Päivän rukous

Herra, Pyhä Jumala,
siunaa koulujen aloitus näinä päivinä.
Siunaa jokaista opettajaa ja oppilasta.
 
Anna opettajille voimia työhönsä.
Auta heitä kohtaamaan oppilaat
rakkaudella, sopivalla lempeydellä ja lujuudella.
Auta heitä näkemään oppilaissa
heidän mahdollisuutensa ja lahjansa.
Auta opettajia ohjaamaan oppilaiden kasvua
oikeaan suuntaan,
jotta he voisivat kasvaa sellaisiksi
kuin Sinä Herra olet tarkoittanut,
omiksi itsekseen.
 
Siunaa oppilaita oman paikan hakemisessa
luokkayhteisössä ja kaveripiirissä.
Auta, että jokaiselle oppilaalle
löytyisi oma, sopivalta tuntuva paikkansa
ja riittävästi ystäviä.
Auta oppimaan uutta
ja anna oppimisen ja osaamisen iloa.
 
Auta vanhempia lastensa tukemisessa,
jotta he voisivat tukea lapsiaan
juuri heille sopivalla tavalla,
rohkaisten ja kannustaen
tai tarpeen tullen hilliten ja pysäyttäen.
Siunaa vanhempien yhteyttä
toisten lasten vanhempiin
ja auta vaikeidenkin asioiden hoitamisessa.
 
Tule, Jeesus, mukaan alkavaan kouluvuoteen.
 
Nimessäsi,
aamen.
 
 
© Outi Rajala