Päivän rukous

Siunaa, Jeesus, Arhangaissa Mongoliassa
tällä viikolla vietettävä viittomakielisten viikko.

Kiitos suomalaisesta kuurojen papeista,
jotka ovat menossa vetämään Hairiin Medee -seurakuntaan
kuurojen kuoroseminaaria.
Innosta seurakunnan viittomakieliset
laulamaan Sinulle ylistystä omalla kielellään.

Kiitos FLOM Mongolian ja Vammaiskomitean
yhdessä järjestämästä illasta
viittomakielisten lasten perheille.
Siunaa sekä vanhempien että lasten omat ohjelmat
ja auta kaikkia järjestäjiä töissään ja toimissaan.
Suo, että vanhemmille jaettava tieto auttaisi heitä arjessa.

Siunaa myös viikon kruununa järjestettävä lentopalloturnaus.
Tuo sen kautta yhteistä iloa.

Kiitos myös viikon saamasta huomiosta mediassa.
Auta, että paikallistelevision lähettämät infopätkät
viittomakielisten oikeuksista
ja muista tärkeistä tiedoista
tavoittaisivat paljon katsojia.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala