Päivän rukous

Ei kauhistu se kuolemaa,
ken elää Kristuksessa,
kun kirkkauteen nousta saa
hän Herran kutsuessa.
Niin, missä on nyt kuolema?
Se on vain lepo valoisa,
kun Herra rauhan antaa.

Suo meidän, rakas Isämme,
nyt elää omanasi
ja kerran toinen toisemme
taas nähdä taivaassasi.
Opeta meitä kuolemaan,
ennen kuin meidät temmataan
pois tästä elämästä.

Haltuusi, armon Jumala,
nyt annan elämäni.
Armahda, ole turvana
jo nyt ja lähteissäni.
Oi Jeesus, olet iloni,
on kuolemasi toivoni,
saan elää iäisesti.

Virsi 610: 6, 8, 9
Säk. 1–3, 5 Christoffer Dahl 1807. Suom. Bengt Jakob Ignatius 1824. Uud ja säk. 4, 6–9 Elias Lönnrot 1865. Virsikirjaan 1886. Uud. komitea 1937, Niilo Rauhala 1984.