Päivän rukous

Taivaaan Isä
kiitos hengellisestä yltäkylläisyydestä,
mikä meitä ympäröi.
Kiitos kauniista kirkoista,
koulutetuista papeista,
sävelien, sanoitusten runsaudesta,
osaavista muusikoista,
hengellisistä kirjoista, lehdistä, musiikista.

Herra sinä näet ne maailman kristityt,
joilla ei ole paikkaa,
missä kokoontua.
Näet, kuinka monella kristityllä ei ole mahdollisuutta
lukea Raamattua omalla äidinkielellään,
tai varaa ostaa omaa Raamattua.
Auta heitä.

Näet ne ihmiset,
jotka tulevat yhteen Sinun nimessäsi,
mutta joilla ei ole koulutettua pappia,
joka heitä oikein opettaisi.
Auta heitä.

Näet ne papit,
joilla on hoidettavanaan useita seurakuntia,
tuhansia ihmisiä.
Auta heitä.

Herra, avaa meidän sydämemme,
että tasaisimme myös Sinun hengellisiä aarteitasi,
antaisimme omastamme kirkkojen rakentamiseen,
pappien kouluttamiseen,
Raamattujen kääntämiseen.

Avaa silmämme näkemään ne hengelliset rikkaudet,
jotka olet maallemme antanut.
Avaa sydämemme pitämään niistä huolta.
Anna meille tahto kulkea sunnuntaisin kirkkoon,
polvistua ehtoollispöytään,
kiittää ja ylistää Sinua valtavista lahjoista,
jotka ovat meillä vapaasti saavutettavissa.

Aamen.

© Hanna-Maria Typpö