Special Projects och Tältmakare

I Nepal arbetar Såningsmannen för att skydda etniska minoritetsspråken från utrotning och för att säkerställa tillräcklig dokumentation av oskrivna språk. Arbetet är överväldigande, men framsteg görs lite i taget.

I Östra Asien arbetar Såningsmannen för att nå de onådda med evangeliet; den hjälper kristna att växa i sin tro och uppmuntrar den lokala församlingen att utveckla sin verksamhet.

tiimiArbetet bland det kinesiska folket innehåller teologisk undervisning i universitet och teologiska seminarium i den kinesiska världen samt översättningar av teologiska publikation.

Ordet tältmakare hänvisar till en missionär som bedriver sitt eget yrke eller studerar. För när-varande har Såningsmannen en tältmakare i Tyskland.