Rekisteriseloste

Asiakasrekisteri Lähetysyhdistys Kylväjän osoiterekisteriin liitetään vain niiden henkilöiden tiedot, jotka antavat siihen luvan. Oheisen rekisteriseloste kertoo tarkemmin mitä tietoja rekisteriin tallennetaan.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä Lähetysyhdistys Kylväjä ry (jäljempänä Kylväjä) ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:
Lähetysyhdistys Kylväjä
PL 188, Tikkuraitti 11 A, 2. krs.
01301 Vantaa
puh. 09 253 254 00
Yhteyshenkilönä toimii talousjohtaja.

Rekisteriasiat Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta (kylvaja@kylvaja.fi). Kyselyyn pyritään vastaamaan viimeistään viikon kuluessa.

Rekisterin nimi

Kylväjän osoiterekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus Asiakasrekisterin tarkoituksena on Asiakas- ja palvelusuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Kylväjän toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
  • Seurakunta
  • Lupatiedot (mitä postia haluaa)
  • Jäsenrekisteri
  • Mahdollisen asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen poistaminen Tiedot poistetaan henkilön sitä niin halutessa tai saatuamme tiedon henkilön kuolemasta.

Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kylväjän asiakasrekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilta. Kylväjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu mm. monitasoisella palomuurilla.

Kielto-oikeus Rekisterissä olevan henkilön on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.