Heikoimpien rinnalla

Päivän rukous

Minä rakastan Herraa. 
Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni” 
(Ps. 116:1-2)

Kiitos Herra, että sinä kuulet meitä.

Tuomme eteesi uusien
kehitysyhteistyöhankkeidesuunnittelun.
Pyydämme, että hankkeet vastaisivat 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin, 
että hankkeisiin löytyisi hyvät yhteistyökumppanit ja toimintatavat,
että kirjoittaisimme oikeat sanat hankehakemuksiin.

Kiitos, että sinä olet avuttomien suojelija. 
Suo myös meidän olla avuttomien suojelijoita
uupuneiden auttajia ja kantajia.
Herra on avuttomien suojelija. 
Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. 
(Ps. 116:6)

@ Eeva