Päivän rukous

”Puheeni ja julistukseni
ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan,
vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa,
jotta teidän uskonne ei perustuisi
ihmisten viisauteen
vaan Jumalan voimaan.” (1. Kor. 2:4)

Herra Jeesus, niin usein me
perustamme uskomme ja luotamme
ihmisten sanojen viisauteen.
Odotamme puhujilta
viisaita ja tärkeitä sanoja
sen sijaan, että kohtaisimme Sinut,
Pyhä Jumala.

Opeta meitä odottamaan
ihmisten viisauden sijaan
Sinun voimaasi.

Aamen.

 

© Outi Rajala