Itä-Siperian kirkkohanke

Ulan-Uden kirkkoa on suunniteltu jo vuosia. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2019. Kylväjän keräyksellä katetaan tämän kirkon rakennuskuluja, sillä köyhistä ihmistä koostuvalle seurakunnalle pienenkin kirkon rakentaminen on taloudellisesti mahdotonta.

Rakentamisessa on edessä vielä monia vaiheita, joten olkaamme rukouksin ja taloudellisella tuella mukana burjaattiseurakunnan unelman toteuttamisessa. Tulevaisuudessa Ulan-­Uden kirkkorakennus voi palvella burjaattikansan lisäksi Itä-Siperian ja Venäjän Kaukoidän alueita Inkerin kirkon raamattukouluna.

 

Osallistu kolehtiin

Tekstiviestilahjoituksella

Kolehtiin voi osallistua myös tekstiviesti- ja Mobile Pay -lahjoituksella. Tekstiviestilahjoituksen voi tehdä 10 €, 15 €, 30 € tai 50 € suuruisena. Lähetä viesti KYLVAJA 10, KYLVAJA15, KYLVAJA30 tai KYLVAJA50 numeroon 16499. Lisää viestin loppuun postinumerosi ja Kirkkohanke.

MobilePaylla

18437, kommentiksi postinumerosi ja Kirkkohanke.

Viitenumeroa käyttäen pankkitilille

  • IBAN      FI57 4405 0010 0212 96
  • BIC         ITELFIHH
  • Viitenumero 3160 22002

 

Pidä kirkkohanketta esillä!

Kirkkohallituksen suosituskolehtina voidaan vuonna 2020 kerätä lahja kirkon rakentamiseen Itä-Siperian Ulan-Uden luterilaiselle seurakunnalle. Huolehdithan, että seurakunnassasi kerätään suosituskolehti? Samassa yhteydessä ja muutenkin on hyvä pitää kirkkohanketta esillä. Rukoukset sopivat myös jumalanpalveluksen yhteisen esirukouksen yhteyteen.

Kolehdin esittelyteksti

Rukouksia kirkkohankkeen puolesta

PPT-esitys

 

Uutisia kirkkohankkeen vaiheista

Kirkko nousee vauhdilla Ulan-Udessa

Ulan-Uden kirkon rakennustyöt käynnissä

Kirkon tontilla jo kuoppa – kirkon rakennustyöt alkoivat Itä-Siperiassa

1. Itä-Siperian-lähetti Anitta Lepomaa kertoo kirkkohankkeesta Lähetysvartissa     

Video Itä-Siperian kirkkohankkeesta 2017

Piispa Aarre Kuukaupin vetoomus

Kirkkohankkeen esittely saksaksi Kirchenprojekt in Ostsibirien auf Deutsch

 

Valiviiva_varillinen

Miksi kirkko?

Kristuksen armon seurakunta tarvitsee ennen muuta tilan olla seurakunta, kristittyjen perheyhteys. Tämänhetkisen kirkkotilan pieni koko sanelee pakkotilanteen: jumalanpalveluksia on joka sunnuntai kaksi, ja seurakunta on jakautunut “aamupäiväläisiin” ja “iltapäiväläisiin”. Yhteen kokoonnutaan vain jouluna ja pääsiäisenä. Todellista yhteyttä ei synny, kun seurakunta ei voi kokoontua yhdessä.

Kaikki työmuodot tarvitsevat omaa tilaa. Pienen kirkkosalin lisäksi seurakunnalla on käytössään vain pieni keittiö. Lapsityö materiaaleineen on ahdettuna keittiön nurkkaan, eikä tilaa vaikkapa raamatunkertomusten näyttelemiseen ole. Nuoret tarvitsisivat mahdollisuuden harrastaa ja oleskella. Useamman pienryhmän tai työmuodon kokoontuminen samaan aikaan ei nykytiloissa ole mahdollista.

Selkeä, oma kirkkorakennus madaltaa kynnystä uusien ihmisten kirkkoon kutsumiselle ja tulemiselle. Venäläisen yhteiskunnan käsitys kirkosta on ortodoksikirkkoihin tottuneille nimenomaan kaunis kirkkorakennus, ja muunlaisissa tiloissa kokoontuva yhteisö leimataan helposti lahkoksi.

Valiviiva_varillinen

 

Millaiset tilat tarvitaan?

Kohteiden rakennuspiirustukset ja lupa-asiakirjat teettävät paljon työtä.

Kohteiden rakennuspiirustukset ja lupa-asiakirjat teettivät paljon työtä.

Kirkon rakentaminen on seurakunnalle taloudellisesti mahdotonta, joten seurakuntalaiset turvaavat suomalaisiin ystäviin. Mutta kirkon ylläpitäminen ja juoksevat kulut kuuluvat seurakuntalaisten kannettaviksi – ja se on todellinen haaste. Itä-Siperiassa kokoontuu pieni, lähinnä pienituloisten eläkeläisten seurakunta, jossa säännöllinen uhraaminen on tulojen mukaan pientä. Kirkollisveroa tai muita vakiintuneita tulonlähteitä ei ole. Talouden vuoksi tarvitaan tilat, joissa seurakunnalla on mahdollisuus toteuttaa jonkinlaista projektia varainhankinnan tueksi: käsityöprojekteja, koululaisten iltapäiväkerhoa tai konserttitoimintaa.

Tiloihin kohdistuu monenlaisia odotuksia. Kullakin työmuodolla on omat tarpeensa ja toiveensa tulevien tilojen suhteen. Pyhäkoulutyö tarvitsee tilaa eläytymiseen ja materiaalien varastoimiseen, nuorisotyö paikan harrastusvälineille, pienryhmät rauhallista ja miellyttävää tilaa raamatuntutkiskeluun.

Inkerin kirkko ja Siperian rovastikunta ovat pitkään suunnitelleet ja toivoneet työntekijäkoulutuksen ja raamattuopetuksen toteuttamiseksi ”Siperian raamattukoulua”. Uuden kirkon toivotaan palvelevan tätäkin unelmaa ja mahdollistavan rovastikunnan yhteisiä kokoontumisia ja koulutuksia.

Kirkkohanke antaa seurakunnalle mahdollisuuden kasvaa yhteen seurakuntana. He saavat kristittyjen perheyhteydessä olla konkreettisesti rakentamassa perheelleen omaa kotia, jossa tulla yhdessä Herran eteen.

Valiviiva_varillinen

 

Rahankeräyslupa 1.1.2017 alkaen

Luvan saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä ry, ruotsiksi Missionsföreningen Såningsmannen rf

Luvan numero: RA/2016/472

Toimeenpanoaika ja -alue:

Lupa on voimassa 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.