä valheen maailmassa! Mikä etuoikeus minulla onkaan saada pitää kiinni tästä totuudesta!

Oppiperustamme lauselmia ei ole tarkoitettu käytettäväksi toinen toisiamme vastaan kiistellessämme siitä, että kuka opettaa oikein, kuka väärin. Ei ole tarkoitus, että sen avulla valvomme toisiamme, vaan että valvomme itseämme ja omaa opetustamme. On helppo leimata toisin ajatteleva uskova harhaopettajaksi. Olen monta kertaa saanut sen leiman otsaani uskovilta ja itsekin olen ollut halukas leimaamaan toisia. Epäluulon kylvöön tarvitaan hetki, luottamuksen saavuttamiseen menee vuosia! Emmekä kuitenkaan voi kiistää, etteikö ole olemassa harhaoppeja ja -opettajia.

Uskomme ydinkohtia

Oppiaksemme iloitsemaan uskomme sisällöstä palautamme mieliimme oppiperustaan kiteytettyjä ydinkohtia. Juuri näitä uskomme totuuksia haluamme kiitollisin mielin korostaa. Uskomme sisällön selvittämisen ja siis myös lähetystyömme lähtökohtana on Raamattu. Raamatun tulee olla uskon, elämän ja opetuksen ylimpänä ohjeena. Kirkkomme Tunnustuskirjat taas auttavat meitä ratkaisevalla tavalla ymmärtämään ja tulkitsemaan oikein Raamattua. Ottaessamme avuksi Tunnustuskirjat myönnämme, että voimme ymmärtää Raamattua myös väärin. Tunnustamme, että koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kun tunnustamme, että Raamattu on Jumalan sanana ehdoton totuus, sanomme silloin haluavamme sitoa elämämme Raamatun armolupauksiin Jeesuksesta Kristuksesta ja niiden varassa kohdata kuolema.

Tunnustamme elävämme Jumalan luomassa maailmassa. Maailma ei ole sattumalta syntynyt. Tunnustamme myös, että syntiinlankeemus on tapahtunut todellisessa historiassa. Raamatun alkulehdet eivät ole vain joitakin muinaisajan nuotiotarinoita. Syntiinlankeemuksen seurauksena koko ihmiskunta elää nyt erossa Jumalasta ja mikä kauhistuttavinta, hänen vihansa alaisena. Itsekin olemme “synnin läpikotaisin turmelemia” ja luonnollisessa tilassamme avuttomia “saatanan orjia”. Sen varmasti olemme jo monet kerrat kokeneet! Tunnustamme, että tästä huolimatta Jumala rakastaa tätä maailmaa: siksi hän lähetti ainoan Poikansa Jeesuksen.

Jeesus syntyi neitsyt Mariasta todelliseksi ihmiseksi. Uskomme suuri salaisuus on siinä, että vailla syntiä elänyt Jeesus “sovitti ristinkuolemallaan maailman Jumalan kanssa”. Hän kantoi meidän syntimme, syyllisyytemme ja ansaitsemamme rangaistuksen. Vasta kirkkaudessa ymmärrämme tämän salaisuuden täysin. Nyt vain tiedämme Raamatun sanan pohjalta, että Jeesuksessa on jokaiselle ihmiselle valmis vapahdus “synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta”. Pidämme tosiasiana sitä, että Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleista ja elää tänäänkin.

Tunnustamme ottaneemme uskossa vastaan Jeesuksen. Nyt luotamme siihen, ettei Jumala lue meille tällä hetkellä meidän syntejämme, vaan “antaa ne Kristuksen tähden anteeksi”. Olemme “yksin armosta uskon kautta” Jumalan tuomion kestäviä, uskosta vanhurskaita. Toivon mukaan uskonvanhurskaus tulee meille yhä rakkaammaksi ja tärkeämmäksi uskomme ja toivomme ydinilmaukseksi!

Tunnustamme, että vaikka olemmekin uudestisyntyneitä ja siirtyneet Jumalan tuomion alta armotilaan, edelleenkin olemme syntisiä. Siksi tarvitsemme joka päivä ja jatkuvasti anteeksiantamusta Jeesuksen veressä. Tarvitsemme myös jatkuvasti “yhä kokonaisempaa antautumista” meissä jo asuvan Pyhä Hengen hallintaan. Silloin emme lakkaa taistelemasta meissä yhä asuvaa syntiä vastaan, vaikka toistuvasti lankeammekin pahuuteen.

Tunnustamme, että uskomme herättämiseksi ja vahvistamiseksi Jumala on tarjonnut ja tarjoaa meille armonsa näkyvällä ja käsin kosketeltavalla tavalla kasteessa ja ehtoollisessa. Nämä kaksi ovat Jumalan teko ja lahja, ja niihin osaamme tarttua masentuneenakin ja itseemme syvästi pettyneenä. Kasteen ja ehtoollisen tekee niin turvalliseksi se, että niihin on yhdistetty Jumalan sanan lupaukset. Jollemme usko kasteeseen ja ehtoolliseen sisältyviin Jumalan lupauksiin, ne eivät pääse toteutumaan elämässämme. Uskomme, että kun lähetystyössä evankeliumia Kristuksesta puhtaana julistetaan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan, lähetyskentille syntyy aikanaan Jumalan seurakunta.

Maailmanlaaja seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä syntyneiden uskovien yhteisö. Pyhässä Hengessä Kristuksen omat ovat yhtä, vaikka olemmekin monissa asioissa varsin eri mieltä. Pyhä Henki tekee myös uskovat Kristuksen todistajiksi ja lähimmäisen palvelijoiksi. Todistaminen ja palveleminen rakentaa seurakuntaa eli edistää Jumalan valtakunnan leviämistä.

On mielenkiintoista, että sisarjärjestömme Sanansaattajat on lisännyt yhteiseen oppiperustaamme oman määritelmän lähetystyöstä. Yhdymme siihen sydämestämme: “Lähetystyö on kaikkien uskovien tehtävä. Päämääränä on evankeliumin julistaminen todistukseksi kaikille. Lähetyskäskyä täyttämällä joudutetaan Kristuksen toista tulemusta.” Haluamme odottaa seurakunnan jäseninä Jeesuksen toista tulemusta.

Tunnustamme, että kun tulee viimeinen tuomio, uskovat saavat omistaa heille varatun iankaikkisen ilon. Samalla myönnämme Jumalan sanan opettamina, että epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.

Lopulta on kuitenkin kaikkein tärkeintä lähetyksemme työryhmässä, että uudelleen ja uudelleen löydämme tien Jeesuksen Kristuksen luo ja myös menemme hänen luokseen. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja totesi omista kirjoituksistaan, että ne on kirjoitettu siksi, että niiden lukijoina uskoisimme, että Jeesus on Jumalan Poika ja että meillä uskon kautta häneen olisi iankaikkinen elämä (Joh 20:31). Sitä varten meille on myös oppiperusta. On hienoa, että tutkimme tällaista oppiperustaa ja jopa uskomme, että siinä on saanut ilmauksensa iankaikkisen elämän sanat. Ratkaisevan tärkeää on kuitenkin lopulta se, että menemme uudelleen ja uudelleen Jeesuksen tykö ja otamme vastaan uskossa hänen lahjoittamansa elämän (Joh. 5:39-40). Näin siis tänäänkin

Kylväjän tavoite -tekstin laatinut Olavi Peltola