Ekonomi

Föreningens verksamhet finansieras med hjälp av gåvor från enskilda missionsvänner, genom församlingarnas budgetanslag samt genom finska statens utvecklingsbiståndsmedel.

Varje missionär har en understödsgrupp, som stöder missionären både ekonomiskt och genom förbön. Understödsgrupperna är öppna för alla intresserade.

 

Ekonomin och verksamheten 2018

Bokslutet för 2018 har fastställts och revision utförts. Räkenskapsperiodens bokföringsmässiga resultat var ett överskott på knappt 80 000 euro, vilket i första hand berodde på mindre kostnader än budgeterat för hela verksamheten samt större testamentsintäkter än beräknat. Den största enskilda kostnadsbesparingen berodde på beslutet att uppskjuta starten på kyrkoprojektet i östra Sibirien till 2019.

Föreningens samtliga intäkter under verksamhetsåret uppgick till sammanlagt 4,13 miljoner euro, varav det frivilliga understödets andel var 51 %, församlingarnas budgetunderstöd 34,2 %, statens utvecklingssamarbetsfinansiering 9,8 % och övriga intäkter 5 %. Kostnaderna 2018 var på motsvarande sätt 4,05 miljoner euro, varav utlandsarbetets andel var 75,5 %.

Sammandrag av intäkter och kostnader
År 2018 År 2017
Budgetunderstöd 1 410 910 € 1 367 360 €
Frivilligt understöd 2 111 656 € 2 301 222 €
Offentlig finansiering (utvecklingssamarbete) 404 291 € 414 426 €
Övriga intäkter 204 522 € 163 639 €
Intäkter sammanlagt 4 131 379 € 4 246 646 €
Personalkostnader för missionärerna 1 594 522 € 1 597 833 €
Kostnader på arbetsfälten 837 743 € 1 076 772 €
Projektkostnader (utvecklingssamarbete) 361 125 € 356 113 €
Planering och uppföljning 263 042 € 293 921 €
Utlandsarbetet sammanlagt 3 056 433 € 3 324 639 €
Tillförda medel 29 702 € 15 558 €
Kommunikation 231 267 € 212 833 €
Utbildning och fostran 534 169 € 609 889 €
Planering och uppföljning 50 300 € 47 349 €
Stödfunktioner sammanlagt 845 439 € 885 629 €
Allmän förvaltning 149 738 € 147 273 €
Kostnader sammanlagt 4 051 609 € 4 357 541 €

 

Det redogörs mer ingående för verksamheten enligt arbetsfält i
Såningsmannens årsberättelse (på finska) som finns på webben
eller kan beställas från Såningsmannens kontor (tfn 90 2532 5400).