Vårt arbete

Missionsföreningen Såningsmannen (grundad år 1974) är en av Finlands evangelisklutherska kyrkans missionsorganisationer. Föreningen har omkring 40 missionärer och är verksam i tre världsdelar, Afrika, Asien och Europa.

Med Bibeln som ledstjärna sänder föreningen missionärer att främja Guds rikes utbredande särskilt till områden där det endast finns ett fåtal eller inga kristna eller kyrkor.
Såningsmannen förbinder sig till en holistisk missionssyn som består av förkunnelse av evangeliet, förbättrande av levnadsförhållanden och tjänande som är inriktad på en hållbar utveckling.

 

Arbetet bland judar

Asien

Afrika

Special Projects och Tältmakare

Arbetet bland flyktingar