Siirry sisältöön

Mongolian kansalaisjärjestöjen vahvistaminen


Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla

2021–2024, Mongolia

Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvat vammaiset ihmiset ja naiset ovat usein hyvin heikossa asemassa. He eivät ole tietoisia oikeuksistaan eikä heillä ole pääsyä julkisiin palveluihin. He ovat aliedustettuina sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa toiminnassa. Maaseudulla toimivat kansalaisjärjestöt ovat heikkoja johtuen tiedon sekä teknisen ja taloudellisen tuen puutteesta.

Projektin tavoitteena on edistää maaseudun vammaisten ihmisten ja naisten aktiivista kansalaisuutta kolmella tasolla (yksilö, yhteisö, kansalaisjärjestö) ja kolmella alueella (tietotaito, tekemällä oppiminen, keskinäinen oppiminen). Yksilötasolla koulutus ihmisoikeuksista lisää vammaisten ihmisten ja naisten tietotaitoa. Työryhmä seuraa vammaisten ihmisten ja naisten oikeuksia koskevien lakien toimeenpanoa, mikä parantaa mahdollisuuksia vaatia oikeuksia. Hankkeessa järjestetään kampanjoita yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ihmisoikeuksista sekä vammaisten ihmisten ja naisten inklusiivisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Kansalaisjärjestöjen (mukaan lukien vammais- ja naisjärjestöt) kapasiteettia vahvistetaan tarpeiden mukaisella koulutuksella ja sen soveltamisella käytäntöön. Kansalaisjärjestöt soveltavat oppimaansa toteuttamalla pieniä yhteisprojekteja. Hankkeessa luodaan järjestöille mahdollisuuksia verkostoitumiselle ja kokemusten jakamiselle.

Hanke edistää Suomen kehityspolitikan painopistealuetta ”naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen” sekä ”koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia”.