Paikallinen kansalaisjärjestö perustettu Mongoliassa – vastuuta hanketyöstä siirretään paikallisten käsiin

Kuvassa Janne Henriksson ja Tegsh Tusgalin halliltus.

Mongoliassa perustettiin ennen kesää uusi kansalaisjärjestö nykyisen maassa tehtävästä kehitysyhteistyöstä vastaavan FLOM in Mongolia -järjestön rinnalle. Järjestön nimeksi valittiin Tegsh Tusgal, joka tarkoittaa tasaista valoa. Kylväjä on tehnyt Mongoliassa kehitysyhteistyötä jo lähes 20 vuoden ajan. Tähän mennessä hanketoimintaa Mongoliassa on koordinoitu Suomesta käsin. Tämänhetkisenä suunnitelmana on toteuttaa uudet kehitysyhteistyöhankkeet uuden kansalaisjärjestön kautta ja alkaa siirtää vastuuta hanketoiminnasta täysin paikallisen henkilöstön ja järjestön käsiin.

Kylväjän lähetti ja FLOM in Mongolian hanketyöstä vastaava Janne Henriksson pitää siirtymistä täysin paikallisjohtoiseen järjestömalliin tarpeellisena kehityksenä.

– Työn siirtyminen paikallisten käsiin on yksi lähetystyön tavoite ja tämän muutoksen kautta haluamme rohkaista paikallisia työntekijöitämme vielä vahvemmin osallistumaan Mongolian yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Esimerkiksi uuden järjestön hallituksen jäsenien löytäminen ja valitseminen ei ole ollut yksinkertaista. Toisaalta itsensä tarpeettomaksi tekeminen on osa Kylväjän strategiaa, johon halutaan tällä tavoitteella sitoutua. Hanketoiminnan ja kokemuksen siirtäminen järjestöltä toiselle vaatii aikaa, koulutusta, kärsivällisyyttä ja luottamusta Jumalan johdatukseen.

Tegsh Tusgalin kautta on jätetty tänä keväänä kaksi uutta hankehakemusta Suomen ulkoasianministeriölle. Arhangain maakuntaan suunniteltu hanke keskittyisi paikallisten kansalaisjärjestöjen voimaannuttamiseen. Hankkeen hyödynsaajia olisivat heikossa asemassa olevat henkilöt, erityisesti syrjäseuduilla asuvat naiset ja vammaiset henkilöt. Pääkaupunki Ulaanbaatariin haetaan kuurojen yhteisön viittomakielisten taitojen ja identiteetin voimaannuttamishanketta. Molemmat hankkeet olisivat toteutuessaan nelivuotisia (2021-2024).

– Pyydämme Jumalan siunausta ja johdatusta hankehakemusten hyväksymisprosessille ja toivomme, että arvokas ja muutosta aikaansaava kehitysyhteistyö voisi jatkua Mongoliassa, sanoo Henriksson.