Kylväjän esittelyä varten

Seurakunta voi käyttää materiaaleissaan ja internet-sivuillaan Kylväjää esitellessä esimerkiksi seuraavia tekstejä. (Logot löydät täältä.)

Lähetysyhdistys Kylväjä: 
– Liikkeellä intorealistisesti vuodesta 1974 siellä missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä.​
– Rakentamassa Jeesuksen maailmanlaajaa kirkkoa 14 maassa.
– Ystävänä kovassa maailmassa: kehitysyhteistyö ja diakonia ovat oleellinen osa Kylväjän työtä.
– Innostamassa kristittyjä kautta Suomen löytämään oman paikkansa lähetyselämässä. 

Tai

Lähetysyhdistys Kylväjä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkolähetysjärjestönä kutsuttu osallistumaan Kolmiykseisen Jumalan lähetykseen julistuksen ja palvelun välityksellä. Liitymme työssämme Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaukseen.

Kylväjä lähettää lähetystyöntekijöitä edistämään Jumalan valtakunnan etenemistä erityisesti siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja. Kylväjä sitoutuu kokonaisvaltaiseen lähetysnäkemykseen, johon kuuluu evankeliumin julistaminen sekä yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävä palvelu.