Såningmannens strategi 2016 – 2020

1.  Grunduppgift 

Såningsmannens uppgift är att främja Guds rikes utbredande bland olika folk med Jesu missionsbefallning som utgångspunkt.

2.  Verksamhetsidé 

Evangelisk-lutherska missionsföreningen Såningsmannen är en av kyrkans missionsorganisationer. Med Bibeln som kärna och ledstjärna sänder föreningen missionärer att främja Guds rikes utbredande särskilt till områden där det endast finns ett fåtal eller inga kristna eller kyrkor.

Såningsmannen förbinder sig till en holistisk missionssyn som består av förkunnelse av evangeliet, förbättrande av levnadsförhållanden och tjänande som är inriktad på en hållbar utveckling.

3.  Värderingar och principer för vår verksamhet 

  1. Tacksamma för försoningen på korset reser vi ut och sänder ut medarbetare i världen. Vi bekänner Jesus som den enda vägen till frälsning för hela världen.
  2. Vi verkar för att församlingar skall uppstå där Kristus inte är känd. Vi menar att alla människor har rätt att få del av evangeliet.
  3. Vi älskar och högaktar alla människor. Vi behandlar dem rättvist som skapade av Gud oberoende av ålder, kön, ras och av religiös, samhällelig eller kulturell bakgrund.
  4. Vi är samarbetsorienterade.

4.Verksamhetens riktning

Toiminnan suuntaVäxer från sina rötter

Vår tro, vårt arbete och vårt liv vilar på Jesus Kristus. När vi inrotats i honom lever vi ut vår tro och bär ansvar, där vi befinner oss, för att förverkliga det holistiska missionskallet.

Vi är en del av Guds utsända folk.Vår motivation stiger ur Bibelns ord och bönen. Vi är medvetna om vår tros judiska rötter och vår plats som en del av och en fortsättning på den protestantiska missionsväckelsen.

Vi strävar till att vara samarbetsvilliga i vår verksamhet att som lutheraner nå de onådda.Vi upprätthåller och förnyar våra tillvägagångssätt, strukturer och metoder, för att bättre kunna tjäna våra medmänniskor. Vi sköter personal- och finansresurser ansvarsfullt.

Bjuder till sig

Vi bjuder in människor vi möter till att leva ett missionsliv: att vara och leva i gemenskap med Jesus och hans församling samt att förverkliga tillsammans med oss den missionsbefallning han gett.

Vi bygger upp nya kontakter och ett inspirerande nätverk, som  befrämjar och kanaliserar missionslivet.

Vi kommunicerar aktivt, tydligt och inbjudande om nya möjligheter och om pågående verksamhet. Vi berättar om vad evangeliet får till stånd. Vi använder oss av den moderna teknologins många kommunikationskanaler.

Vi släpper vårt tag, när den tiden kommer, och orienterar oss in på nya banor.

Bär frukt

Vi utrustar och sänder kristna att tjäna Kristus och andra människor med stöd av Biblens ord, bönen och de kristnas gemenskap.

Vi håller framme evangelium litande på att den Helige Ande föder tro och kristna församlingar. Vår tjänst förbättrar människors liv. Vi gläder oss åt frukten av Guds arbete.

Vi delar med oss av det goda, som vi fått på våra arbetsfält, i församlingarna, bland kyrkliga aktörer och samarbetsorganisationer och bland vänner, i arbetsgemenskapen och var vi än rör oss.