Päivän rukous

Israelilaiset ottivat maan haltuunsa
ja asettuivat sinne asumaan.”
(Joos. 21:43)

Kiitos, Pyhä Jumala,
että Sinun kansallasi on kokemusta
uuden maan haltuun ottamisesta
ja sinne asettumisesta.

Siunaa, Herra, tänään lapsiasi,
lähettejä, jotka ottavat uutta maata haltuunsa
ja asettuvat sinne asumaan.

Ohjaa heitä kädestä pitäen,
miten maan haltuun ottaminen tapahtuu,
ja taistele Sinä heidän puolestaan.
Auta heitä asettumaan sinne asumaan,
jotta he oppisivat kielen ja kulttuurin
ja sopeutuisivat niihin asioihin,
joihin pitää sopeutua.
Auta heitä myös näkemään,
mikä maassa on sellaista,
johon ei pidäkään sopeutua,
vaan jota vastaan pitää taistella,
jotta maa olisi, Jeesus, Sinun maasi.

Nimessäsi,
aamen.

 

© Outi Rajala