Päivän rukous

Hyvä Jumala, taivaallinen Isämme,
sinua me rukoilemme.
Kiitos, että olet olemassa,
vaikka emme voi sinua nähdä.
Auta meitä uskomaan,
että sinä olet kaikkialla vaikuttava hyvä Henki.
Olet ollut aina ja olet ikuinen.
Sinä olet, ja sinä olet suuri.
Sinuun me turvaamme, armahda meitä.

Aamen.

 

© Marjaana K-E