Hakemus Lähetetty-koulutukseen

  • Henkilötiedot

  • PP dot KK dot VVVV
    Hakemuksen henkilötiedot tallennetaan Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n henkilörekisteriin. Mikäli haluat tarkistaa tietosi tai muuttaa niitä, ota yhteyttä osoitteenmuutokset@kylvaja.fi tai p. 09 2532 5400. Tutustu tietosuojaselosteeseen: tästä.
  • Muut taustatiedot

    Seuraavia tietoja ei tallenneta henkilörekisteriin, vaan käytetään kurssin kehittämiseen, jotta kurssin vetäjä pystyy mukauttamaan kurssin sisältöjä ottaen paremmin huomioon kurssilla sillä hetkellä olevien tarpeet. Tiedot yhdistyvät henkilötietoihisi vain siinä vaiheessa, kun kurssin osallistujavalintoja tehdään ja toteuttamista suunnitellaan, mutta mikäli niitä käytetään myöhemmin, säilytetään niitä erillään anonymisoituna. Erityisesti vakaumukseen liittyvien tietojen käsittelyyn tarvitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan suostumus (artikla 9, 2a: https://www.privacy-regulation.eu/fi/9.htm). Kirjoita alla oleviin kenttiin vain sellaisia tietoja, joiden käyttöön annat suostumuksen yllä kuvatussa laajuudessa.
  • Koulutuksen järjestäjinä ovat

    Lähetysyhdistys Kylväjä | Suomen Raamattuopisto | Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) | Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)