Burjatia

Päivän rukous

”Luottakaa aina Jumalaan,
tuokaa hänen eteensä kaikki
mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme.”
(Ps. 62:9)

Jeesus Kristus,
Burjatian kansa odottaa pelastusta.
Johdata työntekijäsi etsivien luo.

Kiitos, Herra, uudesta kirkosta,
varjele ja johdata rakentamista,
jokaista teknistä yksityiskohtaa.
Kiitos, kunnia ja ylistys
kaikukoon uudessa kirkkosalissa,
lasten, nuorten ja aikuisten suusta!

Aamen.

© Pirjo Hakala

Päivän rukous

Siunaa Herra työtä,
jota Inkerin kirkko tekee Burjatiassa.
Varjele ihmisiä metsäpaloilta ja punkin puremilta,
ja anna rauhaa ja järjestystä syyskuun parlamenttivaaleihin.

Siunaa seurakuntaasi uusilla jäsenillä ja hengellisellä
kasvulla. Auta ihmisiä löytämään pysyvä koti
seurakunnasta, ja oppimaan tuntemaan sinua yhä
enemmän. Auta tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka

eivät vielä ole saaneet kuulla ilosanomaasi,
erityisesti maaseudeulla.
Siunaa myös seurakunnan taloutta, ja

johdata uuden kirkon rakentamisessa.

Jeesuksen nimessä,

aamen.

 

 

© Matti Hyttinen