Koko ihminen

14.9.2010

”Kiinni kuin leipään” oli puhallinorkesterin johtajalla tapana rohkaista pientä trumpetistia, joka sekosi nuoteissa yhteissoitossa. Neuvosta tuli pätevä elämänohje: mokata voi pahastikin, mutta luovuttaa ei saa eikä tarvitse! Ajan myötä trumpetistille selvisi, että tunnuslause sopii nimenomaan kristityn elämään, jonka partituuri on täydellinen sovitus.

Täydellinen sovitus vapauttaa elämään armosta ja tarttumaan siihen kuin leipään. Anteeksiantamukseen kätkeytyy eteenpäin hakeutuva, elämänhaluinen voima. On Jumalan salattua viisautta, että hän kätkee elämänvoiman nimenomaan ristiin. Jumalan valtakunta maailmassa on syvä salaisuus ja samalla yhtä todellinen kuin se puu, johon Vapahtajan kädet ja jalat naulattiin. Risti on asetettu langenneen ihmissuvun keskelle kuten aikanaan elämän puu paratiisin keskelle. Se on Jumalan valtakunnan ohittamaton keskus.

Ristiä ei voi ohittaa, koska se kertoo totuuden meistä, paljastaa pahuuden. Paha on kokonaisvaltaisesti tunkeutunut ihmisyyteemme, sen kaikille elämänalueille. ´Christopher Wrightin sanoin: tarvitsemme kokonaisvaltaista evankeliumia, koska maailmassa vallitsee kokonaisvaltainen sekasotku.

Valmisteilla olevassa Kylväjän strategiassa 2011-15 otetaan tavoitteeksi, että tekemämme diakonia ja kehitysyhteistyö ”nivoutuvat osaksi kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä nousevaa lähetystyötä”. En väitä, että osaisimme tarkasti määritellä, mitä kaikkea kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen kuuluu. Ainakin siihen kuuluvat ihmisenä olemisen ja elämisen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset ulottuvuudet. Syntisessä todellisuudessamme ne kutoutuvat erilaisten tarpeiden ja syy-yhteyksien verkoksi, johon voidaan pureutua siitä suunnasta, mikä tietyssä tilanteessa on polttavin ja ongelmallisin ihmisen itsensä kannalta. Lähetyksen näkökulmasta kokonaisvaltaisuus ja ihmisen perimmäinen tarkoitus toteutuvat lopullisesti vasta kun hän on päässyt ristin juurelle.

Kylväjän sääntöjen tarkoituspykälään on kirjattu yhdistyksen tehtäväksi edistää Jumalan valtakunnan leviämistä eri kansojen keskuuteen. Yhdistyksen perustajat olivat kaukaa viisaita jättäessään Jumalalle ja tuleville polville mahdollisuuden määritellä, miten hänen valtakuntansa edistäminen maailmanlähetyksessä tapahtuu. Eivät he kuitenkaan olisi hoksanneet esittää luistinradan rakentamista, villanhuovutuskurssien järjestämistä tai helmipajan perustamista, viimeisimpiä kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä nousevan lähetystyön hedelmiä mainitakseni.

Rakkaus on kekseliäs ja etsii tapoja kohdata ihmiset lähimmäisinä ja auttaa heidän todellisessa elämäntilanteessaan. Ihmistä ei voi latistaa pelkästään ruumiiksi tai sieluksi pahoinpitelemättä heidän ihmisyyttään. Valtakunnan rakentamisessa tarvitaan Jumalaan luottavia ihmisiä, jotka mokia pelkäämättä tarttuvat haasteisiin kuin leipään. Tässä lehdessä kerrotaan, mitä sitten saattaa tapahtua.

pekka.makipaa@flom.fi

Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Kol. 1:19-20.