Keräykset

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten voit osallistua keräykseen sekä materiaalia, jota voit hyödyntää seurakuntien tilaisuuksissa. Osallistumalla Kylväjän keräyksiin olet mukana viemässä evankeliumia sinne, missä Jeesusta ei vielä tunneta. Lue lisää, kerro keräyksistä seurakunnassasi ja osallistu lähetystyöhön!

Hyvin tehty -juhlakeräys

Lähetysjohtaja Pekka Mäkipää siirtyy pian lähetyslaivamme kannelta konehuoneeseen. Työ jatkuu luottavaisissa tunnelmissa Jumalan Sana kompassina ja itse Jeesus kölinä: ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jer. 31:9).

Uskolliset rukoilijat ja tukijat ovat Kylväjälle luovuttamaton siunauksen kanava. Heidän varassaan työ kantaa hedelmää. Hedelmässä on myös uuden sadon siemen. Kutsumuksemme on kouluttaa, varustaa ja lähettää lähetystyöntekijöitä jakamaan eteenpäin sitä hyvää, mitä olemme saaneet. Lahjasi kåytetään tämän kutsumuksen toteuttamiseen.

Laiva vie siemenen kylväjän sinne, missä ei vielä tunneta Jumalan uskollisuutta.
Varusta miehistö matkaan! Lahjoita ja rukoile.

Loading Päivittää

Sallikaa lasten!

Lasten kanssa tavoitamme tavoittamattomia ja opimme Jumalan perheväen yhteyttä. Lasten kaltaisissa Jumalan valtakunnan siemen itää ja kasvaa taimelle kantaakseen aikanaan hedelmää taivaallisen perheväen siunaukseksi.

Sallitaan siis lasten tulla! Sallitaan kaiken ikäisten lasten tulla ja toimia seurakunnassa Isämme perinnön hyvinä haltijoina. Heissä kypsyy tulevaisuuden tekoja.

Kylväjä tekee työtä lasten kanssa ja heidän hyväkseen Suomessa ja erityisesti näillä työalueilla: Bangladesh, Etiopia, Itä-Aasia, Japani, Kaukasia, Mongolia ja pakolaistyö.

Tutustu tarkemmin tästä!

Loading Päivittää

Joululahja lähestyölle

Joulunvietto lähetystyössä on erilaista kuin Suomessa: kataja kuusena ja leivonnaiset mielikuvitusta käyttäen saatavilla olevista aineksista, sukulaiset kaukana ja joulunpyhät tavallisia arkipäiviä.

Samalla joulu tarjoaa oivallisen ajan elää lähetyselämää: Joulukoristeet kertovat naapureillekin tulossa olevasta kristittyjen juhlasta, ja piparitalon tekeminen tarjoaa paitsi yhteisen hetken ystävien kanssa, myös mahdollisuuden kertoa joulun päähenkilöstä.

Jeesus lähetti opetuslapset kaikkeen maailmaan elämään ihmisten keskuudessa ja kertomaan evankeliumia syntiemme sovittajasta. Lähetystyöntekijät jatkavat Jeesuksen käskyn mukaista työtä.

Mahdollista joulu lähetystyössä. Anna joululahja lähetykselle!

Tilaa myös Jouluna lähetystyössä -pienjulkaisu Pala maailmalta -verkkokaupasta!

Loading Päivittää

Annoit minulle tehtävän – lahja lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen

Jeesus antoi tehtävän: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.”  (Matt. 28:19) Saamme jokainen ottaa käskyn ja tehtävän vastaan lähettäjänä tai lähtijänä.

Lähetysyhdistys Kylväjä kouluttaa uusia lähetystyöntekijöitä yhteistyössä Kirkon lähetystyön keskuksen ja toisten järjestöjen kanssa. Keväällä 2019 Kylväjän lähetyskurssilla opiskelee yksi pitkäaikaiseen lähetystyön valmistautuva aviopari sekä kolme lyhytaikaiseen lähetystyöhön suuntaavaa.

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua MiniMissio-koulutukseen tai opiskella Suomen Raamattuopiston kanssa yhteistyössä järjestettävällä PKinter-linjalla.

Lahjallasi osallistut lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen, lähettämiseen ja työn aloitukseen työalueilla kattamalla syntyviä henkilöstö-, asumis- ja työkuluja.

Ota tehtävä vastaan ja lahjoita!Lue lisää →

Loading Päivittää

Hedelmää kantavaksi – lahja paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen

Paikallisia vastuunkantajia varustetaan lähettien ja paikallisten kohtaamisissa ja seurakuntatyössä. Heitä koulutetaan raamattu- ja seurakuntakouluissa. Osallistumme kristittyjen varustamisessa käytettävän Raamatun ja muun kirjallisuuden kääntämiseen paikallisille kielille.

Vastuun kantaminen seurakunnassa alkaa kirkkokahvien järjestämisestä, kolehdin keräämisestä ja musiikkivastuista. Osasta paikallisia kasvaa pienpiirien vetäjiä, hartauksien pitäjiä, seurakuntaneuvostojen jäseniä ja muutamista myös seurakuntien paimenia. Moni innostuu rukoilemaan läheisten puolesta ja kertomaan heidän elämäänsä muuttaneesta uskosta, joka on kantanut hyvää hedelmää.

Osallistu paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja kouluttamiseen, jotta he saisivat kasvaa hedelmän kantajiksi.Lue lisää →

Loading Päivittää

Annoit minulle armon

Kylväjä tekee työtä islaminuskoisten veljeskansojen parissa Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa. Kaukasiassa eletään työn alkuvaiheita, Etu-Aasiassa vastuu on siirtymässä vuosikymmenten työn jälkeen paikallisten käsiin.

Kaukasiassa työ alkoi vuonna 2007 ja alueelle on syntynyt rekisteröimätön seurakunta. Paikallisia tavoitetaan kristinuskon sanoman pariin ystävyyssuhteiden ja työpaikkojen kautta sekä järjestämällä suomen kielen opetusta. Uudet kristityt tarvitsevat paljon lähettien tukea, rinnalla kulkemista ja opetusta kasvaakseen ja vahvistuakseen uskossa. Kristityt kokoontuvat lähettien johdolla raamattupiiriin, jumalanpalvelukseen ja kristillisiin juhliin, joihin tulee aina joukko uusia tuttavuuksia.Lue lisää →

Loading Päivittää

Annoit minulle tulevaisuuden – kehitysyhteistyötä Bangladeshissa

Kylväjä tekee Bangladeshissa kehitysyhteistyötä köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseksi. Kylväjä toteuttaa vuosina 2018 ja 2019 Bangladeshissa kaksi kehitysyhteistyöhanketta: Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla sekä Kylien terveys- ja turvallisuushanke. Ruokaturvahankkeen tavoitteena on parantaa ruoan saatavuutta ja ennaltaehkäistä erityisesti naisten, lasten ja vammaisten aliravitsemusta. Kylien terveys- ja turvallisuus -hankkeessa kehitämme naisten ja lasten elinoloja kyläyhteisöissä järjestämällä ensiapukursseja, vahvistamalla kylälääkäreiden ja neuvoloiden valmiuksia sekä kouluttamalla kyläyhteisöjä valmistautumaan hätätilanteisiin. Anna bangladeshilaisille turvallisempi tulevaisuus! Lue lisää Annoit minulle tulevaisuuden -keräyksestä.

 

Loading Päivittää

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan -keräys

Kaakkois-Etiopiassa sijaitsevassa Ginnirin kaupungissa toimii Lähetysyhdistys Kylväjän tuella lasten päiväkeskus, jonka toiminnasta ja kummiohjelmasta vastaavat Ginnirin Mekane Yesus -seurakunta ja Ginnirin kaupunki. Päiväkeskuksessa käy noin 60 kummiohjelmassa mukana olevaa köyhää lasta, joista osa on orpoja. Päiväkeskuksessa huolehditaan lasten ruokailuista ja terveydenhuollosta sekä autetaan heitä läksyjen tekemisessä.

Vuonna 2006 perustettu päiväkeskus sijaitsee tällä hetkellä toiminnan jatkuvuuden kannalta epävarmalla vuokratontilla. Siksi kesällä 2017 ostettiin oma tontti, jolle rakennettiin vuoden 2018 aikana uusi päiväkeskus. Osa rakentamiskuluista on kuitenkin vielä kattamatta. Tule mukaan rakentamaan lasten päiväkeskusta Etiopiaan!

Tämän lahjan summan voit valita itse. Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.

Lue lisää keräyksestä ja tutustu keräyksen materiaaleihin Rakennetaan lapsille päiväkeskus Etiopiaan -sivuilla.

Loading Päivittää

Oma kirkko Itä-Siperiaan

Kylväjä tekee työtä Burjatiassa Itä­-Siperiassa. Seurakunnalla on suuri tarve omalle kirkkorakennukselle, kirkolle tai seurakuntakodille. Kylväjän keräyksellä tuetaan Itä­-Siperian kirkkohanketta.

Seurakunta tarvitsee tilat käytännöllisistä ja kulttuurisista syistä. Nykyiset tilat ovat Kristuksen armon seurakunnalle liian pienet: seurakunta joutuu kokoontumaan jumalanpalveluksiin kahdessa vuorossa eikä erilaisille työmuodoille ole sopivia tiloja.

Venäläisessä kulttuurissa oma kirkkorakennus koetaan tärkeäksi. Kirkon rakentaminen tai kirkkotilojen ostaminen on pienituloiselle seurakunnalla mahdotonta, joten he ovat pyytäneet meiltä suomalaisilta apua. Jatkossa omasta kiinteistöstä huolehtiminen on myös suuri haaste. Kirkkorakennuksen hankinnassa tarvitaan viisautta ja johdatusta myös paikan suhteen. Monia kysymyksiä ja rukousaiheita on vielä, mutta me voimme olla jo rukouksin ja taloudellisella tuella mukana seurakunnan unelman toteuttamisessa. Parhaassa tapauksessa Ulan-­Uden kirkkorakennus voisi palvella koko Inkerin kirkkoa ja Siperian rovastikuntaa Siperian raamattukouluna.

Haluaisitko olla mukana unelman toteuttamisessa? Osallistu keräykseen!

Lue lisää keräyksestä!

Loading Päivittää