Päivän rukous

”Herra meidän Jumalamme,
kuinka suuri onkaan
sinun nimesi maan päällä!
Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi.
Lasten ja imeväisten huudot
todistavat sinun voimastasi.”
(Ps. 8:2–3)

Taivaallinen Isämme,
rukoilemme tänään
Etiopian kansan puolesta.
Siunaa maan taloutta.
Anna voimia ja viisautta
sairaiden parissa työskenteleville.
Johdata lähettejä,
työalueella ja kotimaassa olevia.

Kiitos Herra,
että Addis Abeban teologinen koulu
saa olla innostamassa
pastoreita ja evankelistoja
kasvamaan sinun tuntemisessasi,
muiden opettamisessa,
evankeliumiin syvälle johdattamisessa.
Aamen.

©Pirjo Hakala