Psalmi 147

Herra on voimallinen

Psalmi virittää tänään suumme ja sydämemme kiitokseen Herralle. Se vakuuttaa, että Herramme on suuri ja voimallinen ja mittaamaton on hänen viisautensa (5). Siksi häneen voimme aina luottaa!

Psalmi näkee Herran suuruuden siinä, että hän tietää tähtien luvun ja on antanut niille kaikille nimen (4). Hän hallitsee koko tähtitaivasta – koko kosmosta!

Lähiympäristössään psalmin rukoilija näkee Herran voimallisuuden siinä, että Herra peittää pilvillä taivaan ja lähettää sateen. Herra panee ruohon versomaan (8), antaa karjalle ravinnon ja ruokkii korpinkin pojat (9). Herran käskystä sataa lunta ja vesi jähmettyy (16-17). Hänen käskystään jäät sulavat, tuulet puhaltavat ja vedet virtaavat (18). Jumala on luonnon tapahtumissa lähellä oleva ja vaikuttava Jumala.

Psalmi myös vakuuttaa, että Herra on lähettänyt sanansa maahan (15 KR38). Herra on ilmoittanut tahtonsa käskyinä ja säädöksinä (19). Tämän ilmoituksensa hän on antanut valitulle kansalleen Israelille, ei muille kansoille (19-20). Muiden kansojen on suostuttava ottamaan vastaan Herran sana Israelilta. Jeesus sanoikin: ”Pelastus on juutalaisista” (Joh 4:22 KR38).

Jälleen kohtaamme lupauksen siitä, että Herra tulee rakentamaan Jerusalemin ja kokoamaan hajotetun Israelin (2). Kerran Herra on vahvistava Jerusalemin porttien salvat ja siunaava ne, jotka asuvat sen keskellä (13). Hän tuo kaupungin rajoille rauhan (14).

Me olemme nähneet, että näistä lupauksista on alkanut täyttyä hajotetun Israelin kokoamisen. Muut lupauksista odottavat vielä täyttymistään. Jerusalemilla ei ole rauhaa!

Me löydämme tästä psalmista myös jotain meille henkilökohtaisesti kuuluvaa.

Psalmi sisältää suurenmoisen lupauksen. Jos palvelemme Herraa turvautumalla häneen ja panemme toivomme hänen armoonsa, niin aivan varmasti hän katsoo meihin (11). Jälleen Herra myös lupaa parantaa ne, joiden mieli on murtunut ja sitoa sellaisten haavat (3). Hän on aina nöyrien tuki ja turva (6).

Siksi voimme olla varmoja siitä, että Herra aikanaan tulee vahvistamaan ja siunaaman meitäkin, jos nöyrrymme ottamaan vastaan Jerusalemista liikkeelle lähteneen evankeliumin sanan. Mutta jos annamme oman sisäisen kovuutemme ja ylpeytemme hallita meitä, menetämme elämästämme Herran siunauksen.

Olavi Peltola