Päivän rukous

Siunaa Jeesus, tämän viikon katukampanja
Odessassa Ukrainassa.

Siunaa katukohtaamiset juutalaisten kanssa
ja puhelinsoitot aikaisemmin tavatuille.
Nosta keskusteluissa esiin näille ihmisille
olennaisimmat kysymykset,
jotta he saisivat kaipaamiaan vastauksia
ja kokisivat tulleensa kohdatuiksi,
sekä ihmisten kohtaamiksi,
että Sinun kohtaamiksesi,
Pyhä Jumala.
Auta, että he voisivat kohdata Sinut
Herrana ja Vapahtajana, Messiaana.

Johdata puhelinkeskusteluja,
että puhelut voisivat olla vastaajille
iloisia yllätyksiä
ja tulla juuri sopivaan aikaan.
Ole Pyhässä Hengessäsi läsnä keskusteluissa.
Tuo niihin rauhasi ja rakkautesi.

Siunaa Jews for Jesus -järjestön
ja messiaanisten seurakuntien
pääsiäisen seder-aterioiden valmistelu.
Kutsu Sinä itse
monia kaduilla ja puhelimessa kohdattuja
mukaan juhliin.
Rohkaise ottamaan kutsu vastaan
ja lähtemään mukaan juhliin.

Kirkasta, Jeesus, itsesi,
seder-aterian kautta.

Nimessäsi,
aamen.

© Outi Rajala