Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Rukoilemme 100-vuotiaan naapurimaamme Viron
ja sen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta.
Siunaa kirkon työntekijöitä,
vapaaehtoisia vastuunkantajia
ja kirkossa työskenteleviä suomalaisia lähettejä.
Anna heille viisautta työhönsä,
jotta kirkko kasvaisi, Herra, Sinun tuntemisessasi
ja juurtuisi Sanaasi.
Ole, Jeesus, Sinä, kirkon keskipiste,
alku, loppu ja sisältö.
Varjele huomion siirtymisestä asioihin ja ilmiöihin,
jotka eivät rakenna kirkkoa.

Siunaa kirkon hallintoa,
jotta se tukisi seurakuntia omassa tehtävässään.
Siunaa myös kirkon taloutta ja varainhankintaa.
Kasvata seurakuntalaiset kantamaan vastuuta
omasta kirkostaan taloudellisesti ja käytännön töin.
Siunaa kaikki työ, Jeesus, Sinun kunniaksesi
ja ylistykseksi.

Nimessäsi, Jeesus,
aamen.

© Outi Rajala