Suolalla höystettyä

30.6.2013

Aurinkoisena kesälauantaina Kauniaisissa kaksi pariskuntaa lausui todistajien läsnä ollessa kolmasti tahdon. He lupasivat Jumalan avulla pysyä uskontunnustuksessa, hoitaa kolmiyhteisen Jumalan nimessä lähetystehtäväänsä uskollisesti ja elää esikuvana seurakunnalle.

Lähetystyöntekijäksi siunaamisessa luvataan paljon. Uskossa pysymisestä ja kolmiyhteisen Jumalan nimessä lähtemisestä saattaa selvitä vierittämällä vastuuta Jumalalle. Kolmannen lupauksen kohdalla viimeistään voi iskeä levottomuus. Ihmiset näet uskovat seurakunnassakin yleensä enemmän silmiään kuin korviaan.

Emerituspiispa Eero Huovinen on lievittänyt monien levottomuutta kertomalla, että esikuvana eläminen tarkoittaa suunnannäyttämistä. Sen osoittamista mistä syntinen löytää avun. Esikuvallinen ihminen viittaa pois itsestään kohti Jeesusta. Jumala on viisaudessaan säätänyt niin, että kukaan ihminen ei voi siirtää omaa uskoaan toiselle. Mutta kohdetta voi osoittaa.

Esikuvallisuuden velvoitteesta ei valitettavasti selviä vain sillä, että hätistelee ihmisiä luotaan Kristuksen tykö. Lähetystyöntekijältä ei tosin edellytetä sen enempää kuin muiltakaan seurakunnan jäseniltä.  Mutta sepä ei olekaan ihan vähän: ”kirkon jäsenen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan” (KJ 1:5).

Viime viikkoina lähetystyöntekijämme ovat joutuneet vastaamaan ihmetteleviin ja ahdistuneisiinkin kysymyksiin maailmalla. Rivijäsenen hämmennyksen voi ilmaista esimerkiksi näin: Miten kirkko voi siunata lähetystyöntekijöiksi ja edustajikseen maailmalle rekisteröidyssä parisuhteessa elävän pariskunnan, mutta edellyttää jäseniltään kristillistä elämäntapaa ja pitäytymistä käsitykseen avioliitosta yhden miehen ja yhden naisen liittona. Uskottavuusongelma on sanana lievimmästä päästä kuvaamaan suolansa menettäneen kirkon tilannetta. Erityisen surulliseksi saa se, että yhdenvertaisuuslaki kyllä sallisi uskonnonharjoittamisen perusteella pitäytymisen kirkon omaan lakiperustaan, jos kirkossa sitä haluttaisiin.

Ihmisarvon kunnioittaminen ja loukkaamattomuus ovat Kylväjälle luovuttamattomia. Toiminnassamme on tilaa niin homoseksuaalisen taipumuksen omaaville ihmisille kuin kaikille muillekin. Kaikki olemme Jumalan edessä samanarvoisia. Jokainen myös tarvitsee tukea ja esirukousta voidakseen elää Jumalan sanan mukaisesti.  Varsin moni lähetystyöntekijä lähetään maailmalle sinkkuna. Lähetystyöntekijäksi siunaamisessa hekin lupautuvat elämään esikuvana seurakunnalle, mikä tarkoittaa muun muassa pidättäytymistä avioliiton ulkopuolisista seksuaalisuhteista.  Esikuvallisuuteen kuuluu niin ikään työntekijän kyky työskennellä ja elää yhteistyökirkkojen toimintakulttuurissa ja ympäröivässä kulttuurissa.

Saimme 11.6.2013 erityisen muistutuksen esikuvallisuuden yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, kun Hilkka Harekselle luovutettiin Punaisen Ristin kansainvälisen komitean myöntämä Florence Nightingale  -mitali. Hilkan vastauspuheessa esille ei noussut hänen mittava työnsä naisten ja lasten terveydenhuollossa, vaan Jumalan kutsu lähetystyöntekijäksi. Sitä hän nimitti pohjavireeksi kaikessa tekemisessään. 

Lähetiksi siunaamisessa annetaan neljäskin lupaus. Sen antavat seurakunnan jäsenet vastauksena kysymykseen: tahdotteko uskollisesti tukea näitä uusia lähetystyöntekijöitä ja rukoilla heidän puolestaan. Jokainen vastaa kysymykseen yksikössä.

pekka.makipaa@flom.fi

”Suola on tarpeellista. Mutta jos se menettää suolaisuutensa, millä te sen suolaatte?” Mk.9:50