Legacy

Legacy Project — Lähde 2021 missioihin!

Tavoitteena on mobilisoida uusi sukupolvi vastaamaan Jumalan kutsuun ja Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn lähettämällä heidät lyhytaikaiseen lähetystyöhön kaikkialle maailmaan. Legacy kokoaa yhteen ihmisiä eri kirkkokunnista, lähetysjärjestöistä ja yhteisöistä. Lue lisää: thelegacyproject.fi/

Kylväjä osana The Legacya

Kylväjä lähettää lähetystyöntekijöitä edistämään Jumalan valtakunnan etenemistä erityisesti alueille, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja. Voit osallistua Legacyyn yhdessä Kylväjän tarjoamista missiomatkoista. Pääset kokeilemaan kutsuasi ja saat esimakua siitä, mitä lähetyselämä ulkomailla on.

Kylväjän tarjoamat Legacy-missiot

1. Missio Virossa

  • Virossa kristillinen usko on vain harvalle merkityksellistä. Viron mission kuvaus päivitetään joulukuun alkupuolella.

2.Pakolaistyön palveleva missio Kreikassa

  • Pakolaistyössä voi tavoittaa ja palvella niitä ihmisiä, joiden kotimaassa lähetystyö on vaikeaa. Kreikassa Kylväjä tekee yhteistyötä useiden pakolaisjärjestöjen kanssa. Pakolaiskeskuksissa pakolaisille annetaan mm. aineellista, henkistä ja hengellistä apua.

3.Pakolaistyön urheilumissio Kreikassa

  • Urheilu tarjoaa luontevan tavan kohdata pakolaisia. Sitä kautta voimme tukea heitä ja kulkea heidän rinnallaan haastavankin arjen keskellä kertoen ilosanomaa Jeesuksesta.

Tiiminjohtajan johdolla tiimi suunnittelee yhteistyössä Kylväjän paikallisen työntekijän kanssa missiomatkan sisällön, päivämäärät, keston ja budjetin.

Missiot ovat omarahoitteisia , mutta tiimi saa myös koulutusta varainhankintaan, jolla voi kattaa kuluja.

Kenelle?

Lähetyskutsu ei katso ikää! Missioihin voi hakea opiskelija, työikäinen, perheellinen tai eläkeläinen.

Hae mukaan

Legacyn nettisivujen hakulomakkeella thelegacyproject.fi/

Lomakkeen kohdassa ”Osio A: Seurakunnan tai järjestön oma ryhmä” kirjoita:

  • Seurakunta tai järjestö: ”Kylväjä”
  • Tiiminjohtaja(t):”–”
  • Kohde: Valitsemasi Kylväjän missio

Saamme hakemuksesi luettavaksi Legacyn kautta. Hakemusten DL on 28.02.2021.

Legacyn aikataulu ja varustautuminen

Legacyn missiot ja koulutus tapahtuvat heinäkuussa, ja niitä ennen on Legacyn tiimipäivä 27.03. Lisää ajankohdista: thelegacyproject.fi/

Lisäksi Kylväjä varustaa sinut matkaan omalla lisäkoulutuksella 5—6.3.

 

Lisätietoja Kylväjän missioista: legacy@kylvaja.fi

Lisätietoja The Legacy Project:sta: thelegacyproject.fi/

Lisätietoja Kylväjän missioista päivitetään tälle nettisivulle joulukuun aikana.