Itä-Siperian kirkkohanke

Kylväjä tekee työtä Burjatiassa Itä­-Siperiassa. Seurakunnalla on suuri tarve omalle kirkkorakennukselle, jonka rakentaminen alkoi kesällä 2019. Kylväjän keräyksellä katetaan kirkon rakennuskuluja Itä­-Siperiassa.

Seurakunta tarvitsee tilat käytännöllisistä ja kulttuurisista syistä. Nykyiset tilat ovat Kristuksen armon seurakunnalle liian pienet: seurakunta joutuu kokoontumaan jumalanpalveluksiin kahdessa vuorossa eikä erilaisille työmuodoille ole sopivia tiloja.

Venäläisessä kulttuurissa oma kirkkorakennus koetaan tärkeäksi. Kirkon rakentaminen tai kirkkotilojen ostaminen on pienituloiselle seurakunnalla mahdotonta, joten he ovat pyytäneet meiltä suomalaisilta apua. Jatkossa omasta kiinteistöstä huolehtiminen on myös suuri haaste. Rakentamiseen liittyy monia vaiheita, joten olkaamme rukouksin ja taloudellisella tuella mukana seurakunnan unelman toteuttamisessa. Parhaassa tapauksessa Ulan-­Uden kirkkorakennus voi palvella koko Inkerin kirkkoa ja Siperian rovastikuntaa Siperian raamattukouluna.

Haluaisitko olla mukana unelman toteuttamisessa? Osallistu keräykseen!

Lue lisää keräyksestä!

Loading Päivittää
Itä-Siperian kirkon tontti

Kirkon rakentamista varten on ostettu tontti, joka sijaitsee mukavassa rinteessä. Vielä tontilla on pieni kuvassa näkyvä mökki, mutta tulevaisuudessa seurakunnan oma kirkkorakennus.

Kylväjä tekee työtä Burjatiassa Itä-Siperiassa. Siellä Kristuksen armon seurakunnalla on suuri tarve omalle kirkkorakennukselle. Lähetysyhdistys Kylväjän keräyksellä tuetaan Itä-Siperian kirkkohanketta.

Kesällä 2016 pystyttiin ostamaan tontti kirkkoa varten. Tontin rahoitus tuli lähes kokonaan tämän keräyksen kautta. Arkkitehti on valmistellut seurakunnan kirkkoherran ja Inkerin kirkon kirkkohallituksen ohjauksessa kirkon rakennussuunnitelmia. Ekologinen tarkastus saatiin päätökseen maaliskuussa 2018. Nyt haetaan rakennuslupaa. Kun se on saatu, voidaan laatia työpiirustukset varsinaista rakentamista varten. Rukousaiheena on rakennusluvan saanti ja tarvittavien korjausten ja muutosten tekeminen ripeästi ennen rakennusvaiheen aloittamista. Tavoitteena on, että kirkon rakentaminen voitaisiin aloittaa vuoden 2018 aikana.

1. Itä-Siperian-lähetti Anitta Lepomaa kertoo kirkkohankkeesta     

Video Itä-Siperian kirkkohankkeesta

Power Point Itä-Siperian kirkkohankkeesta, päivitetty 11/2017

Piispa Aarre Kuukaupin vetoomus

Kirkkohankkeen esittely saksaksi Kirchenprojekt in Ostsibirien auf Deutsch

 

Valiviiva_varillinen

Miksi kirkko?

Kristuksen armon seurakunta tarvitsee ennen muuta tilan olla seurakunta, kristittyjen perheyhteys. Tämänhetkisen kirkkotilan pieni koko sanelee pakkotilanteen: jumalanpalveluksia on joka sunnuntai kaksi, ja seurakunta on jakautunut “aamupäiväläisiin” ja “iltapäiväläisiin”. Yhteen kokoonnutaan vain jouluna ja pääsiäisenä. Todellista yhteyttä ei synny, kun seurakunta ei voi kokoontua yhdessä.

Kaikki työmuodot tarvitsevat omaa tilaa. Pienen kirkkosalin lisäksi seurakunnalla on käytössään vain pieni keittiö. Lapsityö materiaaleineen on ahdettuna keittiön nurkkaan, eikä tilaa vaikkapa raamatunkertomusten näyttelemiseen ole. Nuoret tarvitsisivat mahdollisuuden harrastaa ja oleskella. Useamman pienryhmän tai työmuodon kokoontuminen samaan aikaan ei nykytiloissa ole mahdollista.

Selkeä, oma kirkkorakennus tai selkeämmin sijoittunut tila voisivat madaltaa kynnystä uusien ihmisten kirkkoon kutsumiselle ja tulemiselle. Venäläisen yhteiskunnan käsitys kirkosta on ortodoksikirkkoihin tottuneille nimenomaan kaunis kirkkorakennus, ja muunlaisissa tiloissa kokoontuva yhteisö leimataan helposti lahkoksi.

Valiviiva_varillinen

 

Millaiset tilat tarvitaan?

Kohteiden rakennuspiirustukset ja lupa-asiakirjat teettävät paljon työtä.

Kohteiden rakennuspiirustukset ja lupa-asiakirjat teettävät paljon työtä.

Kirkon rakentaminen on seurakunnalle taloudellisesti mahdotonta, joten seurakuntalaiset turvaavat suomalaisiin ystäviin. Mutta kirkon ylläpitäminen ja juoksevat kulut kuuluvat seurakuntalaisten kannettaviksi – ja se on todellinen haaste. Itä-Siperiassa kokoontuu pieni, lähinnä pienituloisten eläkeläisten seurakunta, jossa säännöllinen uhraaminen on tulojen mukaan pientä. Kirkollisveroa tai muita vakiintuneita tulonlähteitä ei ole. Talouden vuoksi tarvitaan tilat, joissa seurakunnalla on mahdollisuus toteuttaa jonkinlaista projektia varainhankinnan tueksi: käsityöprojekteja, koululaisten iltapäiväkerhoa tai konserttitoimintaa.

Tiloihin kohdistuu monenlaisia odotuksia. Kullakin työmuodolla on omat tarpeensa ja toiveensa tulevien tilojen suhteen. Pyhäkoulutyö tarvitsee tilaa eläytymiseen ja materiaalien varastoimiseen, nuorisotyö paikan harrastusvälineille, pienryhmät rauhallista ja miellyttävää tilaa raamatuntutkiskeluun.

Yksi selkeä vaatimus on myös sijainti. Kirkon tulee olla sellaisten kulkuyhteyksien varrella, että seurakuntalaiset pääsevät kirkolle helposti. Suuret alueet kaupungista ovat poissuljettuja: keskusta on tiiviisti rakennettu ja tontit ovat pieniä ja kalliita, jokien ranta-alueet ovat huonojen yhteyksien päässä olevia hökkelikyliä, vuorten rinteille eivät vanhukset voi kiivetä eivätkä teollisuusalueet sovi kirkon ympäristöksi. Lisäksi kerrostalojen lähelle ei saa rakentaa kirkkoa, etäisyyden on oltava vähintään 100 metriä.

Inkerin kirkko ja Siperian rovastikunta ovat pitkään suunnitelleet ja toivoneet työntekijäkoulutuksen ja raamattuopetuksen toteuttamiseksi ”Siperian raamattukoulua”. Parhaassa tapauksessa Kristuksen armon seurakunnan uudet tilat voisivat olla palvelemassa tätäkin unelmaa ja mahdollistamassa rovastikunnan yhteisiä kokoontumisia ja koulutuksia.

Valiviiva_varillinen

Kirkko vai toimitila? Näkökantoja ja odotuksia

Seurakunnassa on käyty paljon keskustelua siitä, millainen tulevan kirkon pitäisi olla. Vaihtoehtoja on monenlaisia: voidaan ostaa tyhjä tontti ja rakentaa, voidaan ostaa tontti ja sen mukana omakotitalo tai muu kiinteistö ja remontoida, voidaan ostaa tontti jossa on rakennuksen alku tai perustukset, tai voidaan hankkia kiinteistö isomman rakennuksen yhteydestä.

Toiveet, odotukset ja mielikuvat kohdistuvat helposti omaan kirkkorakennukseen, koska erillinen rakennus risti katollaan on ihmisten mielikuva kirkosta. Nykyinen asuinhuoneistosta remontoitu kirkkotila ei riitä seurakunnalle, ja oman kirkon rakentaminen koetaan selkeänä askeleena kohti uutta.

Vaikka oma kirkko on kirkas unelma ja ajatuksena mieluisa monille, on työssä otettava huomioon myös realiteetit. Suurin osa seurakuntalaisista on naisia ja vanhuksia, joiden aika ja voimat eivät riitä omasta kirkosta huolehtimiseen. On huomioitava kirkon juoksevat kulut ja toisaalta perinteisen kirkon ja seurakuntatalotyyppisen rakennuksen tarjoamat erilaiset tilat ja mahdollisuudet varainhankintatyöhön. Onko köyhällä seurakunnalla varaa ylläpitää unelmiensa kirkkoa, vai pitäisikö unelmien rimaa hieman laskea?

Kirkolle sopivaa tonttia ja tilaa on etsitty ja rukoiltu muun työn ohessa jo kahdeksan vuotta. Vaikka näkyvää edistystä ei vuosiin tapahtunut, on projektin puitteissa eletty moninaisia kohtaamisia, solmittu tuttavuuksia, tavattu monia ihmisiä. Se kaikki on rikastuttanut seurakuntaa, mutta nyt aika on viimein kypsä ratkaisun askelille ja unelmien toteuttamiselle.

Kirkkohanke antaa seurakunnalle mahdollisuuden kasvaa yhteen seurakuntana. He saavat kristittyjen perheyhteydessä olla konkreettisesti rakentamassa perheelleen omaa kotia, jossa tulla yhdessä Herran eteen.

Kevatkerays2016-alttarikuva_ornm

Haluatko olla mukana unelman toteuttamisessa? Osallistu keräykseen!

Viitenumeroa käyttäen tuen voi maksaa Kylväjän pankkitilille:

  • IBAN      FI57 4405 0010 0212 96
  • BIC         ITELFIHH
  • Viitenumero 3160 22002

 

Rahankeräyslupa 1.1.2017 alkaen

Luvan saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä ry, ruotsiksi Missionsföreningen Såningsmannen rf

Luvan numero: RA/2016/472

Toimeenpanoaika ja -alue:

Lupa on voimassa 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Valiviiva_varillinen

 

Pyhä Jumala, rakas Taivaallinen Isä.
Tuomme eteesi Itä-Siperian kirkkohankkeen.
Näet seurakunnan tarpeen omasta kirkosta,
isommista ja toimivimmista tiloista.
Näet sen, miten oma rakennus
vaikuttaisi seurakunnan identiteettiin
eikä olisi pelkoa lahkoksi leimaamisesta.

Näet innon uuden edessä,
kun pitkään harkitut suunnitelmat ovat toteutumassa.
Näet myös realismin, kaiken sen huolen,
joka liittyy rakentamisen
tai kirkkorakennuksen hankkimisen vaiheisiin
ja siihen, miten omasta kirkkotilasta pystyttäisiin huolehtimaan
seurakuntalaisten voimin.
Näet kysymykset siitä, mikä olisi paras paikka kirkolle
ja mistä rahat kaikkeen.

Paljon isoja kysymyksiä ja huolenaiheita.
Kiitos, Jeesus, että Sinulla on ratkaisu näihin kaikkiin.

Siunaa keräystämme Itä-Siperian kirkkohankkeen hyväksi.
Kutsu monia mukaan rakentamaan kirkkoa,
antamaan omastaan Jumalan valtakunnan työhön.

Jeesuksen nimessä,
aamen.