Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan

Kaakkois-Etiopiassa sijaitsevassa Ginnirin kaupungissa toimii Lähetysyhdistys Kylväjän tuella lasten päiväkeskus, jonka toiminnasta ja kummiohjelmasta vastaavat Ginnirin Mekane Yesus -seurakunta ja Ginnirin kaupunki. Päiväkeskuksessa käy noin 60 kummiohjelmassa mukana olevaa köyhää lasta, joista osa on orpoja. Päiväkeskuksessa huolehditaan lasten ruokailuista ja terveydenhuollosta sekä autetaan heitä läksyjen tekemisessä.

Vuonna 2006 perustettu päiväkeskus sijaitsee tällä hetkellä toiminnan jatkuvuuden kannalta epävarmalla vuokratontilla. Siksi kesällä 2017 ostettiin oma tontti, jolle rakennettiin vuoden 2018 aikana uusi päiväkeskus. Osa rakentamiskuluista on kuitenkin vielä kattamatta. Tule mukaan rakentamaan lasten päiväkeskusta Etiopiaan!

Tämän lahjan summan voit valita itse. Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.

Lue lisää keräyksestä ja tutustu keräyksen materiaaleihin Rakennetaan lapsille päiväkeskus Etiopiaan -sivuilla.

Loading Päivittää

Kummiohjelma

Kummiohjelma tukee orpoja, puoliorpoja ja hyvin köyhiä lapsia ja heidän perheitään antamalla lapsille kaksi lämmintä ateriaa kuutena päivänä viikossa.

Lapset käyvät valtion koulua, sillä Etiopiassa lapset kuuluvat virallisen oppivelvollisuuden piiriin 7 vuotta täytettyään. Kaikkein köyhimmillä ei kuitenkaan ole välttämättä varaa edes kynään ja kouluvihkoon, mikä voi viivästyttää koulun aloittamista. Nämä välttämättömät koulutarvikkeet lapset saavat päiväkeskuksesta. Päiväkeskuksessa lapset saavat koulutetun opettajan johdolla myös ikä- ja luokkatasoaan vastaavaa lisä- ja tukiopetusta. Opettaja neuvoo myös kotitehtävissä.

Kahdesti vuodessa lapset saavat kummiohjelman kautta uudet vaatteet ja kengät. Ohjelma kattaa myös lasten terveydenhoitokulut, kuten antibiootti- ja kipulääkkeet. AIDS-lääkitys on potilaille valtion kustantamaa.

Ginnirin kummilapsitoiminta on avoimesti kristillistä. Ohjelman päätavoitteena on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta sävelin, esimerkein ja teoin. Lapset vievät tätä ilosanomaa eteenpäin omiin perheisiinsä. Eräänkin muslimitytön äiti kiinnostui kristinuskosta kuunnellessaan kotona tyttärensä päiväkeskuksessa oppimia, Jeesuksesta kertovia lauluja.

Päiväkeskus on avoin niin luterilaisille, ortodokseille kuin muslimeillekin. Valitettavasti muutamat muslimilapset on otettu pois ohjelmasta jonkun sukulaisen, yleensä suvun vaikutusvaltaisen muslimimiehen vaatimuksesta.

Seurakunta ja kaupungin terveyskomitea valitsevat yhdessä kummiohjelmaan tulevat lapset. Terveyskomitea arvostaa seurakunnan lasten hyväksi tekemää työtä. Myös kaupungin päättäjien tuki päiväkeskuksen työlle on vahva.

Terveyskomitea esittää usein mukaan HIV-positiivisia lapsia. Lapsia on otettu mukaan kummiohjelmaan myös silloin, kun köyhä äiti tai lapsen sukulainen on tullut pyytämään apua suoraan kummipaikan johtajalta.

Kummiohjelmaan otetaan mukaan vain Ginnirin kaupungin vakituisia asukkaita. Lasten iät vaihtelevat noin kolmesta ikävuodesta nuorukaiseen tilanteesta riippuen. Lapset asuvat sukulaisensa tai ystäväperheensä luona.

Kummilapsiohjelma perustuu Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkkoon kuuluvan Ginnirin paikallisseurakunnan laatimaan suunnitelmaan ja budjettiin, jotka NLM ja Kylväjä ovat hyväksyneet.

 

Vuokratontilta omalle tontille

Ginnirin päiväkeskus on toiminut 11 vuotensa aikana kahdella eri vuokratontilla. Vuokratontilla ja -tiloissa toimiminen aiheuttaa epävarmuutta päiväkeskuksen tulevaisuudesta. Vuokranantaja voi nostaa vuokraa niin halutessaan ja hän voi myös myydä tilat tontteineen ulkopuoliselle taholle tai pyytää kaupasta ylihintaa.

Oma tontti ja omat tilat tuovat pysyvyyttä. Tänä vuonna päiväkeskukselle on ostettu oma tontti, jolle rakennetaan ensi vuoden aika uusi päiväkeskus. Uuteen päiväkeskukseen tarvitaan vähintään kohtalaiset ruoanlaittomahdollisuudet ja ruokailutilat, jotta lapsille voidaan laittaa ruokaa. Lisäksi tarvitaan luokkatilaa, jossa opiskella.

Päiväkeskuksen rakentamiseen tarvitaan monenlaista materiaalia. Betoniharkkoja (11 €/m2) tarvitaan seinien rakentamiseen yhteensä 378 neliömetriä. Seinän rappaus maksaa noin 7 euroa neliöltä, samoin kuin kattopelti. Kattopeltiä tarvitaan yhteensä 180 neliömetriä.

Päiväkeskus saatiin valmiiksi vuonna 2018, mutta osa kuluista on vielä kattamatta. Tule mukaan rakentamaan lasten tulevaisuutta ja osallistu keräykseen!

“Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 29:11

 

MIKSI KESKUS ON TÄRKEÄ?

  • Lapset saavat riittävästi ruokaa, kasvavat normaalisti, pysyvät terveempinä, jaksavat leikkiä ja käydä koulua.
  • Lapsilla on paremmat mahdollisuudet koulunkäyntiin ja koulussa menestymiseen. Etiopiassa luokkakoot ovat hyvin suuria eikä yksilölliseen opetukseen ole juurikaan mahdollisuuksia. Päiväkeskuksen opettaja pystyy opettamaan lapsia yksilöllisesti. Hyvä koulumenestys puolestaan on lähes ainoa keino päästä pois köyhyyden kierteestä.
  • Päiväkeskuksessa lapsella on ystäviä ja vertaistukea. Hän saa tukea kasvuunsa ja kehitykseensä. Päiväkeskuksen aikuiset toimivat omalta osaltaan lapsen kasvattajina.
  • Perheiden taakka helpottuu, kun perheessä on vähemmän ruokittavia.
  • Kristilliset arvot eletään todeksi.
  • Kummiohjelman kautta evankeliumi tavoittaa lapset, heidän vanhempansa ja sukulaisensa.

Pidä keräystä esillä!

Katso video Ginnirin päiväkeskuksesta!

1. Kuuntele Mirja-Riitta Malisen haastattelu.     
2. Kuuntele 5-vuotiaan Hanan kummikirje.     

Kerro Ginnirin päiväkeskuksesta esimerkiksi omassa seurakunnassasi Power Point -esitysten avulla:

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan PPT+ esittelytekstit (Word) ja esittelytekstit (PDF)

Rakennetaan lasten päiväkeskus -keräyksestä Kylväjä-lehdessä nro 4/2018

Rakennetaan lasten päiväkeskus -keräyksestä Kylväjä-lehdessä nro 5/2018

Päiväkeskus valmistui

Kolehtiteksti