Asien

Bangladesh och Japan

Såningsmannen stöder den evangelisk-lutherska kyrkan i Bangladesh och genomför biståndsprojekt som syftar till att förbättra levnadsförhållandena och hälsan för de mest utsatta. Projekten finansieras till stor del av Finlands utrikesministerium. Finländska sponsorers stöd möjliggör driften av två pensionat för elever som bor långt borta från sina skolor.

I Japan arbetar Såningsmannen med West-Japan Evangelical Lutheran Church (WJELC) för att nå de onådda. Såningsmannen arbetare har varit engagerade i olika yrken och de tjänar små församlingar, utvecklar aktiviteter för kyrkan och undervisar på Kobe lutherska teologiska seminarium. Små grupper spelar en viktig roll för att nå människor och sprida evangeliet.

 

Mindre Asien, Kaukasien och Centralasien

Såningsmannens arbete i Mindre Asien är främst församlingsbaserat i storstäder. Såningsmannen stödjer också en systerkyrka i Bulgarien.

I Kaukasus deltar Såningsmannen i pedagogiskt arbete i en kristen skola och även i språkarbetet i samarbete med två lokala organisationer. Evangeliet förkunnas i bibelstudier och i söndagarnas sammankomster och genom personliga kontakter.

I Centralasien deltar Såningsmannen i ett utvecklingssamarbetsprojekt som stöder rehabilitering av människor som traumatiserats av den senaste tidens kriser inklusive lokala oroligheter, krig och andra typer av oro. Såningsmannen samarbetar med en internationell kristen icke-statlig organisation.

 

Mongoliet och Östra Sibirien

I Mongoliet deltar Såningsmannen i församlingsarbete, idrottsaktiviteter och utvecklingssamarbete. Tre lutherska församlingar och flera kapellförsamlingar har etablerats genom vårt arbete i landet. Såningsmannen arbetare organiserar idrottsevenemang och läger för barn, ungdomar och unga vuxna tillsammans med lokala församlingar.
Dessa händelser omfattar alltid en kort andakt, där evangeliet delas med deltagarna.
Såningsmannen har för närvarande två utvecklingssamarbetsprojekt i Mongoliet som främjar deltagande av döva och funktionshindrade personer i samhället i likhet med den övriga befolkningen. Projekten finansieras till stor del av Finlands utrikesministerium.

I Östra Sibirien är Såningsmannens arbetare involverade i att sprida evangeliet, i barngruppsarbete och i utdelning av kristen litteratur i burjätiska inom den lutherska församlingen i staden Ulan Ude. Såningsmannen deltar också i kyrkans sociala arbete. Såningsmannen började arbeta i Sacha 2015 på begäran av Ingermanlands kyrka. Syftet med detta arbete är att det för närvarande liten grupp kristna så småningom kommer att bli en självständig församling inom Ingermanlands kyrka.