Päivän rukous

Pyhä Jumala,
Rakas Taivaallinen Isä.
Tänään rukoilemme
masennuksen ja ahdistuksen oireista kärsivien
pakolaisten puolesta.
Heitä on jopa 70 % kaikista
Kreikkaan tulevista pakolaisista.

Kiitos työntekijöistämme,
jotka ovat saaneet tehdä työtä heidän parissaan
ja olla mukana luomassa
Chaila-materiaalin vertaistukiryhmien käyttöön.
Siunaa Chaila-ryhmiä ja anna viisautta vetäjille,
jotta moni saisi niiden kautta voimia ja rohkaisua
ja pystyisi käsittelemään
mieltään kuormittavia asioita.
Ole, Jeesus, Sinä itse
mukana näissä ryhmissä
ja tee parantavaa työtäsi.

Nimessäsi,
aamen.

© Outi Rajala