Päivän rukous

Kiitos, Jeesus, arabien parissa
Israelin Haifassa tehtävästä työstä.
Siunaa sitä ja sillanrakennusta
messiaanisten juutalaisten
ja arabikristittyjen välillä.
Kiitos, että lapset ja nuoret ovat avainasemassa
yhteistyön oppimisessa jo pienestä pitäen.
Siunaa lasten ja nuorten toiminta
kerhoineen ja retkineen.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala