Kaikki yhdessä

Uskonpuhdistuksen juhla vuonna Kylväjä-lehden numerot seuraavat Opas lähetyselämään -kirjanteemoja. Tämän kesälehden aiheena on Jeesus vaikuttaa. Näin todella tapahtuu, ja siitä saa iloita
vaikkapa Lähetyksen kesäpäivien kuvasatoa katselemalla.

Vaikuttamisessa on määritelmän mukaan kyse viestinnästä, jonka tavoitteena on muuttaa kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsityksiä, asenteita ja
toimintaa. Lähetysyhteyksissä vaikuttamistyö erotetaan joskus aivan omaksi kokonaisuudekseen julistamisen ja palvelun rinnalla. Kylväjässä ajattelemme sen kuuluvan
osaksi palvelua, joka voi olla auttamista ja/tai vaikuttamista. Ensimmäinen kohdistuu inhimillisiin tarpeisiin ja hyväntekemiseen, toinen
pyrkii vaikuttamaan ihmisten ja yhteisöjen ongelmien syihin ja rakenteisiin. Se määritelmistä.

Kolmiyhteisen Jumalan viestintä- ja vaikuttamisstrategia on toisenlainen, yhtä ainutlaatuinen kuin Kolminaisuus itse: Hän on samalla kertaa ilmoittaja (Isä), ilmoituksen sisältö (Poika) ja sen vastaanottamisen mahdollistaja (Pyhä Henki). Toisin kuin viestintäkonsultit, hän salaa sanomansa viisailta ja oppineilta ja ilmoittaa sen lapsenmielisille.

Käyttöjärjestelmään pääsevät käsiksi ne, joiden sydämiin hän on lähettänyt Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”. Vaikka Henki itse todistaa meidän henkemme
kanssa, että olemme Jumalan lapsia, kristittyinäkin ymmärrämme ja korostamme Hengen vaikutustyötä kovin eri tavoin. Jotkut keskittyvät yksilöihin ja sydämeen, toiset
seurakuntaruumiiseen ja kirkkojen yhteiseen todistukseen, kolmannet haluavat vaikuttaa valtion rahalla ja kumppaneina. Ja jotkut – yhtä aikaa – kaikkiin näihin.

Presidentti Charles de Gaulle tuskaili aikanaan, miten vaikea on hallita maata, jossa on 246 juustolajiketta. Jumala hallitsee Henkensä kautta mittaamattoman suurta
ihmiskokonaisuutta, jossa lopulta ”kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti
kutsunut omikseen”. Lähetyselämä ei ala kotiovelta vaan omasta sydämestä. Uskon kautta Jeesukseen Pyhä Henki luo yhteyden Kristuksen ruumiissa ja liittää meidät siihen, mitä tapahtuu esimerkiksi Jakutiassa, Etu-Aasiassa tai Tapiolassa. Mikä etuoikeus olla osa kokonaisuutta, jossa Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta!

Jumala ei jää maailmansa ulkopuolelle. Risti ja kärsimys kuuluvat Kolmiykseyden sisäiseen elämään. Kerrotaan, että kun keisari uhkasi lähettää Konstantinopolin piispan, Krysostomoksen, maanpakoon, ellei hän luopuisi uskostaan, tämä vastasi: ”Et voi, sillä koko maailma on Isäni huone”. Kun keisari ilmoitti tuomitsevansa hänet kuolemaan, Krysostosomos sanoi: ”Mahdotonta. Elämäni on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”. Vielä keisari uhkasi piispaa omaisuuden takavarikoinnilla. ”Aarteeni on taivaassa, missä sydämenikin on. Et voi tehdä minulle mitään, joka todella vahingoittaisi minua”.

pekka.makipaa@kylvaja.fi

”Kaikki on teidän, mutta te olette
Kristuksen, ja Kristus on Jumalan”.
1. Kor. 3:22,23