Avun vastaanottamista ja vieraanvaraisuutta

Päivän rukous

Pyhä Jumala,
näet Kreikkaan saapuneet pakolaiset
ja tunnet kulttuurit,
joiden keskeltä he ovat tulleet,
vieraanvaraisuudestaan tunnetut kulttuurit.

Herra, näet, miten he ovat nyt tilanteessa,
jossa joutuvat ja saavat ottaa vastaan
paljon apua,
mutta eivät itse pysty useinkaan
tarjoamaan apuaan
ja osoittamaan vieraanvaraisuutta.
Auta, Herra, heitä tämän ristiriidan keskellä.
Rohkaise heitä avun vastaanottamisen hetkillä
ja anna heille puolestaan mahdollisuus
osoittaa usein toisille välittämistä.

Kiitos hetkistä, jolloin pakolaiset pääsevät
palvelemaan muita.
Tuo siivoustempausten
ja muiden palvelumahdollisuuksien kautta
heidän elämäänsä mielekkyyttä
ja tuttuuden tuntua,
kun saakin auttaa muita.
Auta, että tällaisten tempausten kautta
he saisivat arvoa myös paikallisten silmissä.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

 

© Outi Rajala