Afrika

Etiopien och Nordafrika

Såningsmannen arbetar för att förbättra livsmedelsförsörjningen i Filtu, Etiopien. Vi stödjer även bibelskolor i Mekane Yesus kyrkan i Adola och Dodola och utbildning samt evangelisationsarbete i Wabe Batu synod. Ett daghem för barn i Ginnir stöds av finländska sponsorer.

Såningsmannen arbetar också i Nordafrika från och med hösten 2016.