Juurillaan kasvava

“Tykkääkö Jeesus sinusta?”, kysyy Kylväjän toimiston seinällä hymyilevä Per Wallendorff minulta joka päivä ohittaessani hänet matkalla työhuoneeseen. Tunnistan suhisevan s-kirjaimen ja suomenruotsalaisen nuotin. Huomio kohdistuu hänen ystävällisiin silmiinsä ja kohtikäyvään kysymykseen, johon kannattaa vastata niin hyvinä kuin huonoina päivinä.

Teologian tohtori Per Wallendorff (1916-1995) oli omaperäinen ja sydämellinen julistaja ja sielunhoitaja, joka tunsi Raamatun ja sen juutalaisen taustan erittäin hyvin. Hänen syntymästään tulee jouluna kuluneeksi 100 vuotta. Mihin uusi sukupolvi, joka ei livenä ole koskaan kuullut eikä tavannut patriarkkaamme, kiinnittää huomiota hänen opetuksessaan? Pyysimme Siperian-lähettiämme Matti Hyttistä lukemaan Wallendorffin Taivasten valtakunnan salaisuus -kirjan, ja kertomaan vaikutelmansa tässä lehdessä.

Mattiin teki vaikutuksen sama asia kuin edellisiin sukupolviin: Wallendorffin tapa lukea Raamattua. Ajattelen, että tohtorimme lahja oli hänen kykynsä selittää Sanaa kolmiyhteisen Jumalan sisäisestä olemuksesta ja keskustelusta käsin. Kirjoitetulle sanalle uskollisena, alkukieliin syvällisesti perehtyneenä Wallendorff talutti kuulijan mukanaan seuraamaan Jumalan persoonien välistä keskustelua.

Wallendorffin lähestymistapa oli aikaansa edellä ja nykyaikaisenkin lähetysajattelun ytimessä: kolmiyhteisen Jumalan sisäistä elämää ja ulospäin suuntautuvaa toimintaa kuvataan Pojan loppuunsaatetusta sovitustyöstä käsin, samalla kun Isän luomistyö ja Pyhän Hengen rakennustyö maailmassa jatkuvat. Sanoma ja ote on kokonaisvaltaisen trinitaarista, ja samalla pelastus- ja Jeesus-keskeistä. Kun Kylväjää perustettiin, hän halusi yhdistykselle nimen, joka olisi ”niin lähellä Jeesusta itseään kuin vain Raamatusta löytyisi”.

Avaamme uskonpuhdistuksen juhlavuoden 2017 julkaisemalla kielellisesti uudistetun painoksen Taivasten valtakunnan salaisuus -kirjasta. Juurillaan kasvava Kylväjä osallistuu näin uskonpuhdistuksen ydinsanoman ja hengellisen perinnön esiintuomiseen. Raamatun opettaminen ja sen vaikutukset työalueilla ovat erityinen teemamme alkavana vuonna.

Juhlavuosi osuu ajankohtaan, jolloin liberaalit luterilaiset kirkot ovat romahtamassa. Päivän kysymys on, kykeneekö oma kirkkomme enää torjumaan Raamatulle ja kirkon opille vastakkaisia näkemyksiä, vai kantavatko päättäjät vain huolta kirkon ykseydestä? Tuleva vuosi voi jäädä historiaan vedenjakajana, jolloin uskovat ja järjestöt ovat pakotettuja arvioimaan suhdettaan kirkkoon uudelleen. Merkkivuosi siis.

 

pekka.makipaa@kylvaja.fi

PS. Edelleen on mahdollista omin korvin kuulla Per Wallendorffin s-kirjaimen suhinaa. Kotisivuillemme on talletettu hänen 1980-luvun taitteessa pitämiään luentosarjoja Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeista teemalla Puheita Jeesuksesta,