Rekrytointi

Jumalan valtakunnan työssä jokaisella on tehtävä. Meidän on tärkeä tunnistaa, mikä on oma paikkamme ja roolimme Jumalan maailmanlaajuisessa suunnitelmassa evankeliumin leviämiseksi. Usein sen löytäminen on prosessi, jonka aikana kokeilemme erilaisia tapoja palvella. Jumalan kutsun edessä koemme usein riittämättömyyttä, mutta Hän rohkaisee meitä ottamaan askeleita ja luottamaan johdatukseensa.

Kylväjä hakee, kouluttaa ja lähettää jatkuvasti uusia lähetystyöntekijöitä. Painopisteemme on alueilla, joilla on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kristillisiä seurakuntia. Tarvitsemme muun muassa seurakuntatyön ja terveydenhuollon ammattilaisia, koulutuksen ja kehitysyhteistyön osaajia, kieltenopettajia ja urheilulähetystyöntekijöitä. Kylväjään voi kuitenkin hakea hyvin erilaisilla koulutustaustoilla ja työkokemuksella.

 

Lähetysvalmennukseen hakevilta ammattilaisilta edellytettävät perusvalmiudet

Edellytämme lähetystyöhön hakeutuvilta ammatillista koulutusta ja vähintään kahden vuoden työkokemusta sekä Raamattuun että luterilaiseen tunnustukseen ja Kylväjän oppiperustaan sitoutumista. Meille on tärkeää, että työntekijöillämme on henkilökohtainen usko Jeesukseen omana Vapahtajana, vahva kristillinen identiteetti sekä halu olla viemässä evankeliumia eteenpäin. Riittävä terveys sekä henkiset voimavarat työskennellä haastavissakin olosuhteissa mahdollistavat lähetystyön tekemisen. Kulttuurien välisessä työssä erilaisuuden kunnioitus sekä kyky sopeutua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä on tärkeää. Kansainvälinen työ edellyttää valmiutta ja halukkuutta opiskella vieraita kieliä sekä halua kehittää itseään elämän eri osa-alueilla. Näissä valmiuksissa voi kehittyä, ja lähetyskurssin tarkoituksena on antaa välineitä omaan kasvuun lähetystyöntekijänä.

 

Lähetyskoulutus

Koulutamme pitkäaikaiseen lähetystyöhön lähtevät lähetyskurssilla, joka kestää kokonaisuudessaan noin vuoden. Seuraava lähetyskurssi pyritään aloittamaan elokuussa 2021 noin kymmenen viikon mittaisella lähijaksolla Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Muutoin kurssi koostuu etäopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä kuudesta lähiviikonlopusta ja 1-2 viikon lähijaksosta. Ensimmäinen kymmenen viikon lähijakso on täysiaikaista opiskelua, ja siihen on mahdollista hakea opintotukea. Lähijaksoja lukuun ottamatta opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähetyskurssi on Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) hyväksymän opetussuunnitelman mukainen 35 opintopisteen laajuinen koulutus.

 

 

 

Lähetystyöntekijöiden työsuhde

Kylväjän lähetystyöntekijät työskentelevät ulkomailla määräaikaisissa työsuhteissa. Palkkaus on kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Ensimmäinen työkausi on tavallisesti viisi vuotta, josta ensimmäisen vuoden aikana keskitytään paikallisen kielen opiskeluun ja kulttuuriin perehtymiseen. Työkausiin sisältyy työjaksoja kotimaassa lähettävien seurakuntien sekä lähettäjätiimin parissa noin joka toinen vuosi. Säilyäkseen Suomen sosiaaliturvan piirissä lähetti työskentelee viiden vuoden välein työkausien välissä  kuuden kuukauden ajan Suomessa. Tavoitteena on tehdä työtä pitkäjänteisesti, minkä mahdollistamiseksi 2–5 vuoden jatkotyökausista neuvotellaan kunkin päättyvän työkauden lopussa.

Tutustu lähetystyöntekijän toimenkuvaan.

 

Mahdollisuus lyhytaikaiseen työhön

Työalueillamme on mahdollista toimia myös vapaaehtoistehtävissä, lyhyissä määräaikaistehtävissä tai suorittaa soveltuvan alan opintoihin kuuluva harjoittelu. Lyhytaikaiseen lähetystyöhön hakeutuvien kanssa sovitaan yksilöllisesti, mihin Kylväjän koulutuksiin tai tapahtumiin osallistuminen valmentaa työskentelyyn työalueella.

Sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa lähetystyössä lähetti kerää lähettäjätiimin, jonka tehtävänä on olla mukana työssä rukouksin, rohkaisten sekä taloudellisesti tai muulla tavoin tukien.

 

Haku lähetyskurssille

Jos olet kiinnostunut lähetystyöhön lähdöstä tai haluat pohtia asiaa yhdessä,
ota yhteyttä rekrytoinnista vastaavaan Raija Hämyseen, raija.hamynen@kylvaja.fi, p. 044 534 7114

 

Hakuprosessi pitkäaikaiseen lähetystyöhön

Pyrimme tapaamaan lähetystyöhön lähdöstä kiinnostuneet jo hakuprosessin alkuvaiheessa, jotta meillä on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Lähtökohtien ollessa sopivat saat seuraavaksi täytettäväksesi hakulomakkeet. Niiden perusteella kutsumme haastatteluun ja otamme yhteyttä suosittelijoihisi. Haastattelun jälkeen sovimme psykologisen soveltuvuuden arvioinnista ja terveystarkastuksesta. Kun perusvalmiudet lähetystyöhön on todettu sopiviksi, voidaan tehdä päätös lähetyskurssille hyväksymisestä.

Lähetyskurssille hyväksytyt ovat Kylväjän lähetyskandidaatteja, jotka käyvät lähetyskurssin Kylväjän kustantamana. Kurssin suorittaminen Kylväjän kustannuksella tarkoittaa sitoutumista lähtemään työhön Kylväjän kautta, muussa tapauksessa sovitaan kurssin takaisinmaksusta.

Kurssin aikana arvioidaan vielä yhdessä lähettikandidaatin valmiutta lähetystyöhön ja lähtemisen ajankohtaisuutta. Varsinainen päätös työalueelle lähettämisestä tehdään lähetyskurssin aikana tai sen jälkeen. Uudet lähetystyöntekijät siunataan läheteiksi kurssin päätteeksi.