Päivän rukous

Pyhä Jumala, 
sinun suuruutesi koskettaa
ja yllättää – sellaistenkin ihmisten kautta,
jotka eivät heti ensimmäisinä tulisi mieleen.

Ajattelen nyt vaikka yksinvaltiasta,
kuningas Nebukadnessaria.
Kukapa hänen alamaisistaan olisi ikinä uskonut
sen päivän koittavan, että hän lähettää viestin
kaikille maailman kansoille, kansakunnille
ja kielille ylistäen sinun valtasuuruuttasi: 

”… kuinka suuret ovat hänen tekonsa!
Hänen valtakuntansa on ikuinen valtakunta,
hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen.” 

Pyhä Jumala, Nebukadnessar
nöyrtyi suurempansa edessä.
Hän julisti sinun kunniaasi.
Hän halusi kaikkien tietävän,
että häntä korkeampi hallitsee
ihmisten valtakuntia
ja että todellinen valta on taivaan.

Ja että kaikki sinun tekosi
ovat oikeat ja kaikki tiesi

oikeudenmukaiset.
(Dan. 3 ja 4)
 

Aamen! 

© Leena Honkakari