Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, Lähetyksen kesäpäiville 15.–17.6. Kauniaisiin
kaukaakin saapuneista läheteistä.
Johdata heitä, niin että päivien aikana
syntyisi paljon rohkaisevia kohtaamisia puolin ja toisin:
Lähetit saisivat intoa, voimaa ja rohkeutta
jatkaa tärkeää työtään,
ja lähettäjät heräisivät rukoilemaan heidän puolestaan,
elämään lähetyselämää heidän matkassaan.
Tuo lähetit ja lähettäjät lähemmäs toisiaan.

Siunaa myös kesäpäivien jälkeen järjestettävät lähettipäivät.
Ravitse niiden aikana Sanallasi
ja lähettien keskinäisellä yhteydellä.
Anna vertaistuen hoitaa ja antaa uusia näköaloja.
Tuo lähetit lähemmäs toisiaan,
ja lähemmäs Sinua, joka olet
lohduttaja, rohkaisija ja virvoittaja.

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Rajala