Päivän rukous

Järvi on hiljentynyt.
Joutsenet ovat lähteneet.
Järvi kutoo jääverkkoa päälleen
aivan kuin se ei muuten
kestäisi talven kylmyyttä.

Kuka lähtee nyt?
On tuuli kääntynyt.
Herra valitse minut, minut.
Herra olenko se minä?

“Kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon,
tuo suuren ilosanoman,
hän tuo pelastuksen sanoman
ja sanoo Siionille:
– Sinun Jumalasi on nyt kuningas!”
(Jes. 52:7)

Sinä valitsit minut
– minut.
Tätä olen odottanut.

”Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät
Galileaan ja nousivat vuorelle,
minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä,
joskin muutamat epäilivät.
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui
heille näin: ’Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.’”
(Matt. 28:16–20)

Jeesus ole kanssamme silloin
kun aamu kohoaa usvasta maan
silloin kun meitä yöhön kuljetetaan.
Jeesus sinä valitsit meidät
– me lähdetään nyt.

© Riitta Korppi